Det store stegetermometer bliver nu stukket ind i hjertet på kommunernes forvaltning.

Ankestyrelsen har nemlig meddelt, at den fremover vil tage temperaturen på hvordan kommuner sagsbehandler.

Særligt har styrelsen fokus på de, at helt basale og formelle forvaltningsmæssige regler overholdes.

Det drejer sig blandt andet om de såkaldte garantiforskrifter - nemlig: Partshøring, undersøgelsesprincippet og pligten til at give en begrundelse.

Ser på garanti- og ordensforskrifter

Hvis disse ikke overholdes vil en afgørelse som udgangspunkt være ugyldig.

Derudover ser styrelsen også på de såkaldte ordensforskrifter; fx tidsfrister og klagevejledning.

Formålet er at tage temperaturen på sagsbehandlingen, sådan at Ankestyrelsen kan gå mere målrettet til opgaven med at hjælpe eksempelvis kommunerne med at få de formelle regler ind på rygraden.