HK.dk logo

Det handler ikke om mistillid til klinikassistenter

11. december 2017  |  HK Kommunal  |  Mogens Jepsen

Fokus på instrukser og procedurer handler om sikkerhed, slår formanden for Ansatte Tandlægers Organisation fast.

Arbejdet med at få skrevet grundige instrukser om, hvad tandklinikassistenter præcist må udføre af opgaver, hvordan og under hvilke forudsætninger, har fået nogle til at opleve, at ledelsen ikke længere har tillid til dem. Men formanden for Ansatte Tandlægers Organisation, understreger at det handler om patientsikkerhed.

Siden Styrelsen for Patientsikkerhed har skruet op for tilsyn med særlig fokus på om tandklinikker har udarbejdet instrukser og procedurer for, hvordan delegation af opgaver foregår, har mange tandklinikker fået travlt med at kigge deres instrukser igennem.

Birgitte Sindrup, der er formand for Ansatte Tandlægers Organisation, pointerer, at det handler om at leve op til de krav, som tilsynet stiller til patientsikkerhed – og en del af de krav er, at der skal være styr på instrukser, procedurer og beskrivelser i forhold til de ”forbeholdte sundhedsfaglige opgaver”.

- På den måde er det i virkeligheden også en beskyttelse af klinikassistenterne, sådan at vi sikrer, at klinikassistenterne arbejder under ordnede forhold, så tilsynet ikke får mulighed for at anmelde klinikassistenter for kvaksalveri, fordi de udfører sundhedsforbeholdte opgaver. Det er ingen interesseret i.

Kan give kompetenceløft

Hun opfordrer derfor klinikassistenter til at gå konstruktivt ind i opgaven, når der skal formuleres instrukser og arbejdsgange skal systematiseres. 

Det kan nemlig være med til give et kompetenceløft, hvis man som klinikassistent kan være med til at dokumentere de kompetencer man er i besiddelse af til brug for løsning af opgaver, der ønskes delegeret til den autoriserede sundhedspersons medhjælp.

Birgitte Sindrup er overrasket over at høre at nogle klinikassistenter føler, at det arbejde med dokumentation af delegationsprocedurer m.v. som overtandlægerne i mange tandplejer har igangsat opleves som en mistillid til klinikassistenterne og deres opgavevaretagelse. 

- For mig at se handler det alene om at opfylde lovens krav på en måde, som Styrelsen for Patientsikkerhed finder acceptabel.

Tilbageskridt hvis opgaver rulles tilbage

I det hele taget har Birgitte Sindrup svært ved at se, at de opgaver, som klinikassistenterne i dag varetager med den forudsatte kvalitet, skulle trækkes tilbage.

- Det vil være et væsentligt tilbageskridt, blandt andet fordi vi i mange år har arbejdet efter LEON-princippet i kommunal tandpleje, hvor vi arbejder for at skabe mere tandsundhed for pengene ved netop at delegere til lavest mulige effektive omkostningsniveau.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk