HK.dk logo

Nyt forskningscenter skal bidrage til bedre offentlig it

21. november 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

IT-Universitetet i København og Digitaliseringsstyrelsen etablerer et nyt forskningscenter, som skal skabe mere viden om, hvordan offentlig it udvikles og drives bedst. Centret er et led i en ny strategi for it-styring i staten. Forhastede ændringer af lovgivningen kan gå ud over retssikkerheden, siger HK Stat.

Der er behov for mere akademisk viden om udvikling og styring af offentlig it, som kan sikre et bedre grundlag for fremtidige it-projekter og systemer. Derfor etablerer IT-Universitetet nu i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen et center for forskning i offentlig it.

- At de offentlige myndigheder styrer deres it på en god og ansvarlig måde, er helt centralt for, at vi kan udføre myndighedsopgaverne og tilbyde en effektiv og tidssvarende service til borgere og virksomheder. Vi har mange gode erfaringer at stå på, men vi mangler forskningsbaseret fakta og viden, der kan gøre os endnu bedre til at udvikle og drive offentlige it-systemer, udtaler Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, i en pressemeddelelse. 

Vigtigt at blive klogere for at undgå at gentage fejl

Mads Tofte, rektor på IT-Universitetet, mener, at der er behov for mere forskningsbaseret viden om de offentlige it-projekter.

- Man kender rigtig mange forskellige årsager til, at it-projekter går galt. Som regel er der ikke en simpel forklaring på det. Så der er behov for at opbygge systematisk viden om hele det katalog af muligheder, der er, for at projekter kan gå galt. Det er vigtigt at have et fagligt miljø, hvor man kan blive klogere på, hvad der virker og ikke virker, så vi undgår at begå de samme fejl igen og igen.

ITU-rektoren peger på de offentlige ledere som et område, hvor der skal gøres en indsats.

- Mange offentlige ledere får ledelsesansvar for it-projekter uden nødvendigvis at have uddannelse i at styre et it-projekt. De sidder måske i en styregruppe og ved ikke, hvad de skal spørge om, for man underviser ikke i det på jura, statskundskab og andre uddannelser, folk i disse stillinger typisk har læst. Hvis man aldrig har lært det, har man ikke en chance for at vide det. Derfor er der et behov for efteruddannelse, siger Mads Tofte.

HK Stat: Husk at inddrage borgere og brugere

Forskningscenteret etableres som en del af regeringens strategi for it-styring i staten, som blev offentliggjort 21. november 2018. Strategien lægger op til fortsat fokus på at tilpasse lovgivningen til digitaliseringen.

Man skal huske borgere og brugere og inddrage medarbejderne noget mere, understreger næstformand i HK Stat Peter Raben.

- Forskningen bør også omfatte, hvor meget medarbejdere har været inddraget, og hvordan de i højere grad inddrages, så deres viden, erfaring og forslag også indgår og kan kvalificere digitalisering. Det er glimrende, at ITU og Finansministeriet nu vil samle erfaringerne og blive bedre til at lære af vores viden. Bedre it og styring er værd at gå efter, men regeringen har i sin strategi for stort fokus på såkaldt digitaliseringsklar lovgivning, siger Peter Raben og uddyber:

- Det er fint, når man kan gøre love smartere og enklere at forvalte, men forenklingen må ikke være forhastet og gå ud over hverken retssikkerhed eller retfærdighed. Lovgivningen skal tage højde for, at borgernes virkelighed er mangeartet, og den skal give plads til skøn. Ellers sætter vi hensynet til de digitale systemer over hensynet til de enkelte borgere i håbet om at spare et eller andet beløb. Den tilgang til lovgivning er ikke et demokratisk samfund værdig, siger han.

Læs også på Peter Rabens blog: Medarbejdere har nøglerolle i digitalisering

Fakta om forskning i offentlig it

  • Forskningscentret vil fokusere på både offentlige it-udviklingsprojekter og den efterfølgende drift af it-systemer.
  • Centret vil have tilknyttet 4-6 forskere
  • Centret etableres i begyndelsen af 2018
  • Finansieringen deles ligeligt mellem ITU og Digitaliseringsstyrelsen.

Politik Jura

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk