HK.dk logo

Ombudsmand: Ledelse må ikke lukke munden på offentligt ansatte

11. oktober 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information


Ledelsen i offentlige myndigheder må ikke på nogen måde kritisere, at medarbejdere har brugt deres ytringsfrihed. Det siger en ny klar afgørelse fra Folketingets Ombudsmand.

Ledelsen i offentlige myndigheder er ikke afskåret fra at tage en snak med en medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen – forudsat at

ledelsen har en saglig grund til det. Men ledelsen må ikke på nogen måde kritisere, at medarbejderen har brugt sin ytringsfrihed, og hensigten må ikke være at få medarbejderen til at tie stille. Medarbejderen må heller ikke med rette få den oplevelse af situationen. 

Det er essensen af en ny afgørelse fra Folketingets Ombudsmand, der viser, at offentlige ledelser skal være forsigtige, når de reagerer på en lovlig ytring fra en medarbejder.  

- Sådanne samtaler kræver, at ledelsen er meget omhyggelig med sit ordvalg, sin fremtræden og måden, samtalen afholdes på. Det er afgørende, at medarbejderen ikke oplever det som et forsøg på at få vedkommende til at tie stille. Offentligt ansatte skal kunne ytre sig uden bekymring for efterfølgende negative reaktioner, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse. 

Det glæder HK Statformand Rita Bundgaard, at ombudsmanden igen slår fast, at ledelsen i offentlige myndigheder ikke må forsøge at lukke munden på deres medarbejdere.

- Selvom man er offentligt ansat, er man jo også borger i landet. Selvfølgelig har man ytringsfrihed, og det kan jo sagtens være i landets interesse, at man fortæller om sin oplevelse af eksempelvis resursespørgsmål – også selv om det ikke lige passer i den nuværende ministers kram, siger hun.


Frederiksberg Kommune beklager forløbet 

Udtalelsen fra ombudsmanden kommer i en konkret sag fra Frederiksberg Kommune. En hjemmesygeplejerske beklagede i et opslag på Facebook, at en af hendes kolleger havde sagt op. Hun gav 3 store omstruktureringer i kommunen skylden for opsigelsen. Samtidig nævnte hun, at i alt 3 kolleger havde sagt op på 2 måneder.

3 dage efter Facebook-opslaget blev hjemmesygeplejersken med kort varsel kaldt til et møde med ledelsen og tillidsrepræsentanten. Frederiksberg Kommune har nu beklaget det konkrete hændelsesforløb over for ombudsmanden. Sagen blev taget op på ombudsmandens initiativ efter en omtale i fagbladet Sygeplejersken. 

Læs på ombudsmandens hjemmeside: Indkaldt til samtale efter kritisk Facebook-opslag   

Fakta om offentligt ansattes ytringsfrihed 

De overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed er blandt andet beskrevet i Justitsministeriets vejledning nr. 10062 af 28. oktober 2016. 

Her er nogle hovedpunkter fra gældende ret. 

På egne vegne. Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når de ansatte ytrer sig på egne vegne (som privatpersoner) – og altså ikke på vegne af myndigheden. Om loyalitetspligten står der følgende i vejledningen: "Det er vigtigt at understrege, at ledelsen ikke kan pålægge offentligt ansatte andre begrænsninger i deres ytringsfrihed end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Der kan således fx ikke under henvisning til en loyalitetsforpligtelse mellem en ansat og dennes arbejdsplads pålægges den ansatte yderligere begrænsninger i ytringsfriheden". 

Vidtgående ytringsfrihed i resursespørgsmål 

Som offentligt ansat har man en vidtgående frihed til at udtale sig om resursespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for de fremtidige forhold på arbejdspladsen, fx nedskæringer. Kritik skal ikke rejses internt først 

Kritikken skal ikke rejses internt først

Det kan efter omstændighederne være hensigtsmæssigt at fremføre kritik over for sin ledelse, inden en ansat går offentligt ud med kritikken. Men det følger klart af reglerne, at offentligt ansatte ikke har pligt til først at fremføre kritikken internt. 

Lovlig ytring kan ikke straffes 

En lovlig ytring kan ikke straffes. Hvis en offentligt ansat følger principperne i Justitsministeriets vejledning, er ytringen lovlig. Det betyder, at ytringen ikke i sig selv kan føre til afskedigelse eller andre former for direkte eller indirekte sanktionering, fx ændring af den ansattes arbejdsområde, eller at den ansatte ikke tilgodeses i forbindelse med tildeling af løntillæg. 

Arbejdsgivere skal være forsigtige 

Offentlige arbejdsgivere skal være forsigtige med at kontakte ansatte om deres offentlige ytringer om forhold på arbejdspladsen, fordi det kan medføre en risiko for, at de ansatte afholder sig fra at ytre sig fremover. Se fx ombudsmandens udtalelse af 28. september 2015 (2015-49)

Kun få begrænsninger 

Ytringsfriheden for offentligt ansatte er vidtgående. Der findes ifølge vejledningen kun få begrænsninger: "Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke ytre sig om oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten. (…) Offentligt ansatte må – ligesom andre borgere – ikke komme med freds- og ærekrænkende udtalelser. (…) Man må heller ikke ytre sig i en urimelig grov form om sin arbejdsplads. (…) Herudover må man ikke fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for sit eget arbejdsområde."
Jura

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk