HK.dk logo

Bliv klogere nu på aftalt uddannelse

20. oktober 2017  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Er der overenskomst med HK/Privat på din arbejdsplads, har I formentlig fantastiske muligheder for at videreuddanne jer med fuld løn. Det er med at gribe chancen nu, for I skal være gået i gang inden for de næste tre år. Ordningen hedder aftalt uddannelse og gælder foreløbig kun til 2020.


Aftalt uddannelse

Hvad er aftalt uddannelse?
Aftalt uddannelse er en ny ordning, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017, og som er sat i verden i bestræbelserne på at løfte kompetenceniveauet for blandt andre HK’erne betydeligt. Aftalt uddannelse betyder, at du fx kan tage en hel akademiuddannelse på tre år - noget, som med de tidligere rettigheder i overenskomsterne ville have taget seks år.

Hvad sker der med selvvalgt uddannelse?
Selvvalgt uddannelse, som er overenskomstens ret til at bruge op til 10 dage om året på uddannelse efter eget valg, gælder fortsat. Du kan dog ikke bruge aftalt uddannelse og selvvalgt uddannelse samtidig. Aftalt uddannelse ændrer heller ikke noget ved den såkaldte ret og pligt-uddannelse, som er kompetenceudvikling i forhold til virksomhedens aktuelle behov.

Hvad skal der til for at komme på aftalt uddannelse?
Modsat selvvalgt uddannelse, hvor du selv vælger, hvad du vil videreuddanne dig inden for, så kræver aftalt uddannelse enighed mellem dig og din arbejdsgiver. Deraf navnet. Men formkravene er meget forskellige fra overenskomst til overenskomst. På Industriens Funktionæroverenskomst kræves der fx en kollektiv aftale, men hvor enkelte medarbejdere kan stå uden for og i stedet bruge selvvalgt uddannelse. Her spiller din tillidsrepræsentant, alternativt en uddannelseskontaktperson, en helt afgørende rolle i forhandlingen om den kollektive aftale. Mens der på Dansk Erhvervs område i stedet for en kollektiv aftale kun skal laves individuelle aftaler.

Hvem kan komme på aftalt uddannelse?
Aftalt uddannelse er en del af de fleste af HK/Privats landsoverenskomster. I alt 21 overenskomster. Som hovedregel skal man have været på arbejdspladsen mindst 6 eller 12 måneder. Det varierer fra overenskomst til overenskomst. Hvis du vil tage en hel akademiuddannelse, er det derudover en forudsætning, at du ikke har benyttet dig af selvvalgt uddannelse inden for de seneste to år, da du skal have ”sparet” 20 dage op fra de to foregående år.

Hvilke uddannelser kan man tage på aftalt uddannelse?
For HK’erne sigter aftalt uddannelse især imod akademiuddannelser, der er en videregående uddannelse, henvendt til voksne med erhvervserfaring og enten en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Men man kan også bruge aftalt uddannelse-ordningen til enkelte diplomuddannelser (som er niveauet over akademiuddannelser) og AMU-kurser. På de fleste af HK/Privats overenskomster bliver der lavet en positivliste med forhåndsgodkendte uddannelser. Hos HK/Privat betragter man dog ikke disse positivlister som udtømmende, så hvis I ude på din arbejdsplads har andre ideer, opfordrer HK/Privat til at søge alligevel, og så vil der blive taget stilling til det i kompetencefondsbestyrelserne.

Hvem betaler for din aftalte uddannelse?
Uddannelserne bliver betalt af kompetencefondene på de forskellige overenskomster (eller i virksomhedens egen fond, hvis I har sådan én). Der er 100 procent løndækning for din aftalte uddannelse på de fleste overenskomster - i modsætning til de 85, som bliver dækket for selvvalgt uddannelse i flere af HK/Privats overenskomster.

Hvorfor er det vigtigt, at så mange kommer på aftalt uddannelse hurtigt?
Aftalt uddannelse er kun en forsøgsordning, som udløber med overenskomsterne i 2020. Herefter skal ordningen evalueres af arbejdsmarkedets parter. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt har benyttet sig af aftalt uddannelse.


Reglerne for aftalt uddannelse varierer i de enkelte overenskomster. Læs mere om aftalt uddannelse, og hvad der står i din overenskomst, her:
www.hk.dk/aftaltuddannelse

Overenskomst Uddannelse Karriereudvikling

Tre kontante grunde til det akademiske løft

  • Der er potentiale for at automatisere over 40 procent af alle arbejdstimer i Danmark fordelt på mere end 700 forskellige jobtyper på tværs af brancher og uddannelsesniveauer. Det viser en rapport fra McKinsey fra 2017. Og HK’ernes arbejdsopgaver står højt på den liste. Du skal med andre ord kunne noget andet end det, du kan i dag.

  • 300.000 danskere skifter hvert år arbejdsfunktion, og i 2015 skiftede syv ud af 10 af dem til et job med samme eller højere færdighedsniveau og kan derfor have brug for efteruddannelse.
     
  • Deltagere på akademiuddannelsen oplever typisk en lønstigning på mellem 400 og 1.100 kroner - og helt op til 3.000 kroner - om måneden på det private arbejdsmarked to år efter kursusstart. 

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk