HK.dk logo

HK Stat går sammen med LO og revisorer for bedre skattekontrol

11. oktober 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

1.000 flere folk til skattekontrol kan skaffe 29 milliarder mere i statskassen frem mod 2025. Det viser en ny rapport udarbejdet for HK, LO og FSR – Danske Revisorer. Win win for alle undtagen snyderne, siger LO-formand Lizette Risgaard.

3,8 milliarder kroner ekstra til velfærd eller skattelettelser. Det er det beløb, som politikerne hvert år kan disponere over, hvis de vælger at investere i en bedre og mere intelligent skattekontrol blandt landets virksomheder – med særlig fokus på dem, der bevidst omgår reglerne. Det viser en ny rapport fra analyseinstituttet Højbjerre Brauer Schultz, der beskriver sammenhængen mellem en bedre skattekontrol, skattegabet og de offentlige finanser. Rapportens resultater præsenteres for politikerne i dag den 11. oktober 2017 ved en høring på Christiansborg. 


23 milliarder mangler i statskassen

Ved at få skattegabet ned på målet på 2,0 procent, vil der kunne være 3,4-3,8 milliarder kroner mere i statskassen hvert år frem mod 2025. Det er samlet 29 milliarder kroner mere, som politikerne ville kunne råde over, viser analysen fra Højbjerre Brauer Schultz.

Skattegabet er forskellen mellem de skatter, der skal betales, og de skatter, der faktisk bliver betalt. Tal fra Skat viser, at statskassen hvert år går glip af mindst 23 milliarder kroner. Men det beløb kunne ifølge rapporten reduceres med hele 4,6 milliarder kroner årligt, hvis målet om et skattegab på maksimalt 2 procent rent faktisk blev overholdt. 

Forudsætningerne for at reducere skattegabet og opnå et ekstra skatteprovenu er, at skattekontrollen opgraderes med, hvad der svarer til 1.000 ekstra mand. Når udgifter til personale og administration af den ekstra skattekontrol er trukket fra, lander beløbet, som politikerne kan råde over, således på 3,8 milliarder kroner. 

Frem mod 2025 vil det give 29 milliarder mere i statskassen: Vel at mærke når alle udgifter til løn, it og ekstra administration er trukket fra.  

Høring på Christiansborg

Regeringens plan for at styrke Skat tilfører flere penge til det trængte skattevæsen. Planen skal dog ses i lyset af en faldende grundbevilling. Og de 400 millioner som er øremærket til kontrol over 4 år, er langt fra at kunne bringe skattekontrollen tilbage til niveauet for få år siden.

Rapportens resultater præsenteres i dag ved en høring på Christiansborg, som er arrangeret af HK Stat, LO og brancheforeningen FSR – danske revisorer. 

Formand for HK Stat, Rita Bundgaard: 

- Der ligger guld på gaden. Politikerne har her muligheder for at finansiere nye politiske initiativer og mere velfærd, de skal bare handle. Rapporten viser, at det er en stensikker investering at sætte penge i bedre skattekontrol. Og ud over de ekstra milliarder, vil en styrket kontrol øge retfærdigheden i samfundet. Det er almindelige lønmodtagere, der betaler for de virksomheder, som snyder i skat. 

Formand for LO Lizette Risgaard håber, at der vil være bred opbakning til en oprustning af kontrollen fra lønmodtagere, erhvervslivet og fra et bredt flertal i Folketinget. Hun kalder en bedre skattekontrol for win win for alle undtagen dem, der snyder. 

- Hvad enten man vil bruge råderummet på skattelettelser eller velfærd, så kan vi da blive enige om, at alle skal bidrage til fællesskabet med den skat, som følger af lovgivningen, siger hun. 

Administrerende direktør for FSR - danske revisorer, Charlotte Jepsen: 

- I dag kan der gå op til 30 år, uden at virksomhederne ser skyggen af en kontrolmedarbejder. Det er uholdbart.

Analysen bag: Milliarder på Spil

Analysen viser, at ændringer i udgifterne til kontrol eller antal årsværk anvendt til kontrol kan have en effekt på skatteprovenuet og dermed det offentlige råde-rum. Jo større skattegabet er, desto større er potentialet for de offentlige finanser.

Analysen viser, at ændringer i udgifterne til kontrol eller antal årsværk anvendt til kontrol kan have en effekt på skatteprovenuet og dermed det offentlige råderum. Jo større skattegabet er, desto større er potentialet for de offentlige finanser.  

Skattegabet måler overordnet set forskellen mellem de skatter, der skal betales og de skatter, der faktisk bliver betalt. På finansloven er der fastsat måltal for et årligt skattegab på 2,0 procent frem mod 2021. I 2015 og 2016 er målet ikke indfriet. Således var det realiserede skattegab i 2015 på 2,6 procent og på 2,5 procent i 2016.

En reduktion af skattegabet fra det aktuelle niveau på 2,5 procent til 2,0 procent i 2018 vil give anledning til et provenupotentiale på 4,2 milliarder kroner i 2018. Fastholdes skattegabet på 2,0 procent vil det give anledning til et provenupotentiale på 4,6 milliarder kroner i 2025. 

Det største potentiale for at sænke skattegabet gennem kontrolindsatsen er ved øget kontrol af virksomheder. 

Baseret på erfaringerne fra tidligere kontrolindsatser kan en indfrielse af målsætningen om skattegabet på 2 procent skønnes til at kræve et ressourcetræk på 1.000 årsværk. Tager man højde for udgifter til personale og administration, skønnes kontrolindsatsen i gen-nemsnit at kunne give anledning til et provenu pr. ansat til kontrol på 3,8 millioner kroner. 

For nogle kontrolindsatser vil provenuet være højere og for andre lavere. 1.000 årsværk vil således skønsmæssigt kunne indbringe et samlet provenu for staten på 3,8 milliarder kroner – givet de historiske erfaringer og eksklusive adfærdseffekter.

Læs analysen Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser Lille pdf symbol

Læs også faktaark om skattekontrol og ressourcer Lille pdf symbol

SKAT

flere Nyheder om skat


Skattekommissionen: McKinseys konsulenter vidste på forhånd, at de skulle spare 1 milliard

26. august 2021  | HK Stat  | HK SKAT

Konsulenterne fra McKinsey havde fået konklusionen, før de i 2012 gik i gang med at undersøge, hvor meget Skat kunne spare. Det kom onsdag frem i skattekommissionen, skriver Politiken.


Eksplosion i sager om økonomisk kriminalitet

25. maj 2021  | HK Stat  | HK SKAT

Antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet er mere end femdoblet i løbet af de seneste 10 år. Det viser en analyse fra FSR – danske revisorer. Svindlere har haft det for let, fordi kontrollen er blevet svækket gennem mange år, og stigningen er stærkt foruroligende, mener revisorerne.


 Se alle nyheder

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk