HK.dk logo

TR'ere er klar til Aftalt Uddannelse

20. oktober 2017  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

For at få mange til at bruge den nye ordning Aftalt uddannelse samledes HK/Privats tillidsrepræsentanter for at blive klædt på til at hjælpe kollegerne. Vi har talt med tre tillidsrepræsentanter.


Vi har haft for travlt, men nu skal det være

Tillidsrepræsentant Ole Young Andersen

Ole Young Andersen, Grundfos A/S, en af to tillidsrepræsentanter for 140 HK’ere, primært kontorfunktionærer

Hvordan går det med efteruddannelse blandt dine HK-kolleger hos Grundfos?
- Det har været meget sløjt. Og det er ikke, fordi HK’erne ikke sætter pris på muligheden for efteruddannelse. Vi har lavet en medlemsundersøgelse, hvor man kunne give de goder, man blandt andet har i overenskomsterne, karakter fra 1 til 6 - og her scorede efteruddannelse altså 6. Men vi har på grund af nedskæringer ikke haft mulighed for det. For tre år siden fik ingen lov til at tage på efteruddannelse, men der er blevet åbnet op for det det seneste års tid.

Hvad er det for nogle barrierer, du møder, i forhold til at få dine kolleger til at tage efteruddannelse?
- Det er helt klart primært tidspresset. Nedskæringerne de seneste to-tre år betyder i sagens natur, at vi er blevet færre kolleger, så folk føler simpelthen ikke, at de har tid til at tage videreuddannelse. Arbejdspresset betyder, at for mange kører arbejdslivet og familielivet lige til grænsen, og så ligger det fjernt at skulle til at begynde at læse ved siden af.

Hvordan arbejder du som tillidsrepræsentant for at motivere dine kolleger til efter- og videreuddannelse?
- Det handler selvfølgelig først og fremmest om at informere om de muligheder, der er for efter- og videreuddannelse. Det bliver blandt andet gjort på fyraftensmøder og i vores interne nyhedsbrev. Der er ingen tvivl om, at min rolle som tillidsrepræsentant er meget vigtig i forhold til at formidle, at vi nu har en ledelse, der åbent siger, at der er et kæmpe behov for øgede kompetencer, og som åbent opfordrer til at medarbejderne tager efter- og videreuddannelse. Jeg sidder også i uddannelsesudvalget og har selvfølgelig mulighed for at påvirke der.

Hvordan tror du, at de nye bestemmelser om aftalt uddannelse vil påvirke mængden af efter- og videreuddannelse hos Grundfos?
- Jeg håber selvfølgelig, at det betyder, at der er flere, som erkender, at der er behov for at styrke kompetencerne, og kommer af sted. Også for at få papir på de kvalifikationer, de måske har i forvejen. Det er simpelthen nu, at medlemmerne skal i gang og har en seriøs mulighed for det. Vi har allerede lavet en lokalaftale for aftalt uddannelse med ledelsen, hvor der er udtrykt fælles ambition om at løfte de ufaglærte til faglærte og de faglærte gennem akademiuddannelse. Vi har en pose penge at gøre godt med og en ledelse, der sender et klart signal om, at de forventer og ønsker, at man bruger tid og ressourcer på efteruddannelse. Det tror og håber jeg får en stor betydning, at ledelsen sender så klare signaler, og så er det vores opgave at få brugt aftalt uddannelse så meget som muligt, så vi ikke risikerer, at muligheden ikke længere er der efter 2020.

Har du selv taget efteruddannelse inden for de seneste år?
- Jeg har selv været presset af tiden, så det har kun været kurser i forbindelse med mit tillidshverv. Men jeg vil helt klart gerne selv tage en akademiuddannelse inden for it-sikkerhed via aftalt uddannelse.


De fleste nøjes med de interne kurser

Tillidsrepræsentant Ina Bergen

Ina Bergen, Telenor A/S, tillidsrepræsentant for 175 HK’ere, som primært arbejder med

Hvordan går det med efteruddannelse blandt dine HK-kolleger hos Telenor A/S?
- Det kunne gå langt bedre. Jeg synes ikke, at mine kolleger er så flinke til at bruge de overenskomstsikrede rettigheder til selvvalgt uddannelse. Hvis jeg skal give et slag på tasken, så er det vel et sted mellem 10 og 20 procent af de 175 medlemmer, som jeg er tillidsrepræsentant for, som har været på efteruddannelse inden for de seneste år. Det burde selvfølgelig være mange flere.

Hvad er det for nogle barrierer, du møder i forhold til at få dine kolleger til at tage efteruddannelse?
- Det handler meget om en tvivl om, hvor meget det kræver, og om de nu kan klare det, når det er så lang tid siden, at de har gået i skole. Jeg tror, at det føles ret overvældende for mange. Jeg har også en fornemmelse af, at rigtig mange tænker, at de uddanner sig nok ved at benytte sig af Telenors interne kurser. De fleste er heldigvis rigtig glade for at være her, og hvis man ellers har kompetencerne til at fungere i hverdagen, så tror jeg, at der er mange, som føler, at det er nok. Det er rigtig fine kurser, men meget internt rettet og ikke så udviklende i forhold til at komme videre, hvis man af en eller årsag har lyst eller behov for det.

Hvordan arbejder du som tillidsrepræsentant for at motivere dine kolleger til efter- og videreuddannelse?

- Mit vigtigste våben er dialog, dialog, dialog. Jeg taler rigtig ofte med medlemmerne om det. Blandt andet til fyraftensmøder, hvor vi også har haft medarbejdere fra den lokale HK-afdeling ude. Man kan tydeligt mærke, at det er efter sådan et arrangement, at det peaker med antallet af tilmeldinger til selvvalgt uddannelse. Men så flader det ret hurtigt ud igen. Men jeg tager også ofte dialogen én til én. Hvis nogen kommer til mig af en eller anden grund, sørger jeg som regel for, at vi også får snakket om deres muligheder for efteruddannelse. Jeg har haft lidt held med at matche nogle, så de tager på efteruddannelse sammen. Det giver noget tryghed, at man ikke skal af sted alene.

Hvordan tror du, at de nye bestemmelser om aftalt uddannelse vil påvirke mængden af efter- og videreuddannelse hos Telenor?
- Vi har lidt den udfordring, at de kolleger, som det umiddelbart virker mest oplagt at sende af sted på aftalt uddannelse, har benyttet sig af selvvalgt uddannelse de seneste år. Og derfor har de ikke sparet de dage op, som er nødvendige. Men jeg er helt med på, at det er vigtigt, at vi får nogle til at bruge ordningen, da vi ellers risikerer, at den forsvinder, når forsøgsperioden udløber i 2020. Så jeg betragter det som en vigtig opgave for mig at få nogle af mine kolleger til at se lyset i de muligheder, aftalt uddannelse giver for at tage fx en hel akademiuddannelse på tre år. Jeg har efter TR-træffet taget kontakt til vores HR-chef og fået skrevet et møde i kalenderen om at få lavet en lokalaftale. Men jeg afventer også en skabelon for, hvad sådan en lokalaftale skal indeholde.

Har du selv taget efteruddannelse inden for de seneste år?
- Jeg har taget flere forskellige tillidsrepræsentantkurser i HK’s regi. Det har været fokuseret på at blive en dygtigere tillidsrepræsentant. Men fx kurser om psykologi kan jeg jo også bruge i andre sammenhænge. Jeg har faktisk ikke selv benyttet mig af selvvalgt uddannelse - men det burde jeg jo nok.


Os, der er født i 60’erne og 70’erne, er vokset op med ideen om, at man arbejdede livet igennem med den uddannelse, man havde.

Tillidsrepræsentant Nield Wedege Petersen

Niels Wedege Petersen, tillidsrepræsentant for 12 grafiske trykkere på Jysk Fynske Medier

Hvordan går det med efteruddannelse blandt dine HK-kolleger hos Jysk Fynske Medier?
- Vi arbejder på det og er så småt kommet i gang. I løbet af et halvt års tid har vi vel to til fire kolleger af sted af en uges varighed. Det handler meget om elteknik for at forstå teknikken bag de maskiner, vi bruger, men også om blandt andet sprogundervisning og kurser i prepress omkring de grafiske programmer. Men det er klart, at der er et stykke vej endnu, inden niveauet for efteruddannelse er tilfredsstillende.

Hvad er det for nogle barrierer, du møder, i forhold til at få dine kolleger til at tage efteruddannelse?
- Os, der er født i 60’erne og 70’erne, er jo vokset op med ideen om, at man arbejdede livet igennem med den uddannelse, man havde. Udviklingen i vores branche har så vist, at det ikke går. Men det kræver en mental omstilling. Med selvvalgt uddannelse er det også en barriere, at man selv skal stå for en række bøvlede registreringer af godtgørelse, transport, ophold og så videre, ligesom det også har været en udfordring, at der ikke er 100 procent løndækning. Så der er mange, som nok bare har tænkt, at ret og pligt-uddannelserne er en rar og ukompliceret måde at gøre det på.

Hvordan arbejder du som tillidsrepræsentant for at motivere dine kolleger til efter- og videreuddannelse?
- Det er generelt hele tiden at italesætte behovet og de muligheder, der ligger i overenskomsten. Og prøve at afmystificere nogle af de udfordringer, der er forbundet med selvvalgt uddannelse. Vi taler om det med jævne mellemrum, blandt andet på faglige orienteringsmøder. Jeg må konstatere, at hvis vi ikke holder hinanden op på det, vi har snakket om, så glider det nemt væk igen. Men det er så vigtigt at udnytte muligheden for efteruddannelse, mens du er i beskæftigelse. Står du først i jobcenteret og ønsker uddannelse inden for et digitalt program, kommer du ikke så langt, hvis jobcenteret synes, det er mere relevant med et kørekort til en bybus. Jeg har oplevet, at dét at sende to kolleger af sted på samme kursus gør det nemmere. Det kan så til gengæld være en udfordring i forhold til at være nok medarbejdere på trykpressen. Men så må vi andre tager nogle overarbejdstimer.

Hvordan tror du, at de nye bestemmelser om aftalt uddannelse vil påvirke mængden af efter- og videreuddannelse blandt dine kolleger?
- Jeg håber da, at der er nogle, som kan føle sig inspireret til at tage længere uddannelse under aftalt uddannelse, når først vi har fået lavet en lokalaftale og italesat den. Men med vores medarbejdergruppe er det nok begrænset, hvor mange der vil tage fat på akademiuddannelserne. Vi kommer nok til at kigge mere i retning af AMU-kurser, som vi også kan komme langt med. Så det var rart at få at vide på TR-træffet, at HK også vil kæmpe for de uddannelser, som ikke står på den vedtagne positivliste. Derudover er det en stor hjælp, at du ikke selv skal stå for bøvlede registreringer, men at arbejdsgiveren skal stå for det.

Har du selv taget efteruddannelse inden for de seneste år?
- Ja, jeg har blandt andet taget engelskkursus. Mange manualer på arbejdet og køkkenmaskinerne derhjemme er jo på engelsk. Derudover sad jeg i nogle internationale udvalg på min tidligere arbejdsplads. Jeg har også taget to moduler på en akademiuddannelse om ledelse og organisation for at få en bedre forståelse af, hvad ledelsen tænker. Det er tre, fire år siden, men jeg vil gerne færdiggøre min akademiuddannelse.


Karriereudvikling Kompetencer Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk