HK.dk logo

Reform påvirker VUC-ansattes arbejdsliv

26. oktober 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Mens mange klapper i hænderne over den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), har HK'erne på VUC klumper i maven: Vil der ske fyringer, kommer der nye arbejdsformer, og er der tænkt på efteruddannelse for den administrative gruppe? HK Stat vil følge processen tæt, siger næstformand Peter Raben.

I brede kredse er der glæde over, at regeringen sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og SF har indgået forlig om en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, som hverken har færdiggjort en ungdomsuddannelse eller har arbejde. Et tilbud, som bliver ensartet over hele landet, og som skal give mere stabilitet for de unge såvel som for medarbejderne.   

Forliget indebærer, at blandt andet produktionsskoleundervisning og dele af VUC's tilbud bliver samlet på cirka 90 nye FGU-skoler placeret rundt om i landet. I de store kommuner vil der formentlig være flere skoler. De enkelte skoler vil komme til at høre under et antal selvejende statsfinansierede institutioner – en løsning, som vækker lettelse, fordi alternativet var, at kommunerne alene skulle stå for driften, som så ville være afhængig af disses økonomi og prioriteringer.   

I HK-kredse holder man dog vejret lidt endnu. Næstformand i HK Stat Peter Raben ser flere grunde til forbehold, når det gælder de administrative medarbejdere på VUC'erne.   

- Vi ved endnu ikke, hvordan og hvor de nye FGU-skoler skal etableres. Der kan nemt blive en lokal kamp om, hvor en skole skal placeres, da der ikke skal være skoler i alle kommuner. Så hvor skal medarbejderne flyttes hen, og hvor lang tid går der, inden det er afklaret? Nogle VUC-centre kommer også til at miste noget af deres indtægtsgrundlag. Måske kan det føre til fyringer eller flytning af medarbejdere, hvis centre lukkes, og administrationer samles i centrale enheder, siger han.  

Nervøse HK’ere bliver inddraget

På VUC Roskildes afdeling i Køge er tillidsrepræsentant Linda Klenz Simonsen og hendes kolleger afventende og noget nervøse for, hvad etableringen af de nye FGU-skoler vil betyde for dem.   

- Det er svært at gennemskue, hvilke konsekvenser omlægningen får for os. Der er mange spørgsmål, vi endnu ikke har fået svar på. Det gode er, at vi som medarbejderrepræsentanter allerede nu bliver inddraget, så vi er på forkant med processen. Det værste vil være, at vi skal af med nogen, siger hun og pointerer:   

- Hvis det ender med fyringer, er det afgørende, at det sker på en ordentlig måde.  

I forliget er der afsat en pulje på 60 millioner kroner i perioden 2019-2021 til de VUC’er, der bliver økonomisk ramt af omlægningen, fx i geografiske yderområder.

Men det betyder ifølge Verner Rylander-Hansen, formand for Danske HF & VUC, ikke nødvendigvis, at alle VUC-enheder vil overleve, når kursister under 25 år på de pågældende uddannelser overgår til FGU.   

- Jeg forventer, at der bliver lukket afdelinger. Men det kommer til at tage længere tid på grund af puljen, som gælder i 2 år. Men derefter vil der ske tilpasninger. Alt andet lige vil der være færre kursister på AVU (Almen VoksenUddannelse, red.), og det kan betyde, at det ikke er bæredygtigt at opretholde tilbud på mindre afdelinger, siger han til fagbladet Gymnasieskolen.   

HK Stat vil kæmpe for kompetenceudvikling  

Hvad en flytning i form af virksomhedsoverdragelse vil betyde, og hvilke vilkår der vil være fremover, når administrationen af VUC's uddannelser skal slås sammen med produktionsskolernes i den nye FGU, optager også Linda Klenz Simonsen.   

- Når den nye FGU indføres, vil der formentlig være nye og andre arbejdsopgaver i administrationen, muligvis også andre arbejdstider, som måske kan være et problem for kolleger med børn, siger hun.   

At der er udsigt til ændrede arbejdsopgaver for den administrative gruppe er der ikke taget højde for i forliget i form af kompetenceudvikling, bemærker både tillidsrepræsentanten og næstformanden.   

- Der er tilsyneladende kun lagt op til, at der skal ske kompetenceudvikling af ledere og undervisere. Men i så stor en forandring, som sker samtidig med den hastige digitale udvikling, er der også brug for udvikling af de administrative medarbejdere, siger Peter Raben.   

Han bifalder, at der i aftalen står: "Der lægges vægt på, at medarbejderne får gode og trygge ansættelsesvilkår på de nye institutioner. Undervisningsministeriet vil i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen inddrage de faglige organisationer i arbejdet.”   

- Disse hensigter er HK Stat helt enig i. Vi vil følge udviklingen, vurdere det kommende lovforslag, formentlig afgive høringssvar og gå i dialog med Moderniseringsstyrelsen om både overenskomstdækning, overdragelse af medarbejdere og kompetenceudvikling, siger han.   

Alle HK'ere på FGU-skolerne vil i modsætning til nu, hvor HK’erne på produktionsskolerne er ansat på en tiltrædelsesoverenskomst med HK/Privat, sandsynligvis blive omfattet af HK Stats overenskomst med Finansministeriet og dermed pensionsordning i Sampension samt HK Stats lønforsikring – ligesom HK'erne på andre ungdoms- og erhvervsuddannelser.     

Fakta om FGU 

  • FGU er målrettet unge under 25 år, som hverken har et arbejde eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. 
  • VUC-uddannelserne Almen VoksenUddannelse (AVU), Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og ordblindeundervisning lægges ind under FGU og ophører derfor på VUC for den relevante målgruppe pr. 31 juli 2019. 
  • FGU erstatter også produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen.   
  • Der skal etableres cirka 90 FGU-skoler rundt om i landet. Hver skole kan godt have flere adresser og placeres i eksisterende bygninger. 
  • Skolerne organiseres i selvejende statsfinansierede institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler.   
Læs mere om aftalen på uvm.dk 

FGU er målrettet unge under 25 år, som hverken har et arbejde eller har afsluttet en ungdomsuddannelse.   VUC-uddannelserne Almen VoksenUddannelse (AVU), Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og ordblindeundervisning lægges ind under FGU og ophører derfor på VUC for den relevante målgruppe pr. 31 juli 2019.   FGU erstatter også produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen.   Der skal etableres cirka 90 FGU-skoler rundt om i landet. Hver skole kan godt have flere adresser og placeres i eksisterende bygninger. Skolerne organiseres i selvejende statsfinansierede institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler.   Læs mere om aftalen på uvm.dk   

Politik HK-medlemmer

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk