HK.dk logo

5 ting, du skal huske, når du arbejder i julen

07. december 2017  |  HK Handel  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Har du styr på, hvor meget du må arbejde, og hvor mange pauser, du har ret til? Her er fem tip om din arbejdstid, som er værd at huske, når juletravlheden sætter ind.


Foto: Karin Meldgaard Henriksen

 • 1
  Husk pauserne

  Du skal huske at holde dine pauser – uanset hvor travlt der er på din arbejdsplads. Det kan være fristende at springe pausen over, men betaler du selv dine pauser, skal du ikke arbejde i dem eller stå til rådighed under pausen. Uanset hvor travlt der end måtte være. Bliver du forstyrret eller står du til rådighed, så registrer det og forlang betaling.

  Det betyder også, at du skal have løn, selvom du holder pause, hvis du fx er alene som butiksansat og skal reagere, når der kommer kunder.

  Hvor lange pauser, du har ret til, er forskelligt alt efter om der er overenskomst på din arbejdsplads eller ej. Og det er desuden også forskelligt fra overenskomst til overenskomst:

  Arbejder du under en af de store butiksoverenskomster (DEA og DIO II), har du krav på mindst en halv times pause, når arbejdstiden overstiger 5 timer. Arbejder du på kontor eller lager under en af de store funktionæroverenskomster (DEA og DIO II), har du ret til en pause på mindst en halv time per dag og maksimalt en time. Du kan logge på ”Mit HK” og se, hvilken overenskomst du hører under.

  Hvis der ikke er overenskomst på arbejdspladsen, og din daglige arbejdstid overstiger seks timer, har du ret til en pause. Der er ikke regler for, hvor lang pausen skal være, men er det en frokostpause, skal du nå at kunne spise din mad.

  Er du under 18 år, skal du have mindst en halv times pause, når din daglige arbejdstid overstiger 4,5 time.

 • 2
  Husk dit fridøgn

  Du må maksimalt arbejde 6 dage i træk. Du kan altså ikke bare give den en skalle og arbejde dag efter dag, heller ikke hvis du selv ønsker det. I praksis betyder det, at du på en periode på syv døgn skal have et fridøgn på 24 timer. Det skal placeres i forlængelse af en hvileperiode (11-timersreglen, se punkt 5), hvilket altså betyder, at du skal have fri 35 timer i træk.

 • 3
  Husk, at deltidsansatte har ret til at sige nej til mer- og overarbejde

  Du kan som deltidsansat ikke beordres til hverken mer- eller overarbejde, så du har ret til at sige nej.

  Hvis deltidsansatte aftaler timer ud over det timetal, der er aftalt ved ansættelsen, skelnes der mellem mer- og overarbejde. Er du ansat på deltid og bliver bedt om at arbejde mere end din aftalte ugentlige arbejdstid, er timerne op til 37 timer som udgangspunkt ikke overarbejde, men merarbejde. Har du en arbejdstidsplan, får du først overarbejdsbetaling, når du arbejder over 37 timer i gennemsnit om ugen. Ved overarbejde regnes pr. påbegyndt halve time.

 • 4
  Husk, at du ikke skal udnyttes, selv om du er på funktionsløn

  Funktionsløn er en løn, hvor du på forhånd er betalt for eventuel overarbejde og arbejde på særlige tidspunkter. Og er du på funktionsløn, er det vigtigt, at du er opmærksom på, om der er et rimeligt forhold mellem, hvor meget du arbejder, og hvor meget du får i løn.

  Hvis du arbejder meget i julen, skal der derfor også sidenhen komme en periode, hvor du ikke arbejder så meget. Det er ikke i orden, at din chef beder dig arbejde ekstra meget i en højsæsonen, hvis der så aldrig kommer en lavsæson, hvor du så arbejder lidt mindre. Skriv ned, hvor meget du arbejder. Arbejder du for meget, så gå til din chef, og vis de timer, du har arbejdet. Du skal ikke holde dig tilbage for at gå til din chef, for en ordentlig chef har respekt for, at du holder på din ret. Og det er nemmere at bevise, at du har ret, hvis du har noteret dine arbejdstimer i en kalender for eksempel. Svarer dit lønniveau ikke til det, du faktisk arbejder, så bed din chef om en lønsamtale. Før lønsamtalen kan du som medlem af HK Handel få en gratis snak med en løncoach (se mere på hk.dk/loencoach), og du kan også snakke med din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling, om din løn er rimelig i forhold til de timer, du arbejder. For selvom funktionsløn kan have fordele, er det vigtigt, at du ikke bliver udnyttet.

 • 5
  Husk 11-timers reglen

  11-timersreglen – også kaldet hviletidsbestemmelsen – er den bestemmelse, som sikrer, at du skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer for hver arbejdsperiode på 24 timer. De sidste 14 dage op til jul kan hviletiden imidlertid nedsættes til otte timers samlet hvile pr. arbejdsperiode.

  Fravigelse af 11-timersreglen – også kaldet hviletidsbestemmelsen – skal altid drøftes med tillidsrepræsentanten. Har I ikke en tillidsrepræsentant, skal det drøftes med de ansatte, før der træffes beslutning om at nedsætte hviletiden.

  Når du kontrollerer 11-timers reglen, skal du regne 24 timer tilbage fra det tidspunkt, hvor du er stoppet med at arbejde. I den 24-timers periode skal der være mindst 11 timers sammenhængende hvileperiode.

Bemærk: Overtid skal som udgangspunkt begrænses mest muligt, og derfor er det efter HK Handels opfattelse ikke i orden at klare juleræset ved at pålægge medarbejderne overarbejde. Der er alene tale om en planlægningsopgave for ledelsen.

 

Arbejder du i en butik i julen? Husk, at du skal reduceres i arbejdstid, hvis du arbejder under overenskomst.


Løn Arbejdstid

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk