HK.dk logo

Status på AAA og EWHN's arbejdsmiljøarbejde

22. november 2017  |  HK Stat Hovedstaden Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Arbejdsmiljøet er under pres mange steder, hvilket sidste møde i EWHN (European Work Hazard Network) tydeligt viste. Jeg deltog i mødet på vegne af Aktionsgruppen Arbejdere og Akademikere (AAA), som HK stat Hovedstaden er medlem af.

Her kommer et kort uddrag af hvad der sker rundt omkring i Europa og Asien.

v. Henriette Lerche - HK Stat Hovedstadens Bestyrelse

 


Prekariatet:

Globalisering og informationsteknologi har skabt en ny økonomi, der baserer sig på et fleksibelt arbejdsmarked med dertil hørende fleksible ansættelsesforhold. Flere og flere arbejdsgivere vælger at ansætte arbejdstagere på kontrakter, der giver fleksibilitet for arbejdsgiveren på bekostning af løn, arbejdsmiljø og sikkerhed for den enkelte medarbejder.

Disse kontrakter betyder ofte lavere løn, færre rettigheder og dårligere beskyttelse af arbejdstageren, hvilket er stik imod det, fagforeninger har kæmpet for gennem tiden. Nogle kontrakter indeholder klausuler om ingen løn ved sygdom eller ligefrem bødestraf til arbejdstageren ved udeblivelse fra arbejdet. Specielt i England er dette et problem, men det breder sig til andre europæiske lande.

Det aldrende Europa:

I 2030 forventes arbejdstagere i alderen 55-64 år at udgøre 30 % eller mere af arbejdsstyrken i mange europæiske lande. Pensionsalderen er stigende i mange medlemsstater, og mange arbejdstagere vil sandsynligvis opleve at skulle blive længere på arbejdsmarkedet, end deres forældre gjorde. Det er derfor nødvendigt med en indsats for at sikre sunde arbejdsforhold hele arbejdslivet igennem.

Et længere arbejdsliv betyder også en længere eksponering for risici, og der vil derfor blive flere arbejdere med kroniske sundhedsproblemer og specifikke behov. Derfor er det nødvendigt at sørge for et ordentligt arbejdsmiljø, hvilket kampagnen ”Healthy workplaces for alle ages” har forsøgt at sætte fokus på. Det er EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work - Occupational Safety and Health Administration) der kører kampagnen i 2016-2017, som desværre ikke er særlig kendt i Danmark, hvilket er ærgerligt, da emnet er meget relevant qua vores stigende pensionsalder.

England

Arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder i England er interessante emner at følge med i, fordi det på flere måder er et foregangsland i forhold til resten af Europa.

England har, ligesom Danmark, oplevet store nedskæringer på det offentlige område, hvilket har medført, at f.eks. skolelærere bliver ansat på midlertidige kontrakter. Som regel med dårlig løn og manglende rettigheder til følge. Andre brancher end uddannelsesområdet er udfordret, bl.a. servicefag, den finansielle sektor, omsorgsjobs (hospitality workers) og transportbranchen, hvilket betyder, at endnu flere borgere får en usikker økonomi og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk.

Kønsmæssigt er mænd og kvinder lige påvirkede af denne udvikling, men da flere kvinder er ansat i den offentlige sektor, er kvinder derfor mere udsatte.
I forhold til etnicitet er sorte, asiater og etniske minoriteter hårdere ramt end hvide, hvilket skævvrider samfundet yderligere og øger uligheden mellem de forskellige befolkningsgrupper.

Asien

Arbejdsmiljø i Asien er så præget af problemer med støj, røg og møg, og mange arbejdere dør årligt pga. et decideret farligt arbejdsmiljø. Vi hører af og til om brande i tekstilfabrikker eller ophugning af skibe under usikre arbejdsforhold.

Da fagforeningerne har svære vilkår, foregår arbejdsmiljøarbejdet på en anden måde end herhjemme. Det er båret af græsrodsbevægelser som ANROEV (Asien Networks for Rights of Occupational and Environmental Victims), der via kampagner prøver på at forbedre arbejdsforhold og sikkerhed for de asiatiske arbejdere. Bl.a. via kampagnen ABAN, hvor arbejdere over hele Asien kæmper for at få indført et forbud mod asbest. Problemet er, at lande som Canada lobbyer ihærdigt på at forhindre forbuddet, hvilket gør kampen svær og ulige.

ANROEV kæmper mod et korrupt system, hvor tilsynsførende (AT) ikke overholder lovgivningen og ministeren for Handelskammeret har økonomiske interesser i klemme. Så kampen for bedre arbejdsvilkår synes hård og ulige.

Det letter heller ikke arbejdet, at store udenlandske virksomheder som Samsung tilbyder arbejdspladser til et land med dårlig økonomi. At arbejdsforholdene så er elendige og farlige, betyder mindre for politikerne.

Vil du vide mere så kig på
https://osha.europa.eu/da
https://www.tuc.org.uk/
http://www.anroev.org/


Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk