ab1

Vi ønsker at sætte fokus på den højtkvalificerede arbejdskraft gennem en pointordning. Erfaringerne viser, at for hver højtkvalificeret udlænding, der kommer til landet, skabes der to følgejob
Ellen Trane Nørby (Venstre) , Berlingske, 2005

Der bliver det nok nødvendigt både at importere noget arbejdskraft, men også at opprioritere IT-uddannelserne i Danmark.”
Michael Hedelund (Kristendemokraterne), Version2, 2007

Først og fremmest i forhold til diskussionen om manglen på arbejdskraft, skal vi have reformeret skattesystemet. Skatten skal ned på arbejdsindkomst. Vi skal have kigget på arbejdsmarkedet i øvrigt. Og så skal vi sørge for, det bliver nemmere for udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark og arbejde.
Morten Helveg Petersen (Radikale Venstre), Version2, 2007

Ser man på, hvad politikerne har ment om manglen på IT-arbejdskraft det seneste årti, så går to ting igen: Mere fokus på uddannelse og bedre muligheder for import af udenlandsk arbejdskraft. Vi har samlet et udsnit af nye og gamle citater fra folketingsmedlemmer.
Ellen Trane Nørby (Venstre) , Berlingske, 2005

Det handler grundlæggende om at sikre, at der er de fornødne både uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder tilstede. Det er, mener jeg, den vigtigste
pointe her.
Per Clausen (Enhedslisten),Version2, 2007

Det handler meget om at lempe den stramme udlændingelovgivning. Og gøre Danmark til et mere åbent samfund, end det, det er i øjeblikket. Siden de borgerlige kom til, er Danmark mentalt og også direkte jo blevet et meget lukket samfund, og der skal vi åbne os meget mere.
Holger K. Nielsen (Socialistisk Folkeparti), Version2, 2007

Der er mange computernørder, der sidder og spiller Counter-Strike. Det kan være, at de kan meget mere med IT end vi egentligt tror. Måske skal erhvervslivet sponsorere de dér spil, så de unge begynder at interessere sig for noget andet inden for IT-området. Dét burde erhvervslivet blande sig i.
Jan Rytkjær Callesen (Dansk Folkeparti), SAMDATA Magasinet, 2017

Der må vi igen ind og se på uddannelsessystemet. Og igen starter vi i folkeskolen, gennem ungdomsuddannelserne til de videregående, der skal vi have IT ind ikke kun i de enkelte fag, men vi skal simpelthen have højnet interessen for IT, og vi skal have højnet kompetencer hos eleverne gennem hele uddannelsessystemet.
Troels Ravn (Socialdemokraterne), Version2, 2007