HK.dk logo

Sundhedsdatastyrelsen: Der er altså nogen, der tolker loven lidt mærkeligt

07. november 2017  |  DL  |  HK Kommunal  |  Mogens Jepsen Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Sundhedsloven blev ændret i foråret, men flere lægesekretærer fortæller nu, at deres opgaver er blevet besværliggjort markant, fordi de ikke optræder som navngivne sundhedspersoner. HK Kommunal har forsøgt at finde ud af, hvad lov og vejledning egentlig siger.

For nylig tikkede en besked ind fra Pia Voldby Keinicke om, at den nye sundhedslov gør det ualmindelig besværligt for hende at udføre sit job som lægesekretær og patientsikkerhedsansvarlig på Slagelse Sygehus, hvor hun blandt andet indberetter såkaldte ”utilsigtede hændelser”.

Efter at sundhedsloven har fået tilføjet en §42d, er arbejdet som lægesekretær i den grad blevet besværliggjort.

I forbindelse med sagsbehandlingen har Pia Voldby Keinicke ofte brug for at slå de rekvisitioner (fx data på patienten, cpr, kliniske oplysninger fra rekvirerende afdeling, egne undersøgelser af patientens prøver), det vedrører op i Patologisystemet, men da lægesekretærerne kun må søge i systemerne, når det vedrører patientens behandling, må Pia Voldby Keinicke ikke længere lave disse søgninger.

Ledelsen har udfyldt en liste over navngivne, autoriserede sundhedspersoner, der må udføre disse søgninger og sendt den til sygehusledelsen.

- Så for at få de relevante oplysninger fra patologisystemet, skal jeg gå til en af personerne på listen og få pågældende til at lave søgningen for mig. Det medfører en masse afbrydelser for disse personer, ligesom det betyder, at en del ting nu tager længere tid. Det var noget nemmere, da jeg selv måtte lave søgningerne, forklarer Pia Voldby Keinicke.

En god forklaring, tak

Sundhedsdatastyrelsen har haft ansvaret for at udarbejde en vejledning om, hvordan patientoplysninger skal håndteres i sundhedsvæsenet. HK Kommunal har derfor spurgt chefkonsulent Pia Jespersen om en god forklaring.

HK: Hvorfor er tilføjelsen til sundhedsloven i det hele taget nødvendig?

- Det er fordi sundhedsloven ikke tidligere havde retningslinjer for, hvordan man lokalt kan arbejde med kvalitetssikring, og der viste det sig at være behov for at skrive det ind i loven.

HK: Så set på loven, tilføjelsen og vejledningen, vil du så sige, at der er sket ændringer i lægesekretærernes mulighed?

- Jeg kan simpelthen ikke se noget sted i loven eller i vejledningerne, som skulle indskrænke lægesekretærernes mulighed for at udføre de opgaver, som de hidtil har udført.

HK: Og det uanset om, det er oplysninger i forbindelse med egentlig patientbehandling eller til andre formål?

- Nej, jeg kan ikke se, at der er noget ændret. Selvfølgelig stadig under den forudsætning, at de som ikke-autoriserede arbejder under delegation fra en sundhedsperson.

HK: Så det, lægesekretærer ifølge lov og vejledning udfører, hedder hvad?

- De udfører teknisk bistand, altså det som loven definerer som tekniske medhjælpere, og det står nærmere beskrevet i en særlig bekendtgørelse.

Stram tolkning?

HK: Men når vi så får en henvendelse fra en, der indberetter utilsigtede hændelser og skal finde og prikke en læge på maven, der så skal logge ind i systemet, hvorefter vores lægesekretær, så kan komme i gang med arbejdet, er der så nogen, der har misforstået noget i lov eller vejledning?

- Altså de enkelte sygehusledelser kan jo beslutte, hvilke sundhedspersoner der hos dem må uddelegere, og hvad arbejdsgangen skal være i forhold til at udføre de nærmere definerede opgaver. Men jeg kan ikke tolke noget sted i loven, at den beskrevne arbejdsgang skulle være nødvendig.

HK: Så man kan sige, at nogle sygehusledelser tolker vel stramt eller måske ligefrem misforstår lov og vejledninger?

- Det kan jeg ikke sige generelt, men jeg kan sige, at jeg har andre eksempler, hvor sygehusledelser overfortolker reglerne. Faktisk et sted så ikke engang lægen måtte se visse oplysninger i patientjournalen.

Hvad siger loven?

§42a i sundhedsloven: Omhandler opslag i systemer og indhentning af oplysninger ifb med patientbehandlingen. Her siger stk. 10, at ”en sundhedsperson kan under dennes ansvar lade sekretærer yde teknisk bistand til opslag i oplysninger”. 

§42d i sundhedsloven: Omhandler indhentning af helbredsoplysninger til andre formål end behandling, fx kvalitetssikring, statistik, krav til indberetning til regionale ledelser, sundhedsmyndigheder o.l. Punkt 3 nævner, at sundhedsperson eller anden person (læs lægesekretærer) kan udføre dette, såfremt de er underlagt tavshedspligt - og det er lægesekretærer.

Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet: Udarbejdet april 2016 med henblik på at skabe et fælles grundlag for arbejdet med informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. Side 16-20 er centrale (øverst s. 20 står lægesekretærer specifikt nævnt).

Bekendtgørelsen om sundhedspersoners brug af medhjælp: Omhandler regler for autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, dvs lægesekretærer, som får uddelegeret sundhedsfaglige opgaver. 

Vi kræver svar

Hvis du har en historie eller en sag, som du mener, at HK Kommunal bør bide sig fast i, så skriv til mogens.jepsen@hk.dk

bliv klogere på den kommunale og regionale sektor

Følg med i vores nyheder


hk.dk/aktuelt

Følg hk kommunal på facebook

Find os her

Følg hk kommunal på facebook


Find os her

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk