HK.dk logo

Holbæk Sygehus på sammenbruddets rand

17. november 2017  |  Sjælland Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Ansatte på stribe bukker under for det enorme arbejdspres på sygehuset. Situationen er uholdbar. Regionen skal finde flere midler – og det skal være lige NU, lyder det i et fælles opråb til politikerne fra medarbejderne og deres fagforeninger.

Gang på et sygehus

Situationen på Holbæk Sygehus er helt uholdbar; arbejdspresset er enormt. Medarbejderne er dybt bekymrede for, at det øgede arbejdspres - forårsaget af sparekrav, ansættelsesstop og stop for brug af vikarer– kan komme til at gå ud over patienterne.

Ledelsen på Holbæk Sygehus har ihærdigt forsøgt at få enderne til at mødes, men der skal politisk handling til, for at få Holbæk Sygehus på ret kurs igen. De faglige organisationer udtaler: ’Regionen skal finde midler til at redde Holbæk Sygehus fra et sammenbrud – og det skal være lige nu.’

Medarbejdere fra flere forskellige faggrupper på Holbæk Sygehus har efterhånden mange gange hen over sommeren og efteråret påtalt de pressede arbejdsforhold på sygehuset. Ressourcerne står på ingen måde mål med de arbejdsopgaver, der skal udføres for at sikre fagligt forsvarlig pleje og behandling af patienterne. Men medarbejderne taler for døve øren, for fra Regionens side lyder svaret, at der først kan tilføres flere midler til næste år. Det er bare ikke godt nok. Problemet med de manglende ressourcer er aktuelt lige nu og lige her, for regionens borgere bliver altså også syge i november og december.

Situationen på Holbæk Sygehus er ganske enkelt uholdbar, og derfor prøver vi som medarbejdere nu på tværs af faggrænser at råbe regionens politikere op. Vi vil samtidig gøre regionens borgere opmærksomme på de horrible arbejdsforhold, som medarbejderne på Holbæk Sygehus er underlagt. Arbejdspresset har ført til et arbejdsmiljø, hvor det er hverdag, at nogle medarbejdere går grædende fra arbejdspladsen og bliver sygemeldt med stress. Der er alt for få hænder til det arbejde, der skal udføres, og i sidste ende er det patienterne, der betaler prisen for den pressede hverdag. 

Den pressede hverdag rammer alle faggrupper på Holbæk Sygehus. Faggrupper, der gennem lang tid har strakt sig langt for at få enderne til at mødes.

Afdelingsformand Sigurd Gormsen, FOA Sjælland, udtaler:

- Plejepersonalet er nu så presset, at løsningsforslagene bliver mere og mere kreative. Eksempelvis har ledelsen meldt ud, at serviceassistenterne også skal til at stå for observation og vejledning af patienter i forbindelse med kosten. Det indgår ikke i deres uddannelse! Det er virkelig bekymrende, at man er nået så langt ud i arbejdspres – det risikerer at få fatale følger for patienterne!

- Det er regionens pligt at sikre anstændige arbejdsvilkår, og det sker desværre ikke i øjeblikket, supplerer Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland, og fortsætter:

- I HK undrer vi os over den manglende lydhørhed overfor de ansattes mange nødråb. Alle faggrupper er pressede og løber hurtigere, og ledelsen virker lammet, så handling fra Regionens side er påkrævet.

Ergoterapeuternes ressourcer er også knappe, og der pågår hver dag en skarp prioritering af arbejdsopgaverne:

- På Holbæk Sygehus er andelen af plejekrævende, medicinske patienter meget stor, hvilket øger behovet for flere ressourcer til de faggrupper, der skal tilgodese patienternes behov for pleje, mobilisering og stimulering til en aktiv hverdag under indlæggelsen, udtaler Regionsformand Åse Munk Mortensen fra Ergoterapeutforeningen Region Øst. 

En ergoterapeut fortæller, at de i stigende grad oplever, at patientforløbene forringes, og at den rehabiliterende tilgang er yderst begrænset. De forsøger at støtte op om patientforløbene med de knappe, ergoterapifaglige ressourcer, de har.

Regionsformand fra Danske Bioanalytikere, Anja Aakeson fortsætter:

- Grænsen er nået, vores medarbejdere kan ikke længere holde til det pres. Folk er så ødelagte af den massivt øgede arbejdsbyrde, at det både går ud over arbejdsliv og privatliv. Den faglige stolthed er forsvundet sammen med tiden til omsorg for patienten. Der skal tilføres midler, og det skal være NU.

Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, Helle Dirksen, siger: 

- Regionen er simpelthen nød til at finde de nødvendige midler. Det kan ikke vente til det nye år. Regionen skal og bør lytte, når vi fra flere faglige organisationer står sammen og råber vagt i gevær.

Rikke Kjær Larsen, tillidsrepræsentant for jordemødrene på Holbæk Sygehus udtaler:

- Medarbejderne oplever det som en udfordring, at vagtdækningen er svær at få til at gå op. Det er aktuelt ikke en mulighed at benytte eksterne vikarer, og flere jordemødre føler det ofte nødvendigt at tage ekstravagter, og/eller at de ikke kan gå hjem, når de har fri. Det er en stor stressfaktor, hvilket er uholdbart og bekymrende både for de ansatte, men også for patienterne. Når medarbejderne er pressede, går det uundgåeligt ud over omsorgen og plejen af patienterne. Regionen bør i høj grad handle på problematikken, inden personalet brænder ud.

Rikke Kristensen, Regionsformand Kost og Ernæringsforbundet:

- Det er med stor bekymring, jeg har fulgt med i det store arbejdspres, som har ramt sygeplejerskerne i Holbæk. Det er med stor bekymring, jeg forudser, hvilke konsekvenser det kan få for patienterne med det yderligere pres, som vil komme med udrulningen af Sundhedsplatformen i slutningen november og med ’Fritvalgs-menuen’ den 1. februar 2018 på Holbæk. Begge dele kan betyde et yderligere arbejdspres for sygeplejerskerne og vil kunne få fatale følger for patienterne. Fritvalgs-menuens succes for patienterne er betinget af sygeplejerskernes fulde opmærksomhed, så den rette mad kan komme den rette patient til gode. Mad er også medicin.

Situationen på Holbæk Sygehus kræver politisk handling. Der er blandt andet sygeplejersker, der nu opsiger deres stillinger på grund af det ekstreme arbejdspres. Det er meget ulykkeligt set i lyset af, at der netop i Region Sjælland er mangel på sygeplejersker. Vi må vende denne udvikling og sammen arbejde for, at de dygtige medarbejdere, man har på Holbæk Sygehus, kan få et godt arbejdsmiljø igen og gøre det, de er bedst til, nemlig at give behandling og pleje til patienterne. 

Vi appellerer derfor til, at Regionsrådet tager ansvaret på sig nu og retter op på de forhold, som man hidtil ikke har grebet rettidigt ind overfor. Og vi håber på et godt og konstruktivt samarbejde med det nye Regionsråd, hvor vi sammen kan arbejde for at løse de udfordringer, der er på Holbæk Sygehus – og på Region Sjællands øvrige sygehuse.

Se også:
Ingen velfærd uden administration 
Tak for budgettet – men hvem tager ansvaret?


Kommunal Arbejdsmiljø Stress

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk