HK Trafik og Jernbane må tage til efterretning, at DSB har ret til at melde sig ind i Dansk Industri. Det er i overensstemmelse med den danske model for arbejdsmarkedet.

HK Trafik & Jernbane forventer, at DSB påtager sig sit arbejdsgiveransvar og informerer sine ansatte om, hvad det kommer til at betyde af ændringer, herunder ændringer af løn og ansættelsesvilkår. HK Trafik og Jernbane forventer også, at DSB informerer grundigt om tidsplanen og ambitionerne for de forhandlinger, der skal finde sted med de faglige organisationer, så medarbejderne ved, hvad de skal forholde sig til.

Indmeldelsen betyder, at alle overenskomstansattes vilkår nu skal tilpasses den private overenskomst, og det arbejde vil komme til at foregå i løbet af foråret. Det betyder, at ændringerne tidligst træder i kraft 1. april 2018.

Princippet for tilpasninger af overenskomsterne er, at de overenskomstansatte samlet set ikke må stilles ringere end på deres gamle overenskomst, men på de enkelte vilkår kan medlemmerne komme til at opleve, at der alligevel være forskelle.

Både HK og DSB prøvede dette sidste år, da vores kolleger i DSB Vedligehold blev tilpasset til den private overenskomst.

De erfaringer som vi fik der, vil både vi og DSB selvfølgelig anvende i de kommende forhandlinger.

HK Trafik & Jernbane vil arbejde for, at der samlet set bliver tale om en god løsning, således at vores medlemmer ikke oplever forringelser på løn og vilkårsområdet.

Indmeldelsen i DI vil ikke ændre på tjenestemændenes grundlæggende vilkår, fordi tjenestemændene fortsat vil følge statens regler. Men om alle aftaler vil fortsætte uændret, er endnu for tidligt at udtale sig om.

Målet for HK Trafik & Jernbane er, at alle medlemmer skal opleve, at vi står tæt sammen i denne situation, både om at passe på hinanden, mens alt endnu er meget uvist, og til sin tid, når vi skal kæmpe for rimelige vilkår under den nye overenskomst.

HK Trafik & Jernbane er som altid klar til en åben dialog med DSB, og vil se frem til en invitation, så der kan blive forhandlet om fornuftige løn og arbejdsvilkår for vores medlemmer.

Vi vil holde jer løbende orienteret om udviklingen.

 

Dennis Jørgensen

Formand, HK Trafik & Jernbane