En ny kompetencegivende uddannelse i byggesagsbehandling ser nu dagens lys. Det drejer sig om akademi-modulet ”Fremtidens byggesagsmedarbejder”, som udbydes af COK og som er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem HK Kommunal, KL og COK.

Faget, der er et valgfrit modul på kommunom-uddannelsen, indeholder blandt andet undervisning i lovgivning på byggesagsbehandlerområdet, hverdagsjura i det offentlige og viden om myndighedsrollen. Formålet med faget er at kunne forsyne kommunerne med medarbejdere, som kan tage sig af lettere byggesagsbehandling, som ikke kræver en ingeniør-uddannelse, men derimod stærke administrative kompetencer.

Giver kompetencer der er efterlyst

HK Kommunal er en af initiativtagerne til den nye uddannelse, fordi fagforeningen kan se området, som en god mulighed for fremtidig beskæftigelse for medlemmerne.

- Der er brug for flere byggesagsmedarbejdere i landets kommuner, så her er virkelig gode muligheder for HK’erne i fremtiden. Og den nye uddannelse udstyrer lige præcis HK’erne med de kompetencer, som arbejdsgiverne efterlyser. Så jeg er meget glad på medlemmernes vegne over, at vi nu kan tilbyde så godt og målrettet et uddannelsesforløb, der kan være med til at fremtidssikre HK’erne job, siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal.

Jette Vejgaard, områdeformand for Teknik, Klima og Miljø under HK Kommunal og ansat i Vækst og bæredygtighed i Holbæk Kommune, er også blandt initiativtagerne til det nye uddannelsesforløb.

- Med min erfaring inden for området kan jeg kun anbefale HK’ere at melde sig til uddannelsen, for der er virkelig brug for dem mange steder. Vi HK’ere er gode til at forstå lovene, vi kan arbejde struktureret og systematisk, og det er der brug for i byggesagsafdelingerne rundt om i kommunerne. Og byggesagsområdet er spændende at arbejde indenfor, fordi det er så konkret, siger Jette Vejgaard, der selv er uddannet HK’er.

Varm anbefaling fra lederne

Også arbejdsgiverne er glade for det nye uddannelsesmodul. Åse Nielsen, der er formand for Dabyfo (Forum for Danske Bygningsmyndigheder) og leder af Byggesagsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune (fra 1. januar plan- og kulturchef i Nordfyns Kommune) siger, at det giver rigtig god mening, at der kommer flere HK’ere på området.

- Kommunerne har brug for at tænke i fleksibilitet, når det gælder sammensætning af kompetencer hos byggesagsbehandlerne. For fremadrettet at kunne dække behovet for et tilstrækkeligt antal dygtige og kompetente byggesagsbehandlere, er det samtidig oplagt at HK’ere, der jo typisk har en bred og generel viden og forståelse, bringes I spil. Det er ofte en HK’er der er borgerens første møde med kommunen, og derfor giver det også mening, at de kan vejlede borgerne hele vejen rundt i en sag. Mange HK’ere sidder for eksempel med BBR, matrikulære sager m.v., og kobler man det sammen med evnen til at udføre lettere byggesagsvejledning, vil borgerne føle sig godt vejledt og hjulpet, når de henvender sig, siger Åse Nielsen, der varmt anbefaler HK’ere at begive sig ind på byggesagsområdet.

Fakta om den nye uddannelse

”Fremtidens byggesagsmedarbejder” er et valgfrit modul på kommunom, men kan også tages som selvstændigt modul. Det er på akademiniveau og giver 10 ects-point.

Indhold: Rammer og vilkår for byggesagsbehandlingen, lovgivning på byggesagsbehandlerområdet, hverdagsjura i det offentlige, myndighedsrollen.

Det udbydes af COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) i første omgang i Herlev, men fra efteråret 2018 også i Aalborg, Aarhus, Vejen, Odense, Næstved og Herlev.

Tid og sted: Første hold starter 6. marts 2018 og undervisningen foregår på COK i Herlev. Det er et pilotmodul, som vil blive evalueret i forhold til justering af fremtidige kurser. Antal undervisningsdage: 10 (i perioden marts – juni)

Pris: 14.500 kr.

Tilmeldingsfrist: 15. februar 2018 – man kan stadig tilmelde sig efter fristen, hvis der er plads

Du kan få penge fra Kompetencefonden til modulet. Læs mere om kompetencefonden her 

Du kan læse endnu mere om uddannelsen hos COK