HK.dk logo

Leder, kend dine folk på kulturen

10. oktober 2017  |  HK Stat  |  hk politiet og Anklagemyndigheden  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Forskellige faggrupper har forskellige kulturer, og de er vigtige at kende og forstå. Ikke mindst når man er leder for andre fagligheder end sin egen. En kulturanalyse er et nyttigt redskab, var budskabet i et oplæg fra centerchef i Rigspolitiet Lene Vilby på HK Politiet og Anklagemyndighedens lederkonference 28. september 2017.

Hvem løser kerneopgaven i politiet? Er det betjente i uniform? Anklagerne, AC'erne eller HK'erne? Det er naturligvis dem alle, fastslog Lene Vilby, sektionsleder i Koncern HR i Rigspolitiet, over for 27 overenskomst- og tjenestemandsansatte ledere, som var til HK Politiet og Anklagemyndighedens lederkonference hos HK Stat Danmark den sidste torsdag i september. 

- Tidligere sad politifolk på mange af opgaverne og definerede dem. Derfor blev de meget tydelige i deres egenart, som det typisk sker, når der er mange af den samme slags i en organisation. I dag har vi mange kulturer, der lever side om side i politiet. Hvad betyder det, når man er leder for flere af dem? Det ville vi finde ud af gennem en kulturanalyse, fortalte hun.  

En typisk udfordring er, at når ledelsen indfører nye arbejdsgange, bliver de ikke altid udført, som de er tænkt. Fx brugte faggrupperne ikke systemer til tidsregistrering eller tjenesteplaner på samme måde. Og selvom der blev lavet kommunikationsplaner med det formål at ensrette, var der forskelle. Der måtte simpelthen være noget kulturelt på spil, konkluderede de i HR. 

Karikerede udsagn med kant 

I begyndelsen af 2014 satte Lene Vilby og hendes afdeling derfor en kulturanalyse i gang på hele politiets område med det formål at beskrive, hvad der kendetegner de enkelte faggrupper, og hvad de har til fælles. Først fordybede de sig i tusindvis af sider med beskrivelser af kulturen i de store faggrupper, politiansatte, anklagere, AC'ere og HK'ere og lavede en række udsagn med en kort karakteristik af hver. 

 Hvert udsagn var bevidst karikeret og formuleret med kant. 

Politiansatte: 'Vi kan og vil selv. (…) Vi reagerer, når vi synes det er vigtigt, og vi ved, hvad vi skal gøre'. 

Anklagere: 'Vi er regelrette'. 

AC'ere: 'Vi udfordrer hele tiden'. 

HK'ere: 'Vi gør det, vi skal'. 

De tog udsagnene med til fokusgruppeinterviews i alle politikredse, hvor deltagerne i de enkelte grupper kom fra samme faggruppe. Under interviewene kom karaktertrækkene til udtryk i praksis. De politiansatte gik op i kreative løsninger, og for anklagerne fandtes kun enten-eller og intet der imellem. 

- AC'erne indledte mødet med at diskutere processen, for de er vant til altid at problematisere. Det ligger simpelthen i vores kultur, at vi er kommet for at lave om, fortalte Lene Vilby og indskød, at hun selv tilhører denne gruppe.  

Stereotyper førte til tæsk og roser 

- Da vi kom til de administrative, var det en lise at lave kulturanalyse. De stillede kun få spørgsmål til processen, og de gjorde kun det, vi bad om undervejs i interviewet. Typisk for dem er, at de ikke rigtigt byder sig til, og at de underspiller deres rolle.    

- Det gav både tæsk og roser fra deltagerne, at vi beskrev stereotyper, men det var meget vigtigt for os, at de var karikerede. Det er det, der gør, at vi kan se forskellene. 

Næste trin i analysen var fokusgrupper på tværs af faggrupper, hvor man forholdt sig til hinandens særlige kulturtræk. Det førte både til gode grin, erkendende nik og anerkendende dialog. De træk, som alle var enige om, at faggrupperne havde til fælles, var: 'Vi laver løsninger til de udfordringer, vi har hos os', og: 'Vi er noget særligt, og vi er stolte af vores virke.'    

I dag er de skarpe kulturtræk suppleret med noget mere fælles, og Lene Vilby og hendes folk bliver tit bedt om at fremlægge analysens resultater og holde workshops, når politiet fx skal oprette nye enheder. 

- Vi har fået en nuanceret bevidsthed om, hvad kulturtrækkene betyder for faggrupperne, hvordan vi som ledere skal involvere folk, og hvordan vi skal tale med dem. Det er vigtigt, at vi anerkender de enkelte kulturer og ikke forsøger at lave dem om. Det handler ikke om, at 'den kultur er dårlig eller uhensigtsmæssig', men om at forstå, at vi har den kultur, som vi har brug for. At den er skabt af det, vi går og laver, uddyber Lene Vilby over for HK Statbladet.

Lene Vilby


Ledelse

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk