HK.dk logo

Svært at slå ned på betændt arbejdsmiljø

20. oktober 2017  |  HK Privat Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Egentlig er fysisk og psykisk arbejdsmiljø lige vigtige i lovgivningen. Men Arbejdstilsynet reagerer 15 gange så ofte på overtrædelser af arbejdsmiljøloven på det fysiske område som på det psykiske sidste år. Det ærgrer HK/Privat, som efterlyser en større indsats for det psykiske arbejdsmiljø.


Dårligt psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet skrider ind overfor langt flere forekomster af glatte gulve og vakkelvorne stilladser, end de sætter ind overfor tidspres og mobning.

Nye tal fra Arbejdstilsynet viser, at tilsynet reagerede i alt 24.904 gange over for en arbejdsplads i løbet af 2016. Kun i 1.672 af tilfældene drejede det sig om psykiske arbejdsforhold. Det svarer til 6,7 % .

HK/Privatbladet har også foretaget en optælling af Arbejdstilsynets reaktioner i årene forud. Den viser, at det fra 2011 til 2015 reagerede 81.267 gange i form af et påbud omkring fysiske forhold. Til sammenligning blev der i samme periode givet 2.113 påbud angående det psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladser rundt om i landet.

I 2013 blev det psykiske arbejdsmiljø ellers skrevet direkte ind i arbejdsmiljølovens paragraf 1 for at tydeliggøre, at arbejdsmiljøloven både gælder det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Det betyder selvfølgelig ikke nødvendigvis, at Arbejdstilsynet partout bør reagere det nøjagtigt samme antal gange. Men alligevel springer tallene i øjnene.
Kontorchef ved kontoret for Ergonomisk og Psykisk Arbejdsmiljø ved Arbejdstilsynet Jane Hansen forklarer den store forskel således:

- Det er langt mere komplekst og tidskrævende at udrede psykiske arbejdsmiljøproblemer end fysiske. Målestokkene for kontrol ved fysisk arbejdsmiljø er meget mere konkrete, end når det drejer sig om det psykiske arbejdsmiljø, fortæller hun.
Forsker ved Center for Virksomhedsansvar ved Københavns Universitet Marlene Louise Buch Andersen er af samme opfattelse:

- En forklaring på ubalancen i Arbejdstilsynets reaktioner kan være, at det er langt sværere at anvende arbejdsmiljøreglerne i forhold til at føre tilsyn med psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med det fysiske. Når der eksempelvis står i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, er det meget uklart, hvordan man som arbejdsgiver helt konkret sikrer det i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, siger Marlene Louise Buch Andersen, der netop har afleveret sin juridiske ph.d.-afhandling om psykiske arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø.

- Som reglerne er i dag, er sidestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø en illusion. Fordi det er så vanskeligt at føre tilsyn, bevise overtrædelser og dermed give påbud og bøder i sager om psykisk arbejdsmiljø, konstaterer Marlene Louise Buch Andersen.

Hver 4. anmeldte arbejdsskade er af psykisk karakter
Det står i kontrast til, at omkring 25 procent af alle anmeldte erhvervssygdomme i 2016 handlede om psykiske arbejdsskader. Alene blandt HK-medlemmer er der hvert år cirka 600 anmeldelser af psykiske erhvervssygdomme.

Derfor har man også i HK øje for skævvridningen i tilsynet ved fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
- Det ærgrer mig, at der er så stor forskel, siger næstformand i HK/Privat Marianne Vind.
- Arbejdstilsynets reaktioner bør afspejle de problemer, der er på arbejdspladserne. Og når så stor en del af danskernes sygefravær skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, mener jeg også, at det er noget, Arbejdstilsynet burde føre mere kontrol med. Psykisk belastning på arbejdspladsen kan have store personlige konsekvenser for dem, det går ud over, og det er noget, vi skal tage seriøst, understreger hun.

Nedskæringer i Arbejdstilsynet
Derfor er HK/Privats næstformand også skuffet over, at regeringen i sit finanslovsforslag lægger op til endnu en ordentlig rundbarbering af tilsynsmyndigheden. Avisen.dk har beregnet, at omkring hver fjerde medarbejder vil være væk i 2021.

Arbejdstilsynet har i forvejen måttet nedlægge 163 fuldtidsstillinger fra 2008 til 2016, så bemandingen nu er på 647 fuldtidsansatte. I 2018 forventes der at være 582 ansatte i Arbejdstilsynet, hvis regeringens udspil finder et flertal i Folketinget. Og ifølge avisen.dk vil der tre år senere kun være 487 medarbejdere tilbage til at kontrollere både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på landets mange tusind arbejdspladser.

- Det er jo indlysende, at så store besparelser ikke kan gennemføres, uden at det har konsekvenser for arbejdsmiljøet. Og jeg kan da rigtig godt frygte, at det især kommer til at gå ud over tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø, forudser HK/Privats næstformand, Marianne Vind.
Professor i arbejdsmiljø Peter Hasle mener også, at politikernes nedprioritering af midler til Arbejdstilsynet ligeledes har vanskeliggjort en sidestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

- Den gevaldige reduktion af Arbejdstilsynets ressourcer betyder logisk nok, at de har færre midler at føre tilsyn for. Og fordi tilsyn med psykisk arbejdsmiljø i forvejen er mere bøvlet sammenlignet med fysisk, kan nedskæringerne være en del af forklaringen på den manglende sidestilling i praksis mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, siger han.

Flere undersøgelsespåbud kan være en løsning
Professor i arbejdsmiljø Peter Hasle har et bud på, hvordan man med den nuværende arbejdsmiljølov kan omgå den svære bevisbyrde i sager om psykisk arbejdsmiljø:
- Arbejdstilsynet kan allerede i dag give et såkaldt undersøgelsespåbud alene på baggrund af en konkret mistanke.

Derfor er påbuddet særdeles egnet, når det handler om at undersøge problemer med psykisk arbejdsmiljø, fortæller han.

Ved denne type påbud bliver en autoriseret rådgivningsvirksomhed sat til at undersøge, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

- Hvis myndigheden gav flere undersøgelsespåbud, kunne det være med til at dæmme op for den store ubalance, der er i tilsynet med fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Og nu, da Arbejdstilsynet får lov til at tale alene med de ansatte, så de har noget at bygge deres konkrete mistanke på, vil det være en mulighed, mener han.

Arbejdstilsynets mulighed for gribe ind

Det er Arbejdstilsynet, der er kontrolmyndigheden og dermed holder øje med arbejdsmiljøet ved at tage på tilsynsbesøg på virksomhederne. Arbejdstilsynet har forskellige sanktionsmuligheder over for arbejdsgivere, der på den ene eller anden måde forsømmer arbejdsmiljølovens forpligtelse til at sørge for, at medarbejderne færdes i et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det kan for eksempel være i form af et påbud med frist, et rådgivningspåbud, et forbud, en administrativ bøde eller, i de allerværste tilfælde, en politianmeldelse.


Arbejdsmiljø

loven og tilsynet

Formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på Danmarks arbejdspladser. Med en lovændring i 2013 er fysisk og psykisk arbejdsmiljø sidestillet. Arbejdstilsynet er den dansk myndighed på arbejdsmiljøområdet, og arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler samt vejleder om arbejdsmiljø.

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk