HK.dk logo

9 gode råd til at komme i gang med aftalt uddannelse

28. september 2017  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Som tillidsrepræsentant spiller du en afgørende rolle for, at aftalt uddannelse bliver en succes. Få her gode råd fra HK/Privats uddannelseskonsulent Britta Appel


Aftalt uddannelse

Det nye tiltag på uddannelsesfronten, aftalt uddannelse - som blev forhandlet på plads ved overens-komstforhandlingerne tidligere i år - blev officielt skudt i gang den 1. september.

Ordningen er et alternativ til selvvalgt uddannelse, hvor man har ret til to ugers uddannelse om året. Med aftalt uddannelse bliver ordningen tidsmæssige ret udvidet, så du og dine kolleger fx har mulighed for at tage en hel akademiuddannelse, svarende til 12 uger, på tre år. Med fuld løndækning.

Læs mere om aftalt uddannelse på HK/Privats temaside. 

Endnu er HK/Privat på de fleste overenskomster fortsat i færd med at forhandle det overordnede ram-mer på plads. Men det betyder ikke, at du som tillidsrepræsentant ikke allerede nu bør begynde at tage aktion på at få ført aftalt uddannelse ud i livet. For du er helt afgørende som tillidsrepræsentant.

Britta Appel, der er uddannelseskonsulent i HK/Privat, giver dig her 9 gode råd til, hvordan du bedst arbejder med aftalt uddannelse

1. Vær godt forberedt til diskussion om rammeaftaler
Du skal selvfølgelig være godt inde i stoffet om fx forskellen på selvvalgt uddannelse og aftalt uddannel-se. Der skal laves en aftale mellem arbejdsgivere og lønmodtagere på den enkelte virksomhed, for at de kan søge om midler til aftalt uddannelse via kompetencefondene. Den skal beskrive det uddannelsesløft, som arbejdsgiveren og de ansatte – fx via dig som tillidsrepræsentant – er enige om, skal ske for de for-skellige faggrupper. Forud for de diskussioner bør du være velforberedt på blandt andet, hvilke uddan-nelser der står på positivlisten, altså de forhåndsgodkendte uddannelser, inden for jeres overenskomst (i øjeblikket er der kun formuleret positivlister på Dansk Industris og Tekniqs område – resten er under udarbejdelse, red.).

2. Tal tidligt med tillidsrepræsentanter fra de andre faggrupper

Den endelige aftale skal godkendes af såvel arbejdsgiver som lønmodtagernes repræsentanter fra de forskellige faggrupper. Tag derfor så tidligt som muligt en samtale med de tillidsrepræsentanterne for de øvrige faggrupper, så I får afstemt jeres forventninger og ikke pludselig sidder og er uenige foran ar-bejdsgiveren.

3. Inddrag dine HK-kolleger

Inden du går til drøftelserne med ledelsen, så sørg for at tale med de øvrige HK/Privat-medlemmer. Hvor er de i deres arbejdsliv? Hvor ser de sig om 5 år? Hvad har de brug for? Det er dem, der skal løftes, og konkrete input fra dem til arbejdsgiveren er vigtigt. Når der er en aftale på plads, skal der laves uddannel-sesplaner for de enkelte medarbejdere, der er omfattet af rammeaftalen. Derfor er det også vigtigt, at de er blevet inddraget i processen så tidligt som muligt.

4. Lad være med at give op, selv om en uddannelse ikke er på positivlisten
Der bliver forhåndsgodkendt en række uddannelser på de enkelte overenskomster, som HK/Privat og arbejdsgiverforeningerne er nået til enighed om er relevante for uddannelsesløftet. Men det er ikke en endegyldig facitliste, så hvis du har kolleger, som ønsker andre uddannelser end dem, som er på denne positivliste, så tag det endelig med i forhandlingerne om en aftale med ledelsen. Hvis uddannelsen ikke står på positivlisten, skal det tages op i kompetencefondens bestyrelse. Det værste, der kan ske, er, at du får et nej.

5. Skab kontakt til de lokale uddannelsessteder
Det kan være en stor fordel, hvis du som tillidsrepræsentant får skabt kontakt til de lokale uddannelses-steder, som er relevante for jer. Det kan fx være en kontaktperson, som dine HK-kolleger selv kan tage kontakt til med alle tvivlsspørgsmål, men det kan også være en rigtig god idé at få en kontaktperson fra uddannelsesstedet til at komme ud på arbejdspladsen og holde et lille oplæg om uddannelserne og alt det praktiske omkring, hvor meget der kræves af den enkelte for at tage fx en akademiuddannelse.

6. Snak moduler i stedet for hele uddannelsen

Aftalt uddannelse giver mulighed for at tage en hel akademiuddannelse på tre år. Men når du snakker med dine kolleger om muligheden for efteruddannelse, kan et helt uddannelsesforløb godt virke skræmmende og uoverkommeligt for mange. Så tal om enkelte moduler med dem i stedet, så det hand-ler om at tage ét fag ad gangen.

7. Hav styr på ansøgningsprocessen

Det er arbejdsgiveren, som har det formelle ansvar for at søge om godkendelse til aftalt uddannelse i kompetencefondene. Men det kan være en stor hjælp i forhold til at få det til at glide, hvis du som tillids-repræsentant har sat dig ind i reglerne for ansøgning.

8. Del erfaringerne på arbejdspladsen
Når en kollega har været på efteruddannelse - det gælder sådan set både aftalt uddannelse og alle andre former - er det en god idé at opfordre dem til ganske kort at præsentere for kollegerne, hvad de har lært. Både det rent fagspecifikke, men også deres erfaringer med at tage efteruddannelse. Det kan aflive nog-le myter og få nogle faldgruber frem i lyset, så andre er klædt på til at komme afsted.

9. Ring til HK, hvis det er svært
Der er ingen dumme spørgsmål. Vi skal have så mange HK/Privat-medlemmer afsted på aftalt uddannelse som overhovedet muligt. Så hvis der er noget ved reglerne, du ikke forstår, eller hvis din arbejdsgiver viser sig at være svær at forhandle rammeaftale med, så kontakt endelig din lokale afdeling. Eller uddannelseskonsulent Britta Appel på 3330 4649 eller 3070 1216.

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk