HK.dk logo

Sagsbehandling bliver påvirket af demonstrationer

12. december 2017  |  HK Kommunal  | 

Demonstrationer har fyldt de offentlige pladser i den seneste tid. 

Når borgere demonstrerer foran rådhus og jobcentre, kan det påvirke sagsbehandlingen, viser en undersøgelse blandt sagsbehandlere.

Det kan have effekt, når der demonstreres mod det, som grupper af borgere betragter som urimelige afgørelser i kommunerne. Det viser en undersøgelse, som HK Kommunal i samarbejde med Ugebrevet A4 og Avisen.dk har foretaget blandt sagsbehandlerne på landets jobcentre.

Mere end hver 6., der har oplevet, at enkeltsager har været genstand for den type protester fra grupper som Jobcentrets Ofre, Aktion Systemets Ofre eller Næstehjælperne, svarer "ja" til spørgsmålet: "Har demonstrationer eller protester fra disse grupper haft betydning for håndtering af en eller flere enkeltsager?"

Stiv og regelret

Ingen spørgsmål i undersøgelsen spørger ind til detaljer i, hvordan påvirkningen har haft indflydelse, men flere af svarpersonerne har tilføjet deres egen kommentar. De fortæller blandt om en større nidkærhed med at få afholdt møder og få registreret, hvad der sker på dem.

- Man er mere obs på at løse sagen så korrekt som muligt ... efter "bogen", skriver en svarperson.

Konsekvensen kan være "en meget stiv og regelret sagsbehandling", skriver en anden.

Der er også generelt en større opmærksomhed fra ledelsen, der i nogle tilfælde har deltaget i efterfølgende møder om den pågældende borgers sag. I det hele taget et det mere almindeligt, at flere sagsbehandlere deltager i møder med borgere, hvis sag har været omtalt i medierne.

"Populistisk borgmester"

Flere nævner også, at kommunens politikere viser øget interesse for sager, der får omtale i forbindelse med demonstrationer og andre former for protester. Undersøgelsen blev gennemført før kommunalvalget i november, hvor politikerne i særlig grad var følsomme over for negativ omtale.

- Lokalpolitikerne har udstukket retningslinjer, som lige nu skal minimere pressesager pga. det kommende kommunalvalg, lyder en kommentar.

En anden skriver, at der ligefrem "bliver dikteret 'afgørelser' fra politikere og højere ledelsesniveau". En nævner et eksempel på, at en borgmester direkte "agerer populistisk" og underkender beslutninger, som en sagsbehandler og vedkommendes nærmeste leder har taget i overensstemmelse med den gældende vejledning.

- Det føles som 5. kolonne, og min arbejdsgiver (politikeren) er alt andet end loyal, hvilket jeg også i andre sammenhænge har givet udtryk for, skriver denne svarperson.

Flytter lokale pga. larm

60 procent af de sagsbehandlere, der har svaret, er helt afvisende over for, at demonstrationer og protester har betydning.

- Vi skal overholde regler – også de uskrevne forvaltningsmæssige retsprincipper om at være saglige – og dermed ikke lade os påvirke af gruppers pres. Alle skal kunne få den afgørelse/ydelse, de har ret til efter loven. Det skal ikke afhænge af, om man har en "gruppe" bag sig, lyder en kommentar fra en svarperson fra dette flertal.

En anden afviser også, at demonstrationer har haft betydning for sagers udfald, men helt upåvirket har man ikke været:

- Det har dog betydet at vi har måtte flytte lokaler, fordi det er meget forstyrrende at kunne høre råb, slagsange m.v. fra demonstrationer, mens vi forsøger at holde et møde med en god tone og orden, skriver vedkommende.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk