HK.dk logo

Tandklinikker: Har I styr på jeres delegation?

06. november 2017  |  HK Kommunal  |  Mogens Jepsen Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

En del kommunale tandklinikker har allerede haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der sættes lup på om der findes fx instrukser og andre procedurer for tandklinikassistenter, når de udfører deres opgaver på delegation. HK Kommunal afholder temadag om blandt andet delegation 15. december i Odense.

Styrelsen for Patientsikkerhed besøger i 2017 og 2018 en lang række tandklinikker, hvor fokus blandt andet er på om de delegerede behandlinger, som klinikassistenter udfører er understøttet af instrukser.

En af dem, som tager på tilsyn er chefkonsulent og tandlæge Marianne Bockhoff, og hun pointerer, at et blandt mange målepunkter under et tilsyn er delegation.

- Vi ved, at der er problemer med fx instrukser omkring delegationen, så derfor er det noget, vi nu har fokus på. Men jeg vil gerne have, at klinikassistenter ser det som en hjælp og ikke kritik.


Handler ikke om dygtighed men om ansvar

At der er nogle problemer, viser erfaringen fra et de første besøg, hvor tilsynet blandt andet fandt, at de personlige delegeringer ikke var understøttet af en instruks. Herunder manglede dokumentation for, hvordan instruktion, oplæring og tilsyn af medhjælpen (tandklinikassistenterne) foregår.

Tandklinikken fik et påbud om at få manglerne bragt i orden, og indtil da skulle tandklinikken indstille udførelsen af ”tandlægeforbeholdt virksomhed”. Dette påbud er i øvrigt nu taget tilbage.

Marianne Bockhoff understreger, at påbuddet ikke skyldes, at tandklinikassistenterne ikke var dygtige nok, men at det ikke var tydeligt, hvem der havde ansvar for delegationen, ligesom der manglede dokumentation for hele kernen omkring delegering af behandlinger, fx instrukser og procedurebeskrivelser.

Pointen er derfor, at selv om klinikassistenter har taget videreuddannelse, fået sidemandsoplæring og er nok så kompetente, SKAL dokumentation og procedurer for delegationen stadig være i orden.

Kvaksalveri er strafbart

At problemstillingen skal tages meget alvorligt understreges af, at hvis reglerne ikke er opfyldt, er der tale om kvaksalveri.

Og det stempel risikerer klinikassistenter at få, hvis instrukser ikke er i orden ved delegering. Ikke nok med det, kvaksalveri er ulovligt, og styrelsen kan vælge at melde det til politiet, og konsekvensen er i yderste konsekvens en straf i retssystemet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere skredet til politianmeldelse, hvis ikke-autoriseret personale arbejdede uden klar delegation.

HK Kommunal afholder derfor temadag fredag d. 15. december med fokus på delegation og de nye målepunkter, fx samtykke, som styrelsen fremover også kigger efter i sømmene.

Kommunalbladet nr. 10, som udkommer 8. december, har desuden et interview med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring problemstillingen.

Sundhed og tandklinik

temadag på vej

Vi sætter fokus på delegation og de procedurer og krav der er.

Hvor og hvornår? 15. december fra 9.30 til 16.00 i Odense


Meld dig til allerede i dag


Hvis du gerne vil være med til at inspirere andre kolleger til, hvordan procedurer kan udarbejdes og instrukser formuleres på temadagen, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi vil gerne indsamle alle de gode eksempler. Send en mail til 44gce@hk.dk.

Find vores gruppe på Facebook

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk