- På papiret ser det godt ud med regeringens planer om at tilføre erhvervsskolerne ekstra 170 millioner, men desværre er det kun et lille skridt frem efter at skolerne er blevet pålagt at tage nogle temmelig store skridt tilbage. Det er uheldigt, fordi skolerne samtidig rammes af små årgange, siger Anne Marie Bay og henviser til det såkaldte omprioriteringsbidrag, der i bedste grønthøsterstil tvinger erhvervsskolerne til markante nedskæringer:
 
   - Jeg kan slet ikke se logikken i besparelserne, når alle ellers har så travlt med at understrege, hvor vigtige erhvervsuddannelserne er for vores faglige fremtid. Det er en dobbeltmoral, der kan blive ganske dyr for Danmark, når vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft.
 
Anne Marie Bay, afdelingssektorformand HK Privat Midt

Anne Marie Bay, formand HK Privat Midt, mener det er farligt for vores faglige fremtid, at regeringen tvinger erhvervsuddannelserne til at skære ned pga. omprioriteringsbidraget. Også selvom de ny tilfører flere penge til erhversskolerne.

 

”Det er fedt at være på den her skole…”

For Anne Marie Bay er det vigtigt, at politikerne på Christiansborg læser prognoserne for arbejdskraft og arbejdsmarked lidt mere grundigt:
   - Hvis vi ikke snart tænker helt om, når det gælder vores erhvervsskoler og erhvervsuddannelser, så får vi et markant rekrutteringsproblem om få år. Vi kommer ganske enkelt til at mangle erhvervsuddannede medarbejdere. Det kan vi kun ændre på én måde, nemlig ved at investere i vores erhvervsskoler.
 
   - Vi hører for lidt til de politikere, der tør sætte en stopper for de ulogiske besparelser og i stedet arbejder for, at vi skaber nogle attraktive miljøer omkring erhvervsskolerne og gør det attraktivt at uddanne sig til et godt fag. Det bør være et mål, at langt flere unge søger mod erhvervsskolerne og kan konstatere ”Det er fedt at være på den her skole…” 
 
 

Der mangler handling!

   - Dagsordenen har været sat flere gange og mange forskellige steder, men det skuffer mig, at der ikke bliver fulgt op med positiv handling. Og det er IKKE en positiv handling at tilføre 170 millioner med den ene hånd, når du bruger den anden til at piske vores uddannelsesinstitutioner til besparelser, der udhuler undervisningen, faciliteterne, digitaliseringen og hele oplevelsen af at gå på en erhvervsskole, siger Anne Marie Bay og runder af:
 
   - Vi opfordrer hele tiden vores medlemmer til at efter- og videreuddanne sig, så de matcher muligheder og forventninger på fremtidens arbejdsmarked. Derfor virker det helt ulogisk, at vi som samfund forsømmer den samme opgave, når det gælder de unge. De bør i lige så høj grad geares til fremtidens arbejdsmarked, og det bliver de bedst gennem nogle stærke erhvervsuddannelser, der ikke udhules år efter år, fordi de skal ”omprioritere”!
 
Anne Marie Bay er sektorformand for HK Privat Midt. Hun sidder samtidig i bestyrelsen for Tietgenskolen og i Uddannelsesudvalget for mediegrafikerne på Syddansk Erhvervsskole.