neo1

En specialist er en person med en dyb faglig viden inden for sit felt. I daglig tale en nørd.

Og særligt IT-specialisterne er en efterspurgt kategori, hvis man skal tro prognoser for manglen på IT-arbejdskraft. I 2030 vil Danmark mangle hele 19.000 IT-specialister, hvis man skal tro de officielle tal.

Og nu trænger en ny type medarbejder sig ind i billedet af fremtidens mest eftertragtede medarbejdere.

I bogen, “The Neo-Generalist”, præsenterer forfatterne, Richard Martin og Kenneth Mikkelsen, os for neo-generalisten. I et interview med SAMDATA Magasinet beskriver Kenneth Mikkelsen denne nye kategori, som mange arbejdspladser har svært ved at rumme, fordi de netop ikke passer i en foruddefineret kasse som enten specialist eller generalist. Men som alligevel kan være uhyre værdifulde for de virksomheder, der forstår at give dem den rigtige plads i deres organisation.

”En neo-generalist er både specialist og generalist. De mestrer flere discipliner og lader sig ikke definere snævert inden for kun et fagområde. De kombinerer dyb indsigt på flere områder med en evne til at gå på tværs og krydsbestøve viden mellem forskellige områder,” siger Kenneth Mikkelsen.

En neo-generalist er både specialist og generalist. De mestrer flere discipliner og lader sig ikke definere snævert inden for kun et fagområde
Kenneth Mikkelsen

KRYDSBESTØVE SIG TIL IDEER

Ordet ”krydsbestøve” er vigtigt, understreger den danske forfatter. Han henviser til, at innovative ideer, koncepter og løsninger ofte ikke kommer fra specialisterne, der kun mestrer et snævert fagligt felt. Disse ideer kommer som oftest fra medarbejdere, der er i stand til at kombinere – eller krydsbestøve – ideer fra forskellige faglige discipliner.

”Neo-generalister er enormt gode til at tage det bedste fra et felt og kombinere det med et andet. De er dygtige til at se, at man kan bruge ideer og viden i andre sammenhænge. Det vil sjældent være hyper-specialisten, som får de innovative ideer. Tværtimod er det mennesker med det faglige overblik, der leverer de store spring i innovation,” siger Kenneth Mikkelsen.

Han fortsætter:

”Måske er du en af de mennesker, der er i stand til at fordybe dig i Site-Core eller et andet felt for derefter at flyve op i helikopteren i en rolle som projektleder. Her skal du kunne få forskellige komplicerede teknologier til at virke i en sammenhæng. Og det kræver mere end en dybt specialiseret viden.”

Med de ord synes Kenneth Mikkelsen næsten at beskrive et renæssancemenneske, en Leonardo Da Vinci-type, der udmærker sig ved at spænde over flere faglige discipliner – i dybden som i bredden. Og disse mennesker rokker ved vores måde at forstå og finde fodfæste i den moderne verden, mener Kenneth Mikkelsen.

”Man kan sige, at der er to spørgsmål, der er vigtige, når man taler om neo-generalister: Hvad vil det sige at leve et godt liv i dag? Og hvad vil det sige at være et dannet menneske i det 21. århundrede? De spørgsmål er vigtige at stille i vores tid, fordi vores samfund vil byde på enorme forandringer i de kommende år.”

HVIS DU VIL HAVE EN CHANCE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Selv kirurger, der før var guder i kitler, skal i dag forholde sig til robotteknologi. Robotterne vil ikke kun overtage produktionsprocesser, de vil også bevæge sig ind i erhverv, hvor specialisterne, nørderne, i dag er enerådende, lyder Kenneth Mikkelsens pointe.

”Mere end nogensinde har vi brug for at kunne se sammenhænge, der er afgørende for at styre kompleksitet. Mange opgaver i fx IT-verden vil kunne overtages af kunstig intelligens i fremtiden. Og det skal vi som medarbejdere være i stand til at spænde over, hvis vi vil have en chance på arbejdsmarkedet.”

Kenneth Mikkelsen understreger dog, at man både har brug for specialisterne og generalisterne, mens neo-generalisterne bygger bro mellem de forskellige discipliner.

”Neo-generalisterne er dem, der kan se helheden. De er de opdagelsesrejsende, som er komfortable med ikke at have alle svarene og evner at navigere i en foranderlig verden uden en manual eller et kort. Udfordringen er, at mange af de ting, vi har tillært os op gennem den industrielle tidsalder ikke længere er tidssvarende. I alle dele af samfundet ser vi konsekvenserne af, at vi forfalder til at bruge gamle kort fra en svunden tid til at vise os vej i et landskab, der konstant forandrer sig.”

Som et eksempel fremhæver Kenneth Mikkelsen en kommune i Norge, hvor han som et led i et projekt interviewede 10 af de øverste chefer. En af de chefer var lederen af kommunens IT-afdeling.

”Enhver kommune kæmper med digitaliseringen og med at forstå, hvordan nye teknologier kan understøtte udviklingen af smartere og mere effektive tilbud og løsninger for dets borgerne. IT-chefen har en stor faglig ekspertise, men han bruger eksempelvis ikke sociale medier. Dermed afskærer han sig fra en oplagt mulighed for at indgå i digitale netværk på tværs af landegrænser og faglige områder, hvor det er muligt at få inspiration til at løse fremtidens udfordringer og lære fra nogle af verdens førende IT-eksperter.”

FREMELSK NEO-GENERALISTERNE

Netop i en sådan situation er der brug for at skubbe mødebordene sammen for at finde de rigtige løsninger, lyder Kenneth Mikkelsen pointe. Han mener, at mange IT-chefer mangler en grundlæggende forståelse af, hvad teknologien er i stand til at tilbyde af nye muligheder.

”Og det er helt oppe på øverste ledelsesniveau. Min pointe er, at man ikke kan lede det, man ikke forstår. Fremtidens IT-løsninger er i sin natur tværfaglige. Hvis ledere blot omgås mennesker med samme uddannelse, faglighed, nationalitet og verdensbillede, har innovation ganske simpelt dårlige livsbetingelser. Gode ideer gror ikke i et ekkokammer,” siger han.

Men hvis ikke cheferne er i stand til at håndtere den type udfordringer, hvor skal man så finde de kompetencer? Et svar til det spørgsmålstegn kunne være at fremelske neo-generalisterne på arbejdspladsen.

”I dag arbejder vi normalt opdelt i afgrænsede siloer. Vi har IT et sted. HR et andet sted. Regnskab et tredje sted. Og så videre. Og her skal vi se på, hvem der i organisationen formår at bygge bro mellem de forskellige afdelinger. Du kan jo ikke levere de rigtige IT-systemer, hvis du ikke ved, hvad de har brug for i fx regnskabs- eller HR-afdelingen. Neo-generalisterne er ofte de stille helte. Det er dem, de andre medarbejdere går til, hvis de har problemer. Det er som oftest dem, som kommer med de innovative ideer,” siger Kenneth Mikkelsen.

Umiddelbart synes det at være en smal sag at identificere de mennesker, der findes rundt om på alle arbejdspladser. Men, og der er nemlig et men.

”Vi har desværre en tendens til at sætte labels på folk. Du er det og det, så du skal det og det. Arbejder du med kommunikation, skal du holde dig til det. Labels er vores måde at forstå en kompleks verden på. Men det begrænser os også.”

ELASTISKE MENTALT

Generelt mener Kenneth Mikkelsen, at hierarkiske organisationer og en udbredt silotænking, hæmmer udviklingen af neo-generalisterne. Selv om ledelseseksperter de sidste mange årtier har prædiket, at man skal skulle rive stive strukturer ned, er der ikke sket meget. Søger en virksomhed nye medarbejdere, er rammerne for stillingsopslaget allerede lagt. Og ofte giver det ikke bonus, hvis den håbefulde ansøger under en jobsamtale begynder at udbrede sig om andre kompetencer end lige de, der er blevet efterspurgt.

Men der er netop behov for medarbejdere, der er nysgerrige, evner at lære og har den mentale elasticitet, men også kan træde et skridt eller tre tilbage for at se det store billede. Virksomhederne vil efterspørge ansatte med den mentale elasticitet, der gør dem i stand til at skifte faglighed i løbet af deres arbejdsliv, lyder den danske forfatters pointe.

Og det er neo-generalisterne.

KORT OM KENNETH MIKKELSENneo2

Selv om Kenneth Mikkelsen blev færdiguddannet som journalist i 2001, har han kun arbejdet godt fem måneder som egentlig journalist i en rolle som korrespondent med base i den indiske storby Mumbai. I dag arbejder han som forfatter, foredragsholder, ledelsesrådgiver og læringsdesigner, hvor han klæder mennesker og organisationer på til bedre at kunne navigere og leve i en foranderlig verden. Kenneth driver sin virksomhed FutureShifts fra Frederiksberg.
Sammen med engelske Richard Martin er Kenneth Mikkelsen forfatter til bogen: The Neo-Generalist: Where you go is where you are. Han er associeret ved Drucker Society Europe og Copenhagen Institute for Futures Studies. Han blogger for Global Peter Drucker Forum og Harvard Business Review samt skriver kommentarer i ugebrevet Mandag Morgen. Kenneth kan tillige findes på Twitter som @LeadershipABC.

Hvem er de manglende IT-specialister?

I debatten om mangel på kvalificeret IT-arbejdskraft bliver der ofte henvist til, at Danmark vil mangle 19.000 IT-specialister i 2030. Men hvem er de manglende IT-medarbejdere? Og hvilke kompetencer har de?
Ifølge rapporten ”Virksomheders behov for digitale kompetencer”, der blev udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Alexandra Instituttet, Kubix og Højbjerre Brauer Schultz. Rapporten formulerer problemet således: ”… der vil være et udækket efterspørgselspotentiale på 19.000 IKT-specialister i 2030. Det vil sige en situation, hvor efterspørgslen ikke dækkes af arbejdskraftudbuddet af IKT-uddannede.” I rapporten henviser man til en øget efterspørgsel efter udviklere, systemanalytikere og IT-arkitekter. Og selv om mange IT-specialister ikke har en formel uddannelse, er der en stigende efterspørgsel efter IT-arbejdskraft med en egentlig IT-uddannelse bag sig.

Kilde: Virksomheders behov for digitale kompetencer, 2016.