Torsdag den 23. november 2017 var en trist dag for de ca. 20 medarbejdere på Kørselskontoret i Regionshuset i Holstebro. 
 
Den dag fik de og de andre ansatte i Regionshuset i Holstebro at vide, at de mellem juni og december 2018 skulle rykke til enten Viborg eller Aarhus. 
 
For Kørselskontoret, der bestiller patientkørsel til sygehusene og tager sig af kørselsgodtgørelse til de patienter, der kan transportere sig selv, ville Aarhus blive det nye hjemsted for arbejdspladsen, lød udmeldingen fra Region Midtjylland. 
 
Forslaget om at lukke Regionshuset i Holstebro var en del af en samlet spareplan på 12,5 millioner kroner, og medarbejderne på Kørselskontoret ville med planen kunne regne med en betragtelig længere transporttid.
 
- Den bygning, hvor vi bor i dag, er solgt til Holstebro Kommune med udgangen af 2020, så vi vidste, at vi skulle rykke ud, men det kom bag på os, at det allerede var fra 2018. 
 
- Det kom som en bombe, at der var så kort tid til og, at vi ville få så langt på arbejde, fortæller Lotte Faurholt Jensen, 47 år og tillidsrepræsentant for HK’erne på Kørselskontoret siden efteråret 2016.
 
- Der er nogle medarbejdere, der bor i Holstebro, nogle i Struer og Skive og andre i Ringkøbing, så de ville skulle køre mange kilometer til og fra Aarhus, beretter hun.
 

Lotte Faurholt Jensen

Brev til politikerne

Sammen med arbejdsmiljørepræsentant Susanne Jarlsberg Stadus fik Lotte Faurholt Jensen arrangeret et fyraftensmøde med kollegerne, hvor det blev drøftet, hvilke argumenter de kunne komme med i et høringssvar til den bebudede flytning.
 
Der blev i svaret slået på afstanden til det nye arbejdssted, at mange medarbejdere ville vælge ikke at flytte med og, at der derfor ville opstå et kompetencetab, idet der kunne forventes at gå to år, inden nye ansatte kunne være fuldt inde i funktionerne.
 
Desuden blev der gjort opmærksom på, at der er seks fleksjobbere på Kørselskontoret, som ville få en næsten lige så lang transporttid til og fra arbejde, som de havde arbejdstid.
 
Foruden høringssvaret valgte Lotte Faurholt Jensen og Susanne Jarlsberg Stadus at sende et offentligt brev til alle medlemmer af regionsrådet, hvori de gjorde opmærksom på konsekvenserne af flytningen.
 
Én af kollegerne på Kørselskontoret gjorde det samme, og de lokale medier skrev om spareplanen. De lokale byrådspolitikere i Holstebro kom også på banen og kaldte beslutningen vanvittig og undrede sig over, at udmeldingen kom to dage efter regionsrådsvalget.
 

Vendte på tallerken

Tirsdag 5. december 2017 vendte Region Midtjyllands forretningsudvalg på en tallerken, og den kommende regionsrådsformand Anders Kühnau (S) fremlagde en anbefaling, som i praksis betyder, at hovedparten af de cirka 70 regionsarbejdspladser i Holstebro bliver fredet frem til 2020. 
 
Ifølge Anders Kühnau er der måske mulighed for, at Kørselskontoret med de ca. 20 medarbejdere kan blive i Holstebro, og der kan måske efter 2020 findes en anden adresse i byen.
 
Det er meningen, at det nyvalgte regionsråd i starten af januar skal tage endelig stilling til anbefalingen og afgøre, hvad der skal ske med arbejdspladserne i Holstebro.
 

Lærerig proces

For den forholdsvis nyvalgte tillidsrepræsentant har processen været lærerig.
 
- Både Susanne Jarlsberg Stadus og jeg føler, at vi har fået vores ilddåb som tillidsvalgte. Det har været 14 dage med tryk på. Og jeg synes, det har været godt, at vi har kunnet løfte opgaven sammen, fortæller Lotte Faurholt Jensen.
 
- Der har været mange kolleger, som er kommet og har villet snakke om, hvor de stod, og det har været rart, at vi har været to, der har kunnet støtte os til hinanden, forklarer hun og fortsætter:
 
- Vi føler, at vi er blevet lyttet til at politikerne. Hvad der kommer til at ske, ved vi endnu ikke, men vi regner med, at regionsrådsformanden holder ord, og vi håber således at kunne blive i byen.