På syv ud af 10 biblioteker har der inden for det seneste år været uro, konflikter eller trusler, for eksempel i form af brugere, der råber eller bliver truende. Det viser en rundspørge, som 73 af Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter har svaret på.

Antallet af episoder i den enkelte kommune svinger ifølge svarpersonerne fra en eller nogle ganske få til 300, og i den bemandede åbningstid er der tale om en stigning i forhold til tidligere. 44 procent svarer, at de har oplevet en stigning, mens 42 procent oplever, at niveauet er det samme som tidligere år.

I den ubemandede åbningstid er det 36 procent, der har oplevet en eller flere episoder, mens dens 51 procent svarer, at niveauet er det samme som tidligere.

Biblioteker finansierer vagter

Problemerne med uro på bibliotekerne håndterer man nogle steder via opsøgende socialt arbejde og samarbejde mellem SSP, bibliotek og politi, men nogle biblioteker må finde penge på budgettet til vagtordninger.

Ifølge Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening, mener, at faste udgifter til vagtordninger ikke bør trækkes på bibliotekernes budgetter:

- Men hvis der er tale om en kortere periode med konflikter, så bør udgiften kunne klares i bibliotekets budget. Taler vi om længerevarende perioder med vagter, så mener jeg, at det er uholdbart, at det skal tages af driften, så skal kommunen finde ressourcerne centralt, siger han i forbindelse med omtalen af undersøgelsen på Bibliotekarforbundets hjemmeside (link ikke længere tilgængeligt 29-08-2019).