HK.dk logo

Frihed til at organisere dig er ingen selvfølge

29. september 2017  |  MidtVest  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Rikke Harvey har som udpeget af HK MidtVest fulgt ILO’s Internationale Arbejdskonference i Genève. Det har været en øjenåbner for Rikke, TR på Hospitalsenheden Vest.

- At du har frihed til at organisere dig er ingen selvfølge. Det har jeg for alvor fået øjnene op for gennem mit ophold i Genève, fortæller Rikke, der arbejder som lægesekretær i Akutafdelingen på Hospitalsenheden Vest i Herning. 
Rikke er tillidsrepræsentant for de 46 lægesekretærer i Akutafdelingen i Herning og Holstebro, og det var som tillidsrepræsentant og medlem af HK MidtVest, at hun blev indstillet til at tage del i et ophold på Genève-Skolen i Schweiz. 
I alt deltog 28 fagforeningsmedlemmer fra de nordiske lande i skoleopholdet heraf tre fra Danmark. 
Deltagerne skulle følge ILO’s Internationale Arbejdskonference med mere end 6000 delegerede, der foregår i juni. Rikke var afsted fra 1. til 19. juni 2017. 
Som forberedelse til opholdet på Genève-Skolen deltog Rikke desuden i et forkursus i Stockholm i Sverige i marts. Under konferencen skulle fagforeningsmedlemmerne fra de nordiske lande i grupper skrive en rapport om erfaringerne.

Fagforeningsfolk forfulgt

Rikke Harvey

- Selv om vores system her i Norden har mange udfordringer, er det det rene paradis, vi lever i, sammenlignet med, hvad nogle i ILO’s andre medlemslande oplever, fortæller Rikke Harvey.

Rikke Harvey kunne selv vælge, hvilken komité hun gerne ville følge under konferencen i Genève, og valget faldt på CAS, Committee on the Application of Standards, der beskæftiger sig med de konventioner, som de forskellige ILO-lande har underskrevet og gjort til lov. 
- Forbryder et land sig mod én af konventionerne, går der en indrapportering til ILO. Det kan være fagforeninger, som laver indrapporteringen, og i det gruppearbejde, jeg var en del af under opholdet, valgte vi at have fokus på konvention 87, som handler om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, fortæller Rikke.
- På konferencen bliver der valgt 24 sager, som bliver behandlet af de deltagende landes repræsentanter, og syv ud af de 24 handlede om konvention 87. Der var blandt andet tale om sager, hvor fagforeningsfolk var blevet ulovligt fængslet, og det gjorde et dybt indtryk at høre om, hvordan du i andre lande kan risikere at blive forfulgt, udsat for vold og lige frem slået ihjel, fordi du har valgt at påtage dig en faglig rolle som tillidsrepræsentant, beretter hun.
- Vi valgte da også i gruppen, som foruden mig bestod af to svenskere og en finne, at skrive vores rapport om erfaringerne fra konferencen med fokus på udbredelse af Den Nordiske Model. For selv om vores system her i Norden har mange udfordringer, er det det rene paradis, vi lever i, sammenlignet med, hvad nogle i ILO’s andre medlemslande oplever, forklarer hun.

Kan bruge opholdet

Rikke Harvey fortæller, at opholdet i Genève har gjort det tydeligt for hende, hvor vigtigt det er, at det system, der er i de nordiske lande, og de fantastiske muligheder, der er blevet skabt for arbejdstagerne, bliver vedligeholdt.
- Jeg har brugt opholdet til at tale med mine kolleger om, hvorfor de skal overveje et medlemskab af en fagforening en ekstra gang. At der er nogle arbejdstagere i lande langt væk, der har brug for, at vi i Danmark som foregangsland og det gode eksempel på, hvordan det kan være, kæmper for de rettigheder, vi har, og bedre forhold på arbejdsmarkedet.

- Desværre ser vi, at mange danskere ikke melder sig ind i fagforening eller vælger at melde sig ud efter noget tid. Men de rettigheder, vi i dag har som arbejdstagere i Danmark, er jo ikke kommet af sig selv og bliver ikke nødvendigvis ved med at være her, hvis vi ikke står sammen og kæmper for at vedligeholde dem, siger hun.

Fakta om ILO

International Labour Organisation, ILO, er den internationale arbejdsorganisation underlagt FN. 

ILO blev grundlagt i 1919 som en del af Versaillestraktaten efter Første Verdenskrig, og dette år blev Danmark medlem. ILO var fra start underlagt Folkeforbundet. Efter nedlæggelsen af forbundet i 1946 overgik organisationen til FN. 

Formålet med ILO var at danne en organisation, der forsvarede arbejderes rettigheder på arbejdsmarkedet. ILO har i dag 187 medlemslande, og arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer er medlemmer på lige fod med medlemslandenes regeringer. 

Trepartsmodellen er ILO’s unikke særpræg og adskiller ILO sig fra de øvrige FN-organer og andre mellemstatslige organisationer.

Danmark deltager hvert år med en trepartsdelegation ved ILO’s Internationale Arbejdskonference i Genève i juni.

ILO’s hovedopgaver er:

  • Fastsætte internationale standarder om arbejdsmarkedsforhold ved vedtagelse af konventioner og henstillinger.
  • Teknisk samarbejde, som er fokuseret omkring fremme af anstændigt arbejde (Decent Work).
  • Forskning, uddannelse og publikation om arbejdsmarkedsforhold.
  • ILO’s arbejdsmetoder er dialog, rådgivning, eksperthjælp og teknisk bistand.

ILO har vedtaget 189 konventioner vedrørende arbejdsmarkedsforhold. Blandt disse findes otte grundlæggende arbejdstagerrettigheder: 

  • Forbud og afskaffelse af tvangsarbejde.
  • Forbud og afskaffelse af de værste former for børnearbejde.
  • Organisations- og foreningsfrihed og ret til at føre frie forhandlinger.
  • Ligeløn og forbud mod diskriminering.

Danmark har ratificeret alle de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Danmark rapporterer jævnligt til ILO om gennemførelse af ILO-konventioner ratificeret af Danmark.


Arbejdsmarked

FÅ en karrieresnak OM DIT ARBEJDSLIV


Bestil din tid her. hk.dk/karrieresnak

Følg HK MidtVest på Facebook


Se facebookside

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk