HK.dk logo

Medlemskab får større værdi: To-tre gange mere i lønforsikring

14. september 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Fra 1. oktober 2017 bliver HK Stats kollektive lønforsikring markant forbedret. For en ledig med en månedsløn på 25.000 bliver forsikringsydelsen næsten tredoblet. Forbedringen målt i procenter er størst for dem med de laveste indtægter. Ingen ekstraudgift for medlemmerne.

Fra 1. oktober 2017 bliver det lidt mindre økonomisk surt for HK Stats medlemmer at miste jobbet og være på dagpenge en periode. Dækningen fra den kollektive lønforsikring stiger markant. 

Bliver man arbejdsløs 1. oktober eller derefter, vil forsikringen fremover sammen med dagpengene dække mindst 80 procent af den hidtidige løn før arbejdsmarkedsbidraget på 8 procent. Siden forsikringen blev indført i 2013 har den dækket mindst 80 procent af hidtidig løn efter arbejdsmarkedsbidrag. Det grundlag, forsikringsydelsen bliver beregnet efter, stiger med andre ord. 

Fra 581 til 1.597 kroner om måneden 

Et eksempel fortæller bedst, hvor stor en forbedring, der er tale om. Med de nuværende forsikringsbetingelser får et medlem med en løn på 25.000 kroner lønforsikringens minimumsydelse på 581 kroner om måneden oven i dagpengene. Med de nye betingelser fra 1. oktober stiger forsikringsydelsen til et medlem med samme løn, der bliver arbejdsløs, med 1.016 kroner til i alt 1.597 kroner om måneden. 

Tjener man fx 27.500 kroner, når fyresedlen bliver uddelt, vokser forsikringsydelsen med 1.760 kroner om måneden i forhold til de nuværende betingelser. I alt får dette medlem 3.597 kroner månedligt oven i dagpengene takket være den kollektive lønforsikring.   

Man kan som hidtil højst få penge fra forsikringen i 6 måneder i samme ledighedsperiode. Forsikringen omfatter medlemmer af HK Stat, som også er medlemmer af HK’s a-kasse og er berettiget til dagpenge. 

Rita Bundgaard: Stort skridt fremad 

Det er HK Stats bestyrelse, som har besluttet at forbedre ordningen. Allerede med virkning fra juli i år trådte en række mindre justeringer i kraft i forbindelse med ændringer af dagpengereglerne. Blandt andet dækker lønforsikringen nu de karensdage, der er indført.  

Læs også: 'Lønforsikringen betaler karensdage' i HK Statbladet august 2017.

Men det store skridt fremad for de forsikrede medlemmer tager HK Stat nu med den forbedrede dækning, som procentvis er størst for de lavestlønnede, siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat. 

- Jeg er meget glad for, at vi, kun små 4 år efter vi indførte lønforsikringen, har mulighed for at løfte dækningen så markant. Jeg kan ikke få øje på nogen lønforsikring i Danmark, som giver større dækning for samme lave pris – 50 fradragsberettigede kroner om måneden. 

- Vi har oplevet ledige medlemmer med lønninger under fx 25.000 kroner om måneden, som blev skuffede over de relativt beskedne beløb, forsikringen udløste. Men den klare forbedring, vi nu indfører, bliver alle bedre stillet, hvis de er så uheldige at skulle igennem en ledighedsperiode. 

Og de lavestlønnede får den største procentvise forbedring af forsikringen, fastslår Rita Bundgaard. HK Stat-formanden understreger, at det højere erstatningsniveau ikke kommer til at koste medlemmerne ekstra. Prisen for lønforsikringen, der er en del af fagforeningskontingentet, er uændret. 

- Vi indfører forbedringen uden at hæve kontingentet en krone – og vi fastholder den nødvendige økonomiske stødpude bag ordningen, så der er plads til at udbetale ydelser, også hvis ledigheden blandt medlemmerne vokser. 

Rita Bundgaard havde gerne set, at det offentlige dagpengesystem dækkede en større del af løntabet ved ledighed. Men når der faktisk er behov for at supplere dagpengene, er HK Stats kollektive lønforsikring en solid løsning, som mange medlemmer ønsker, siger hun. 

- Et stort flertal sagde ja tak til den kollektive forsikring som en del af medlemskabet, da vi spurgte ved en urafstemning. Nu forbedrer vi ordningen inden for samme præmie som hidtil. Lønforsikringen viser, hvordan vi i fælleskabet kan skabe muligheder for den enkelte.    

Så meget mere giver lønforsikringen fremover

 Bruttoløn 
 Ydelse før 1.10. 
 Ydelse fra 1.10.
 Månedlig stigning 
 Kroner  Procent
 25.000  581  1.597  1.016  175
 27.500  1.837  3.597  1.760  96
 30.000  3.677  5.597  1.920  52
Eksemplerne gælder fuldtidsforsikrede medlemmer af HK Stat ved fuld ledighed i en måned. ’Ydelse’ er det beløb, medlemmet får pr måned fra forsikringen oven i dagpengene fra a-kassen. Deltidsforsikrede får også forbedret deres dækning med virkning fra 1. oktober. Tjener du op til 23.700 kroner om måneden, sker der ingen ændringer i ydelsen. Du er fortsat garanteret en udbetaling på minimum 581 kroner pr måned, hvis du tjener over 22.927 kroner om måneden. Dagpenge og ydelsen fra forsikringen kan højst udgøre 90 procent af den oprindelige løn.   

 

Over 12 millioner udbetalt

  • HK Stats lønforsikring blev indført i oktober 2013 efter en urafstemning blandt medlemmerne. 
  • Siden de første udbetalinger i januar 2014 indtil udgangen af maj 2017 har 1.073 medlemmer modtaget i alt 12.370.000 kroner fra forsikringen. 
  • De ledige har gennemsnitligt fået cirka 596 kroner om måneden i godt 19 uger. Med de stærkt forbedrede betingelser fra 1. oktober 2017 vil udbetalingerne blive væsentligt højere. 
  • Det er muligt at forbedre ordningen, uden at medlemmerne skal betale mere, fordi der er opbygget en bonusfond på over 15 millioner kroner. Denne økonomiske buffer sikrer, at der er penge til at dække udbetalingerne til medlemmerne, også hvis flere end nu skulle blive arbejdsløse. 

 

Se, hvad du kan få fra lønforsikringen

Brug lønforsikringsberegneren til at regne netop din ydelse ud, hvis du bliver ledig.

OBS: Beregneren bliver snarest muligt programmeret med de nye satser pr. 1. oktober 2017. Hvis du allerede er ledig, bliver din ydelse fra forsikringen beregnet efter de hidtidige regler. Først når du igen har optjent ret til forsikringsydelsen, kan du få glæde af den nye, højere dækning - hvis du altså er så uheldig at miste dit arbejde. Det kræver 12 måneders beskæftigelse at genoptjene retten til forsikringsydelsen. 


HK-medlemmer Opsigelse Løn

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk