djurs

Mols Bjerge. Kalø Slotsruin. DR’s Bonderøven på Kastaniegården.

Djursland få km væk fra storbyen Aarhus er marker, bakker og strand. De færreste forbinder halvøen med IT.

Og det kan man mærke i IT-virksomheden C-Tilsted i Ebeltoft. I jagten på de kvalificerede medarbejdere har man taget anderledes metoder i brug i stedet for at gå efter de folk, som bliver uddannet inde i Aarhus. For i Ebeltoft – kun godt 50 km eller tre kvarters kørsel væk fra Aarhus – er de sjældne.

”Her finder man ikke højtuddannet IT-arbejdskraft. Det er meget sjældent, at vi kan få dem her” siger Thomas Therkelsen, tillidsrepræsentant for SAMDATA’s medlemmer i virksomheden, der tæller 13 medarbejdere.

EFTERTRAGTEDE AF ARBEJDSGIVERE

Selv blev han uddannet multimediedesigner i 2005, hvor han samme år begyndte hos C-Tilsted. Og i den tid har han på tæt hold oplevet sin arbejdsgivers problemer med at skaffe relevant arbejdskraft.

”Langt de fleste flytter væk herfra, når de skal uddanne sig. Og så bliver de ofte boende i den by,” siger Thomas Therkelsen.
Ebeltoft-virksomheden C-Tilsted fokuserer på at udvikle online løsninger til andre erhvervsvirksomheder, særligt med et fokus på Content Management System, som oftest betegnet som CMS-systemer.

”Det er rigtigt svært at finde medarbejdere med kompetencer inden for Microsoft .NET-platform, hvor vi særligt arbejder med systemerne Sitecore og Umbraco. Netop de systemer er meget populære inden for deres målgrupper, så folk med kompetencer inden for disse systemer er lige så eftertragtede af arbejdsgiverne,” siger Thomas Therkelsen.

Og jobopslag efter medarbejdere med den slags kompetencer er ikke svære at finde, lyder hans pointe. Efterspørgslen efter de specialister er med til at drive lønningerne op over, hvad C-Tilsted vil eller kan betale, mener tillidsrepræsentanten.

”Mange af mine kolleger bor i lokalområdet. De er ikke interesseret i at køre til Aarhus hver dag. Ellers havde de sandsynligvis taget et job i Aarhus til en nok højere løn. Virksomheden har ingen konkurrenter her omkring. Det kan vel være negativt i lønforhandlingerne, når ledelsen ved, at medarbejderne gerne vil blive her,” siger Thomas Therkelsen.

STOR FRIHED TÆLLER

Selv bor Thomas Therkelsen i Grenaa, godt 30 km fra Ebeltoft og endnu længere væk fra Aarhus. Så det passer ham fint at få et arbejde tæt på hans hjemby. Og han er glad for jobbet i en lille virksomhed, hvor der ikke er langt hen til chefens skrivebord og skærm. Virksomheden er for lille til stramme hierarkier og slagne kommandoveje. Samtidig giver jobbet gode muligheder for at arbejde med de nyeste teknologier, hvad der tæller meget hos ham og de andre udviklere.

”Vi har en meget stor frihed i jobbet,” siger Thomas Therkelsen.

Hvis man vender blikket mod hans chef, virksomhedens ejer Christian Tilsted, kan han nikke genkendende til de fleste af hans tillidsmands pointer. Og netop fordi det er svært at få IT-medarbejdere i Ebeltoft og omegn, har han rettet fokus mod at ansætte medarbejdere med en kort uddannelse som web-integrator for så selv at bruge et par år til at lære dem op som udviklere.

”Uddannelsen som web-integrator er en toårig uddannelse, som de fleste tager lige efter folkeskolen. Vi har en uddannelse for dem tæt på os, i Grenaa, der uddanner godt 20 om året. Og de har svært ved at få arbejde i vores område.”

Mens det ikke er svært at tiltrække potentielle medarbejdere af den type, har de til gengæld ikke det fornødne faglige niveau til at arbejde som udvikler i C-Tilsted.

”Generelt kommer de fra uddannelsen med nogle helt basale færdigheder, men de mangler rigtig meget. Uddannelsen er for kort til, at man kan gå ind i arbejdet her. Vi skal måske investere et til to år i en medarbejder, før vedkommende begynder at kunne bidrage positivt hos os,” siger Christian Tilsted.

TYPISK NOGET MED HELD

Han understreger, at virksomheden ikke magter at hyre to eller tre om året. I stedet satser C-Tilsted på at ansætte en eller to hvert andet år for så at lære dem op. I forhold til den anden gruppe af medarbejdere, nemlig folk med en lang eller mellemlang IT-uddannelse, har det med Christian Tilsteds ord ”typisk noget med held at gøre.”

”Det handler som oftest om geografi. Tit er der tale om folk, der bor på Djursland, og hellere vil arbejde her end at køre til Aarhus. Det er ikke en gruppe medarbejdere, hvor vi bare kan søge en datamatiker eller en ingeniør. Det er umuligt for os.”

Bliver han spurgt, hvorfor han ikke vælger at søge efter arbejdskraft i Aarhus, der selv efter danske forhold ikke ligger langt væk, lyder svaret:

”Arbejdsmarkedet for IT-folk er også overophedet, så vi har ikke muligheder for at fiske i det vand. Selvfølgelig får vi også ansøgninger fra Aarhus, men det er som oftest folk, der af den ene eller anden grund har svært ved at få arbejde. Her er vi – med vores størrelse – heller ikke store nok at løse den opgave. Og løser vi den opgave, tager vedkommende alligevel springet til Aarhus på et eller andet tidspunkt,” siger Christian Tilsted.

Den vej har han og C-Tilsted været nede ad nogle gange. Og i dag er det en klar strategi for virksomheden at gå efter arbejdskraft, der er lokalt forankret. De skal kunne se det attraktive i at bo tæt på arbejdspladsen i stedet for at pendle hver dag.

”Vi kan hverken konkurrere på lønninger eller alle mulige andre goder.”

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

Hvis virksomhedens medarbejdere med en baggrund som web-integrator bliver fristet af dette, når de er udlært, ser Christian Tilsted det som en kompliment til den oplæring, virksomheden har givet dem.

”Vi kan jo ikke holde på folk for tid og evighed. Vi tager os tiden til at være en slags talentfabrik for dygtige folk. Andre kan godt lide det, vi kan tilbyde i forhold til opgaver og nærhed til deres bopæl. Og dem er vi som oftest i stand til at holde på meget længe. Egentlig har vi vel en fordel i forhold til at tiltrække IT-folk fra lokalområdet. Her er vi den eneste IT-virksomhed,” siger han.

Men selv med den indsats har C-Tilsted måttet sige pænt nej tak til opgaver, fordi virksomheden mangler hænder og hjerner. Trods dette har han ikke været fristet af at sende arbejde ud til udenlandske underleverandører eller at outsource på anden måde.

”Det passer ikke særligt godt til vores forretningsmodel, hvor vi er underleverandør til andre virksomheder. Vi ligger bare på Djursland og ikke i Polen.”

djurs2

”VI SKYDER OS SELV I FODEN”

Mens andre lande har formået at tiltrække udenlandske IT-specialister, kniber det i Danmark, mener Christian Tilsted, ejer af IT-virksomheden C-Tilsted i Ebeltoft. Han mener udlændingedebatten er en del af årsagen.

”Det er mig stadig en gåde, hvor internationale virksomheder er fx i England. Der består arbejdsstyrken af folk fra rundt omkring i verden. Det modsatte er tilfældet i Danmark. Vi har været dårlige til at tiltrække international IT-arbejdskraft.”

Christian Tilsted har arbejdet i en lang række europæiske lande som IT-konsulent. I dag driver han sin virksomhed C-Tilsted, der beskæftiger 13 medarbejdere. Og mens han ikke har udenlandske medarbejdere ansat, er han ikke i tvivl om, at de kan have meget at byde på. Ikke alene kan de være med til at holde opgaverne i Danmark, de kan også være med til at bidrage til samfundet gennem den vækst, de kan være med til at skabe. Ifølge ham skal de medarbejdere blot have de samme løn- og arbejdsvilkår som alle andre på det danske arbejdsmarked.

”Det er for mig slet ikke en diskussion om lavtlønsarbejde. Det er et spørgsmål om at kunne tiltrække de højtuddannede,” siger Christian Tilsted.

Personligt mener han, at man i Danmark synes mere interesseret i at opstille barrierer for at hæmme højtuddannet arbejdskraft end at tiltrække dem. Samtidig har den offentlige debat om polske håndværkere og rumænske landbrugsmedhjælpere en afsmittende effekt på de højtuddannede.

”Hvis jeg var makedonsk IT-ingeniør med en drøm om at komme til Europa for at arbejde, ville jeg da hellere vælge London eller Berlin end København. Men det er jo blot min personlige holdning,” siger Christian Tilsted.


Kort om C-Tilsted
IT-virksomheden C-Tilsted i Ebeltoft beskæftiger 13 medarbejdere, der har ejeren Christian Tilsted som administrerende direktør. C-Tilsted udvikler teknisk velfunderede Sitecore-, Umbraco- og EPiServer-løsninger til en lang række forskellige kunder.
På virksomhedens hjemmeside c-tilsted.dk er blandt andet store virksomheder som Arriva og Radiometer angivet som kunder.
Virksomheden har i sidste offentliggjorte regnskabsår for 2016 leveret en bruttofortjeneste på knap 6,9 millioner kroner, hvilket gav et overskud efter skat på lidt mere end 869.000 kroner. Dette er en klar forbedring i forhold til det foregående år.