Vi opdaterer vores it-systemer i dag 18/09-21 kl. 8.00 - 22.00, du kan derfor opleve, at du ikke kan logge ind i dette tidsrum.

Vi beklager ulejligheden.

HK.dk logo

Kongressen: Det skal du vide

03. november 2017  |  Sydjylland  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

3 dages HK-kongres med et utal af temaer, talere og meninger er slut. Men hvad var det vigtigste, der skete? Hvad skal du vide som helt almindeligt medlem af HK Privat Sydjylland? Det giver din afdelingsformand, din lokale sektorformand og dine delegerede et bud på.Ole Kjær, formand for HK Sydjylland

Kongres 2017

På den netop afholdte HK Danmark kongres brugte vi selvfølgelig tid på de helt ”almindelige” kongresting, deriblandt valg af formand og næstformand, hvor både Kim Simonsen og Mette Kindberg blev genvalgt med applaus. Vi gennemgik årsrapporter for de sidste fire år, talte om diverse lovændringer etc. 

Den mest epokegørende ændring af vores love, var i min optik, at aldersgrænsen for valgte i HK blev ændret, så man er valgbar til og med den valgperiode, hvor man opnår folkepensionsalderen. Allerede valgte kan vælge at overgå til den nye ordning, eller blive på den ordning, som var gældende på tidspunktet for deres første valgperiode. 

Det mest spændende på kongressen var de indslag, som omhandlede fremtidens arbejdsmarked. Hvordan kommer den øgede digitalisering til at influere på vores HK-arbejdspladser? Det fik vi mange spændende og vedkommende bud på. 

Sammenfattende kan man sige, at alle var enige om, at det vil forandre meget, men retningen og tidshorisonten var der uenighed om. Nogen gav udtryk for en totalt disruption af samfundet generelt, mens de fleste troede på en noget mere rolig udvikling, som vil strække sig over de næste ti til femten år. 

Mantraet i alle indlæg var, at uddannelse bliver den udslagsgivende faktor – både for den enkelte som for vores samfund generelt.


Henny Fiskbæk, formand for HK Privat Sydjylland

Kongres 2017

HK skal være fagforening for alle inden for vores faglige område - både dem, der er i job, er arbejdsløse og under uddannelse. Vi skal gøre plads til nye fag og fagligheder, som ingen kender i dag. Vi skal hæve medlemmernes formelle uddannelsesniveau. Sådan lyder det bl.a. i det netop vedtagne målprogram for den kommende kongresperiode 2018-2021.

Der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet er under hastig forandring. Ny teknologi vinder frem med stormskridt og flere jobfunktioner ændres markant, ja, de kan med et klik på tastaturet flytte frem og tilbage over landegrænser. Det påvirker samfundet og alle dele af arbejdsmarkedet - også medlemmerne i HK Privat Sydjylland.

Men forandringerne skaber også nye muligheder. Derfor skal HK Privat Sydjylland sammen med medlemmerne være med til at forme fremtidens arbejdsmarked, så vi udnytter det potentiale, der er i de nye teknologier. Medlemmer af HK Privat Sydjylland skal være kendte som de kolleger, der kan og vil deltage i udviklingen af arbejdspladsen. Jeg ved at medlemmerne er ambitiøse, og de er klar til at gribe de muligheder som OK 17 åbnede op for. Heriblandt aftalt uddannelse og ikke mindst den netop indgåede trepartsaftale, hvor der afsættes i alt 412 mio. kr. over 4 år til etablering af en omstillingspulje, som gør det økonomisk attraktivt at omstille sig til andre eller nye jobfunktioner, uafhængigt af arbejdsgiverne.


HK Privat Sydjyllands delegerede

Kongres 2017

Dorte Hansen:
Det var en supergod kongres, som især åbnede mine øjne for, hvor vigtigt det er, at vi HK'ere følger med den teknologiske udvikling. Samfundet bliver mere og mere digitaliseret, og hvis ikke vi er klar til det, bliver vi overflødige.
Hvis der pludselig er en maskine, der kan gøre vores job, så er det altafgørende, at vi kan andet og mere end maskinen.
Det er meget vigtigt, at vi får italesat dette rundt om på arbejdspladserne, og at vi i langt højere grad gør brug af aftalt og selvvalgt uddannelse.

Tomas Grønlund:
Vi står i fremtiden allerede - vi skal møde udviklingen ved at være åben for morgendagens fag og muligheder på tværs af fortidens anlagte veje. Det kræver faglig uddannelse, personlig udvikling samt være nysgerrig på arbejdsmarkedets nye platforme at agere på.

Tina Tygesen:
Først og fremmest var det en rigtig god kongres, og jeg synes der var flere ting der var vigtige.
Temaet var jo "Sammen for fremtiden" om digitalisering og automatisering, og hvor HKerne er henne i det. At arbejdsopgaverne ændrer sig. For der vil stadig være brug for os, vi skal bare allerede nu forberede os, videreuddanne og efteruddanne os, så vi helt sikkert er dem, der kommer i betragtning til evt. stillinger.
Vi skal jo på grund af den hævede pensionsalder være en del længere på arbejdsmarkedet, og så er vi nød til at følge med og gøre os selv "attraktive" for virksomhederne. Jeg synes, det er rigtig godt, at HK har fokus på de områder allerede nu, så vi kan vise, at det at være HK'er er rigtig godt. Og vi skal have endnu flere til at melde sig ind, og have det formidlet ud til alle vore kollegaer. Og vise arbejdsgiverne, at de ikke kan undvære HKerne heller ikke i fremtiden.
Desuden skal der laves efter- og videreuddannels, der indeholder en masse digitale ting.Kongres 2017 Privat

Billig forsikring, forbrugsforening og gode rabatter


Se dine medlemsfordele

Vil du vide mere om HK Privat Sydjylland?


Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk