Der var mange muntre hilsener fra de statslige arbejdspladser i mailboksen på HK Sydjylland i denne måned. Julekalenderkonkurrencen var vældig populær med 600 svar tilsammen på de to spørgsmål gemt i lågerne og sætternissespørgsmålet. 

Sådan så den ud, før lågerne blev åbnet

Vinderne

Spørgsmål 1 (6. december): Hvor stort er ulempetillægget?
Svar: 25%
Vinder: 
Mette Conradsen
Center for Undervisningsmidler Vejle


Spørgsmål 2 (13. december): Hvor tit har du ret til medarbejderudviklingssamtale?: 
Svar: 1 gang om året
Vinder: 
Tina Bladt Thomsen
Hjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland, Søgårdlejren


Sætternissen: Hvor havde den drilske nisse lavet en fejl?
Svar: I det allerførste ord, ”Velkommen”, manglede bogstavet ”l”, så der stod ”Vekommen”. 
Vindere: 
Katja Dalsgaard, VIA University College, Horsens
Hanne Bøgesvang Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi, Hovedstationen
Laila Johannesen, Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, Juelsminde
Nanna Nissen Mærsk, Færdselsstyrelsen, Ribe
Jette Alsing Møller, Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Haderslev


Sætternissen gav overarbejde

Sætternissekonkurrencen gav mange flere svar, end vi havde regnet med, og de er så muntre, at vi næsten skulle påstå, at vi gjorde det med vilje :-) Selv har vi kun fundet een fejl, som langt de fleste af svarerne også havde fundet: Der mangler et "l" i det første ord, så der står "Vekommen". Men medlemmernes falkeblik stoppede ikke der. Ud over nogle påtaler af layoutmæssig karakter er der også kritik af øvrige skrivemåder og fakta, hvor vi må indrømme, at vi ikke er helt enige.

1 Der mangler et "a" i "kolleger".
Her må vi erklære os uskyldige. Retskrivningsordbogen tillader valgfrihed mellem "kolleger" og "kollegaer", og vi bruger den første stavemåde, fordi den er mere mundret. Det er derfor ikke en fejl men et valg. 

2 Der står ”du” i sloganet ”Sammen er du stærkere”, i stedet for "vi".
Det har været HK's fælles slogan siden 2013, og den finurlige formulering skal få læseren til at studse og stoppe op.

3 Der står ”Overenskomsten er resultatet af forhandlinger mellem arbejdsgiveren og din fagforening, HK”. Der skulle have stået Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet i stedet for arbejdsgiveren.
Moderniseringsstyrelsen er arbejdsgiverens repræsentant, og kernen i udsagnet er, at en overenskomst er en aftale mellem de parterne på arbejdsmarkedet, nemlig arbejdstager og -giver.

4 Der mangler at blive redegjort for de sidste 14% på bagsiden.
"Medlemmernes favoritter på OK-menuen" viser topscorerne på OK-menuen, hvor hvert medlem kunne sætte op til fire krydser ved 15 forskellige punkter. De skal ikke give 100% i alt. 

5 Folderen er ikke 7-kantet men 8-kantet (eller 12-kantet).
Lad os lige kigge på et billede af den nedenfor. Og så taler vi ikke mere om det. 

Alle svarene (og ovenstående bemærkninger) kan ses på denne side.