HK.dk logo

Frokostpause med løn er sikret i overenskomsten. Basta!

07. november 2017  |  HK Stat  | 

sdu

HK'erne i sekretariatet på SDU's bibliotek bliver ofte afbrudt i deres frokostpause, ligesom det er tilfældet for mange andre ansatte i staten. Foto: Nils Lund Pedersen

Der er ingen tvivl. Som HK’er i staten har du ret til at holde op til en halv times spisepause med løn. Det står i HK Stats organisationsaftale med Finansministeriet. Et faktum, som er værd at huske, når bølgerne som nu går højt om den betalte spisepauses fremtid.

Et brev med 6 korte afsnit fra Moderniseringsstyrelsens vicedirektør Linda Nordstrøm Nissen til Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har sat de offentligt ansattes overenskomstforhandlere i alarmberedskab og affødt ophidsede reaktioner fra statens HK’ere og mange andre faggrupper i stat, regioner og kommuner. 

I brevet gør Moderniseringsstyrelsen opmærksom på, at den ikke opfatter den betalte spisepause som en del af de statsansattes overenskomstgrundlag. Derimod er frokostpause med løn en kutyme, skriver styrelsen. Kutymer kan typisk opsiges lokalt og er dermed ikke en del af en central aftalt overenskomst. 

Arbejdsgiver anerkender ikke afgørelse fra DR 

Med brevet markerer Linda Nordstrøm, at den statslige arbejdsgiver ikke anerkender, at en nylig voldgiftskendelse om den betalte spisepause for medarbejdere i Danmarks Radio freder den betalte spisepause for alle statsansatte. Moderniseringsstyrelsen er, fremgår det af brevet, 'af den helt klare opfattelse, at de lokale kutymer om betalt spisepause, som måtte være opstået i statsligt regi, ikke udgør en integreret del af det statslige overenskomstgrundlag.' 

Brevet er dateret 6. oktober 2017, men balladen om de statsansattes frokostpause tog først fart, da Politiken skrev om den afgørende uenighed mellem de statslige fagforeninger og arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen.

Formand: Arbejdsgiverne agerer på en lusket måde 

De statsansattes topforhandler ved de kommende overenskomstforhandlinger, CFU-formand Flemming Vinther, tordnede mod Moderniseringsstyrelsen.  

- Over den sidste tid har vi oplevet en arbejdsgiver, der ikke skyr nogen midler i forsøget på at snige forringelser af medarbejdernes vilkår ind ad bagdøren. Det lægger yderligere pres på vores medlemmer, der i forvejen løber alt for hurtigt for at få enderne til at mødes og sikre vores fælles velfærd. Et andet eksempel er opsigelsen af de 3 betalte fridage for flere grupper, sagde CFU-formanden blandt andet. 

 HK Stat-formand Rita Bundgaard var på samme linje: 

- Når arbejdsgiverne agerer på den luskede måde, angriber de både de ansattes rettigheder og den danske model. Overenskomster og eventuelle ændringer af dem af noget, vi forhandler om, sagde hun. 

'Op til ledelsen, om medarbejderne skal tilbydes betalt spisepause’ 

Senere samme torsdag, hvor nyheden om uenigheden om frokostpausens status kom frem, meddelte styrelsen i en pressemeddelelse (Linket virker ikke pr. 3. juli 2018), at den ikke har taget initiativ til at sløjfe medarbejdernes betalte spisepause. 

'Det er helt op til ledelsen på den enkelte arbejdsplads, om medarbejderne skal tilbydes betalt spisepause eller ej', skrev Linda Nordstrøm, som ærgrede sig over, at 'der nu bliver blæst en historie op om, at Moderniseringsstyrelsen går til angreb på de statsansattes spisepause. Lad mig slå fast en gang for alle – det hverken kan eller vil vi', skrev hun. 

Netop den lokale ledelses muligheder for at prioritere, hvad den vil bruge pengene på, ligger hende meget på sinde, understregede Linda Nordstøm i et interview om OK18 med HK Statbladet for nylig

Men hendes melding ændrer ikke ved de faglige organisationers kritik. 

- Problemet er, at Moderniseringsstyrelsen ikke anerkender, at den betalte frokost er en integreret del af den samlede lønpakke for alle statsansatte, siger Rita Bundgaard. 

Hun bakker 100 procent op om centralorganisationen Akademikerne og de øvrige fagforeninger for statsansatte, som slår fast, at retten til betalt frokostpause er en kollektiv rettighed og en integreret del af overenskomsten.   

Ikke noget at rafle om: Frokostpausen er en ret 

For HK Stats medlemmer (og for dem, der nyder godt af overenskomsten uden at være medlem) er der ikke noget at rafle om: Den betalte frokostpause er uden for diskussion en overenskomstsikret ret. Det vil sige, at arbejdsgiveren kun kan slippe af med frokostpausen ved at opnå enighed med lønmodtagerne ved en overenskomstforhandling. Retten fremgår af Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere   

I kapitel 7, § 38 står det sort på hvidt, at den ansatte har ret til spisepause. Derfor kunne Rita Bundgaard samme dag, som frokostpausen kom op i medierne, skrive en beroligende mail til alle HK Stats tillidsrepræsentanter. 

'Lad mig understrege, at den betalte frokostpause er en indskrevet rettighed i HK Stats organisationsaftale med Finansministeriet. Organisationsaftalen kan kun ændres i forbindelse med en overenskomstforhandling'. 

Frokostrumlerier bringer sind i kog 

Reaktionerne på mailen viser, at rumlerier om den betalte frokostpause får sindene i kog på statens arbejdspladser. 

'Jeg har allerede fået en del henvendelser og blev nærmest overfaldet af mine nære kolleger, da jeg trådte ind ad døren', skrev en af tillidsfolkene til HK Stat. 

Andre var tilfredse med præciseringen om, at pausen er sikret med overenskomsten – og glædede sig over at blive mindet om, 'at vi har en fagforening, rel="noopener noreferrer" som taler vores sag'. 

 På rel="noopener noreferrer" HK Stats Facebook-side gik kommentarerne i den livlige debat blandt andet på, at mange arbejder, mens de spiser. 

Læs også: Her fås ingen fred i frokostpausen

'HVIS der bliver indført, at vi selv skal betale for frokostpausen, så kan arbejdsgiverne da være forvisset om, at der INGEN fleksibilitet er i den pause... INGEN telefoner bliver taget, og det er da slut med at spise frokost, mens man arbejder ved skærmen samtidig ...' 

Private arbejdsgivere: Uden frokostpause 46.000 færre job i det offentlige   

Mandag den 6. november smed Dansk Arbejdsgiverforening (DA), som varetager interesser for private arbejdsgivere, benzin på frokostbålet. De private arbejdsgivere gik ud med et budskab om, at der kan komme 46.000 flere lønmodtagere ud på det private jobmarked ved at pålægge alle offentligt ansatte at betale for ½ times frokost om dagen – og dermed arbejde 2½ mere om ugen. Præmissen er, at det offentlige kan undvære de mange medarbejdere, fordi de øvrige arbejder længere tid hver dag. 

Tilsvarende regnestykker har DA været ude med flere gange tidligere. DA’s melding provokerede Flemming Vinther, de statsansattes chefforhandler. Han undrede sig over, at de private arbejdsgivere blander sig i de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger. 

- Det er ikke min fornemmelse, at de offentligt ansatte går rundt og ønsker sig at blive sat op i arbejdstid, sagde Flemming Vinther ironisk.  

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. For DA anerkender i sit regnestykke – i modsætning til statens egen arbejdsgiver i Moderniseringsstyrelsen – at den betalte frokostpause er en rettighed for de offentligt ansatte. Og at de derfor skal have penge for at arbejde flere timer, hvis de dropper den betalte frokostpause. 

- Når lønkompensation, hvis man går op i arbejdstid, er med i regnestykket, så er DA da klar over, at det skal forhandles. Er man indstillet på at lønkompensere, så kan vi tale om mange ting, siger Flemming Vinther til Politiken. En forøgelse af den ugentlige arbejdstid på 2½ time med fuld lønkompensation svarer til små 7 procent mere i løn.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk