HK.dk logo

Din HK-kollega er politiker

26. oktober 2017  |  Nordjylland  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Blandt hundredvis af kandidater appellerer også en række nordjyske HK’ere om dit kryds. Vi har bedt opstillede HK-kolleger i hele landsdelen præsentere sig.

Vi har tilbudt samtlige opstillede HK’ere plads i oktober-nummeret af HK Bladet Nordjylland - uanset hvilket parti eller liste, de stiller op for. Vi bringer de kandidater, der har meldt sig og svaret inden bladets deadline.

Lotte Bibi Back

47 år / Lægesekretær på Aalborg Uni.hospital

Stiller op for VENSTRE, Hammer Bakker, LISTE V til byrådet i AALBORG KOMMUNE

Jeg tror på den direkte og ærlige tilgang til alt - uanset hvem og hvad. Jeg har altid været politisk interesseret og de liberale værdier passer bedst til min opfattelse af, hvordan mit, vores og samfundets liv skal indrettes – ”mennesket før systemet,”. Fokus for mig er samfundets svageste borgere.

Lotte Bibi Back præsenterer sig her...


Poul Erik Andreasen


73 år / Arbejdsmarkedschef em.

Stiller op for SOCIALDEMOKRATIET, LISTE A til byrådet i BRØNDERSLEV KOMMUNE

Brønderslev Kommune skal være grøn og energirigtig, have nok, gode institutionspladser og kvalitet i folkeskolen, sikre en god kollektiv trafik, tiltrække arbejdspladser, behandle syge og ledige ordentligt, have plejehjemspladser i alle byer over 1.000 indbyggere og ikke udhule service i mindre byer.

Poul Erik Andreasen præsenterer sig her...


Børge Leif Bech


65 år / Ansat i Hjørring Kommune

Stiller op for SOCIALDEMOKRATIET, LISTE A, til byrådet i HJØRRING KOMMUNE

Lokal- og byrådspolitik handler først og fremmest om mennesker - dvs. bosætning, det gode liv, de unges opvækst, læring og fremtid. De ældre, syge, svage og handicappedes pleje mv.. Om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, fritidsaktiviteter og kulturoplevelser. Mit fokus er udvikling og fremdrift på disse områder.

Børge Leif Bech præsenterer sig her...


Susanne Flydtkjær


54 år / Ansat i Brønderslev Kommune

Stiller op for ENHEDSLISTEN, LISTE Ø til byrådet i AALBORG KOMMUNE og regionsrådet Region Nordjylland

Enhedslistens væsentligste opgave er sikre endnu flere rigtige, grønne og bæredygtige jobs. Der skal også sikres fleksjob til de borgere, som er visiteret til dette. Der skal ansættes de nødvendige medarbejdere i region og kommune til at sikre en ordentlig offentlig service til borgerne. Her er også brug for administrativt ansatte.

Susanne Flydtkjær præsenterer sig her...


Susanne Møller Jensen


49 år / Koordinator i HK’s MedlemsKontakt Center

Stiller op for SOCIALDEMOKRATIET, LISTE A til byrådet i JAMMERBUGT KOMMUNE

Jeg vil fortsat kæmpe for vores børn, unge og foreningslivet. Børn og unge, der har det vanskeligt, ligger min hjerte nært. I min første periode i kommunalbestyrelsen
har jeg bl.a. været medlem af Børne- og famiulieudvalget; det har været en spændende tid, og jeg er klar til en valgperiode mere.

Susanne Møller Jensen præsenterer sig her...


Bitt Juul Jensen


62 år / Forsikringsrådgiver

Stiller op for ENHEDSLISTEN, LISTE Ø til byrådet i REBILD KOMMUNEog regionsrådet Region Nordjylland

Jeg vil arbejde for ambitiøs grøn omstilling og bæredygtige løsninger; at kommunale medarbejdere sikres de nødvendige forudsætninger for den daglige opgaveløsning; at ældre får mulighed for en aktiv og tryg alderdom og for en beskæftigelsespolitik med investering i mennesker.

Bitt Juul Jensen præsenterer sig på her...


Pia Karlsen


54 år / Uddannelsessekretær

Stiller op for VENSTRE, LISTE V til byrådet i FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Det har stor betydning for mig, at mit politiske arbejde opleves autentisk og troværdigt – fordi det er sådan jeg er som menneske. Som byrådsmedlem de seneste 8 år har jeg fået stor politisk erfaring og samfundsmæssig viden. Jeg er vedholdende, kæmper for det, jeg tror på.

Pia Karlsen præsenterer sig her...


Tina Juul Kjellberg


54 år / Udviklingskonsulent / Regionsrådsmedlem

Stiller op for SOCIALDEMOKRATIET LISTE A til regionsrådet i REGION NORDJYLLAND

Jeg arbejder for et velfungerende Region Nordjylland, hvor alle borgere og ansatte oplever et optimalt sundheds- og sygehusvæsen, med gode behandlinger og attraktive jobs. Herunder bevarelse af eksisterende lokale sygehuse - også når det nye universitetshospital står klar.

Tina Juul Kjellberg præsenterer sig her...


Inge-Merete Kristensen


62 år / Salgskonsulent

Stiller op for VENSTRE, LISTE V til byrådet i VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Der skal være større fokus på kerneområderne: Børn, unge, ældre og handicappede. Vesthimmerlands Kommune skal desuden være en god og tryg arbejdsplads for de mange medarbejdere, der hver dag yder en stor indsats.

Inge-Merete Kristensen præsenterer sig her...


Brian Kjær


55 år / UU-vejleder

Stiller op for SOCIALDEMOKRATIET, LISTE A til byrådet i FREDERIKSHAVN KOMMUNE

For mig er det vigtigt, at man som politiker, ser på helheden og har overblikket, men overlader sagsbehandlingen til forvaltningen. Jeg vil i byrådet fortsat arbejde for at sikre, at vi har råd til at sørge for dem, som har behov for hjælp, både børn, handicappede og ældre.

Brian Kjær præsenterer sig her...


Poul Henrik Kusk Kristensen


54 år / Faglig konsulent i HK Nordjylland

Stiller op for SOCIALDEMOKRATIET, LISTE A til byrådet i THISTED KOMMUNE

Jeg vil arbejde for at bevare den decentrale struktur i kommunens institutioner; at kommunens erhvervsliv udvikles og der skabes
flere arbejdspladser; at borgerne inddrages i kommunale beslutningsprocesser; at initiativer fremmes og kommunale medarbejdere
får større faglig frihed.

Poul Henrik Kusk Kristensen præsenterer sig her...


Michael Mansdotter


54 år / Kulturhusleder

Stiller op for SOCIALDEMOKRATIET, LISTE A til byrådet i AALBORG KOMMUNE

Det ligger mig meget på sinde, at vi har ordnede forhold på arbejdsmarkedet, og at både arbejdstagere og arbejdsgivere er afgørende for at vi kan levere resultater. Derfor er det vigtigt, at der indgås aftaler, som sikrer gode arbejdsforhold og mulighed for fleksibilitet på begge sider.

Michael Mansdotter præsenterer sig her...


Anna Kirsten Olesen


59 år / Formand for LO-Aalborg / Byrådsmedlem

Stiller op for SOCIALDEMOKRATIET, LISTE A til byrådet i AALBORG KOMMUNE

Jeg er optaget af at få stoppet den ulighed, der sniger sig ind på os, når det gælder lige løn, fair og ordentlige arbejdsvilkår, lige muligheder for uddannelse og efteruddannelse og muligheder for et trygt og godt liv. Respekt og ordentlighed over for vore offentligt ansatte og deres arbejde.

Anna Kirsten Olesen præsenterer sig her...


Peter Skriver Nielsen


56 år / Sælger / Formand for HK-lokalråd Thisted

Stiller op for SOCIALDEMOKRATIET, LISTE A til byrådet i THISTED KOMMUNE

Jeg vi fortsat gerne give en stor del af min tid væk til borgerne i Thisted Kommune. Jeg er en positiv, optimistisk og humoristisk socialdemokrat, der samtidig med at være aktiv, initiativrig, iderig og seriøs følger sin intuition og sit hjerte 100 procent i alle sager.

Peter Skriver Nielsen præsenterer sig her...


Jeanette Sagan


43 år / Fuldmægtig

Stiller op for DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI, LISTE C til byrådet i REBILD KOMMUNE

Jeg er medlem af byrådet i Rebild Kommune, næstformand i Sundhedsudvalget og medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Min interesse for politik startede i foreningslivet og det samarbejde og sammenhold, der skabes der. De initiativer, der vokser ud af foreningssammenhænge, får for lidt opmærksomhed,
og det ville jeg gerne lave om på.

Jeanette Sagan præsenterer sig her...


Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk