HK.dk logo

Tjekliste: 11 ting, der ALTID skal stå i din ansættelseskontrakt

09. november 2017  |  HK Handel  | 

Din ansættelseskontrakt skal være udfyldt udførligt af din arbejdsgiver – det er vigtigt, fordi du skal kende dine rettigheder og vide, hvilke forhold du skal arbejde under. Faktisk skal den som minimum indeholde disse 11 punkter:

 

Foto: Karin Meldgaard Henriksen

 

 • 1

  Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

   

 • 2

  Arbejdsstedets adresse (fra det sted, hvor arbejdet skal udføres).

   

 • 3

  Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori.

   

 • 4

  Dato for hvornår du er ansat.

   

 • 5

  Ansættelsens forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

   

 • 6

  Dine rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

   

 • 7

  Varigheden af dine og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

   

 • 8

  Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, for eksempel pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

   

 • 9

  Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

   

 • 10

  Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

   

 • 11

  Kontrakten skal også indeholde oplysning om alle væsentlige forhold i ansættelsen, som fx fri telefon, rådighedsvagter, bonusordninger etc.

   

Er din kontrakt mangelfuld eller slet ikke udleveret senest en måned efter ansættelsens start, er der mulighed for at kræve en godtgørelse herfor.

Hvis der sker ændringer i forhold til de arbejdsvilkår, der er nævnt i din kontrakt, skal du snarest muligt og senest en måned efter de nye vilkår er trådt i kraft have en ny ansættelseskontrakt.

Husk, at det altid er en god idé at få din kontrakt tjekket af HK. Kontakt din lokale afdeling på tlf. 7011 4545, hvis du vil have hjælp til kontrakten.

 

Hvornår skal jeg have en ansættelseskontrakt?

Du skal have en ansættelseskontrakt, hvis du har en arbejdstid på mindst otte timer om ugen, eller du over en fire ugers periode har haft otte timer i gennemsnit om ugen.

 

Elev? Ansættelseskontrakt = uddannelsesaftale

Er du elev skal du og din arbejdsgiver have udfyldt en uddannelsesaftale, inden du begynder på en arbejdsplads – og som elev svarer din uddannelsesaftale til en ansættelseskontrakt. Der er meget klare regler for, hvad uddannelsesaftalen skal indeholde. Det skal blandt andet fremgå, i hvilken periode du er elev, din løn og den overenskomst, som du er omfattet af.

Læs mere om uddannelsesaftalen på undervisningsministeriets hjemmeside.

Godt at vide, når du får nyt job


Ansættelse

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem