HK.dk logo

Statsrevisorer vil have grundig undersøgelse af udflytning

13. oktober 2017  |  HK Stat  |   |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Hvad er konsekvenserne når 3.900 statslige arbejdspladser flytter? Hvad betyder en flytning for driften? Hvad er de samlede omkostninger? De spørgsmål skal Rigsrevisionen nu undersøge. HK Stat-formand ser frem til svarene, men efterlyser her og nu-evaluering, før næste flytterunde begynder.

Få dage efter, at statsministeren lancerede regeringens beslutning om at flytte yderligere flere tusinde statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, går Rigsrevisionen nu i gang med at kulegrave konsekvenserne af den første store udflytningsrunde. Den blev lanceret i planen Bedre balance i oktober 2015. 

Med den igangværende udflytning får omkring 1.500 HK-ansatte et nyt job. Og omkring 1.500 mister deres job. Regeringens plan for flytning af 3.900 statslige arbejdspladser skaber både nye livsmuligheder for nogle – og personlige kriser hos andre af de medarbejdere, som bliver berørt. 

Ifølge Finansministeriet forløber flytningerne planmæssigt, men flere styrelser har meldt om problemer med at løse deres kerneopgaver. Selvom de nyansatte knokler og ofte arbejder over for at få enderne til at hænge sammen, har det nogle steder skabt længere sagsbehandlingstider. 

Også brug for her og nu-evaluering 

I HK Stat er formand Rita Bundgaard glad for, at Rigsrevisionen nu på bestilling fra Statsrevisorerne skal foretage en grundig undersøgelse. Den slags undersøgelser tager ofte op mod et år, inklusive en forundersøgelse. Derfor bør regeringen også have et nu og her-fokus på at lære af erfaringerne fra den igangværende udflytning, siger hun. 

- Som faglig organisation forholder vi os først og fremmest til virkeligheden og vilkårene for vores medlemmer. Derfor er det vigtigt hurtigt at få samlet op på de erfaringer, man kan uddrage af den aktuelle udflytningsrunde. På den måde kan vi forhåbentlig sikre medarbejderne – både de nuværende og de kommende – de bedste mulige vilkår under de forandringer, som udflytning og genetablering af arbejdspladser medfører, siger Rita Bundgaard. 

Ifølge statsministerens tale ved Folketingets åbning 2. oktober vil regeringen allerede i december 2017 præsentere listen over de tusindvis af statslige arbejdspladser, som skal rykke ud af hovedstadsområdet i den nye runde.   Rita Bundgaard mener, at Rigsrevisionens kommende undersøgelse og en her og nu-evaluering vil supplere hinanden. 

- Rigsrevisionens undersøgelse vil fokusere på flere af de spørgsmål, som vi i HK Stat også efterlyser svar på. Fx om økonomien, når arbejdspladser flytter. For os er det afgørende, at de faktiske udgifter ved flytning og genetablering bliver fuldt ud finansieret. Ellers kommer de enkelte arbejdspladser til at betale selv, og det går ud over driften, siger hun. 

HK Stat har formuleret en række krav til en evaluering af de hidtidige udflytninger. Se faktaboksen nederst. 

Det skal Rigsrevisionen undersøge

Statsrevisorerne består af 6 folketingsmedlemmer. De kan bede Rigsrevisionen foretage egentlige undersøgelser. I sagen om flytning af statslige arbejdspladser skriver Statsrevisorerne blandt andet, at Rigsrevisionen anmodes om: 

 • At vurdere de forarbejder og analyser, der lå til grund for beslutningen om at udflytte statslige arbejdspladser, samt myndighedernes implementering af beslutningen, herunder planlægning og gennemførelse af de konkrete udflytninger. 
 • At undersøge institutionernes arbejde med at genetablere driften efter udflytning, herunder tilvejebringelse af relevante kompetencer og egnede lokaler. At vurdere de budgetterede i forhold til de faktiske transaktionsomkostninger, dvs. de umiddelbare engangsomkostninger forbundet med udflytningerne. 
 • At undersøge hvilke overvejelser der er gjort i forhold til, hvordan man på længere sigt vil måle effekterne af udflytningen, fx i form af nulpunktsmålinger eller valg af målepunkter. 


HK Stats forslag til evaluering

Opgaveløsning/videntab 

 • Hvilke effekter har flytningen haft på de berørte institutioners opgavevaretagelse, herunder nedsat produktivitet, sagsbehandlingstider mv.?
 • Hvilke konsekvenser har flytningerne haft for statens betjening af borgere, virksomheder og andre brugere?
 • Har flytninger medført flere fejl i sager? Eller påført borgere eller virksomheder tab?
 • Er der opretholdt en effektiv drift af statslige institutioner og myndigheder – som er lige så effektiv som i hovedstadsområdet (jf. planen Bedre balance)? 
 • Er de faglige miljøer opretholdt/genopbygget efter udflytningerne?
 • Har der været adgang til specialiseret arbejdskraft og særlige kompetencer / tiltrække velkvalificeret arbejdskraft?
 • Hvor stor en andel af medarbejderne er flyttet med? Hvor mange af dem, der tæller med som ’medflyttere’, er nyansatte, rekrutteret i hovedstaden til at flytte med?
 • Hvordan sikrer man bedst overdragelse af viden? 
Økonomi 
 • Hvad er de samlede omkostninger for staten i forbindelse med Bedre balance?
 • Hvad er størrelsen på transaktionsomkostninger forbundet med flytninger (umiddelbare engangsomkostninger)? 
 • Hvordan har de økonomiske forhold været (etablerings- og flytningsudgifter, husleje, rejseudgifter)?
 • Har udflytningerne haft betydningen for omkostningseffektiviteten?
 • Har udflytningerne haft betydningen for stordriftsfordele?
 • Er statens omkostninger til løn og husleje lavere end før udflytningen?
 • Kan udgifterne til oplæring mv. opgøres?Forhold omkring juridiske forpligtelser til tredjepart, såsom casen med søkort til Grønland? 
 • Er der øget risiko for underkendelser eller fx tab i forbindelse med EU-refusion af udbetalt landbrugsstøtte.
 • Hvilke omkostninger har Finansministeriet udeladt?
 • Udgifter til ekstern hjælp fra private konsulenthuse, Kammeradvokaten mv. til opgaveløsningen?
 • Er udgifter til husleje mv. opgjort pr. kvm. pr. medarbejdere højere eller lavere end før udflytningen?
 • Er Udbetaling Danmark omfattet af Rigsrevisionens revisionspligt og/eller indgår udflytningerne i forbindelse med Udbetaling Danmark i evalueringen?
Forholdene for medarbejderne 
 • Hvordan har arbejdspladserne håndteret medarbejderne i forandringsprocesserne i forhold til regeringens personalepolitiske pejlemærker for flytningen
 • Fastholde medarbejdere og kompetencer?Hjælpe medarbejdere videre, som ikke ønsker at flytte med?
 • Give medarbejdere, der flytter med, en god start?
 • Sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed?
 • Er jobbytteordningen blevet anvendt?Fleksjobbere? Og er nogle tvunget over på den nye (og dårligere) ordninger?
 • Hvilke personalemæssige tiltag kan man med fordel benytte ved evt. nye flytninger?
 • Hvordan er arbejdsmiljøet påvirket? (Fx udvikling i APV?)

Udflytning

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk