Næsten samtlige af HK Stat-medlemmernes højst prioriterede krav til vinterens overenskomstfornyelse er med på den liste, som CFU netop har afleveret til innovationsminister Sophie Løhde og hendes embedsmænd i Moderniseringsstyrelsen.

Flere end 3.000 medlemmer markerede i foråret hvilke forbedringer, de allerhelst ser i de kommende overenskomster. På samme måde har andre faggrupper i staten stillet deres krav. Nu har CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, sorteret og prioriteret de mange forskellige krav og leveret en liste til arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen.  

Læs også: Opskriften på en populær overenskomst 

På listen er der fx krav om mærkbare lønstigninger til alle, en frit valgsordning med valgmulighed mellem løn, pension og frihed og overenskomstdækning af fridage 5. juni, juleaftensdag og 31. december. Alle krav, som er blandt HK Stat-medlemmernes favoritter.

HK Stats slagord for OK18 er RÅD TIL MERE, og de statsansattes chefforhandler anslår samme toner, når han begrunder CFU’s krav om generelle lønstigninger:

- Vores medlemmer har de seneste overenskomster været meget løntilbageholdende. Nu er der atter gang i dansk økonomi, og det skal vores medlemmer selvfølgelig også nyde godt af, siger Flemming Vinther, der er formand for CFU – og i øvrigt står i spidsen for konstablerne i Hærens Konstabel- og Koporalforening, HKKF.

Blandt de mange krav fra CFU er bedre og mere fleksible rettigheder for seniorer og et krav om at psykisk arbejdsmiljø skal være et indsatsområde på arbejdspladserne. Begge krav, som også rangerer højt blandt HK Stats medlemmer.

Læs alle CFUs generelle krav her

Regeringen: 25 procent af lønnen skal være lokal

På arbejdsgivernes liste over krav er nummer 1 ’Decentralisering af løndannelsen’. Det vil sige, at en større del af lønnen skal forhandles lokalt på de statslige arbejdspladser. Formålet er 'at øge koblingen mellem de ansattes løn og præstationer', fremgår det.

Interessen for at decentralisere lønnen når helt ind i regeringen, som har udgivet et oplæg med titlen ’Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser’. I 2025 skal mindst 25 procent af lønkronerne forhandles lokalt. I dag er det omkring 10 procent, der bliver aftalt lokalt. Mindst halvdelen af statens ansatte skal selv forhandle deres løn, står der i oplægget. I dag er det typisk tillidsrepræsentanten, der på fagforeningens vegne forsøger at skaffe kollegerne et tillæg. Andre krav fra arbejdsgiverside er fx enkle og fleksible regler om arbejdstid.

Læs hele listen over Moderniseringsstyrelsens krav til OK18

’En sund og effektiv statslig sektor med attraktive jobs’. Det er et par af de mål, overenskomsten ifølge arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen skal understøtte. Det skriver styrelsens vicedirektør, Linda Nordstrøm Nissen, til CFU i en mail med den statslige arbejdsgivers krav til overenskomstforhandlingerne.

Hun understreger samtidig, at OK18 skal afsluttes inden for ’en ansvarlig økonomisk ramme, som indebærer, at løngabet lukkes’. Løngabet er det forspring, som de statsansatte ifølge Finansministeriets tal har fået i forhold til de privatansatte. Lønmodtagerne afviser, at der er tale om noget forspring. Hvor små eller store lønstigninger der er plads til inden for en ansvarlig ramme, skriver Linda Nordstrøm Nissen ikke noget om.

Udover kravene til fornyelse af vilkårene for alle statansatte, har HK Stat stillet krav til fornyelse af de særlige organisationsaftaler for de enkelte HK-faggrupper, fx kontorfunktionærer og laboranter. En forudsætning for at få nogle af de krav igennem er, at der bliver sat penge af til formålet ved de centrale forhandlinger, altså når CFU og innovationsministeren indgår en aftale.

Et af kravene er at indføre ens løn over hele landet.

Læs om HK Stats krav til fornyelse af organisationsaftalerne: OK18: Tiden er inde til ens løn over hele landet.