Mens forhandlingerne om de kommende overenskomster er sat på standby på ubestemt tid, så havde HK Kommunals forhandlingsudvalg lejlighed til den 20. december 2017 at præsentere kravene på det kommunale område for KL’s forhandlere.

Det skete på et møde hos HK Kommunals naboer i Weidekampsgade i København, KL.

- Der var en fin stemning, men vi præsenterede blot de krav vi tidligere har udvekslet med arbejdsgiverne. Normalt ville vi have sat gang i de tekniske forhandlinger efter sådan et møde, men alle forhandlinger er stadig på standby, fortalte Bodil Otto efter mødet.

Regionale krav præsenteres efter nytår

HK Kommunals forhandlingsudvalg, der præsenterede kravene, består ud over Bodil Otto af næstformand Mads Samsing, formand for HK Kommunal Hovedstaden Winnie Axelsen samt formanden for lægesekretærerne i DL, Nathali Schaap Degn.

Den 4. januar 2018 skal forhandlingsudvalget præsentere HK Kommunals krav på det regionale område samt for socialrådgivere og socialformidlere på det kommunale område.

Fælles krav også præsenteret

Den 21. december 2017 præsenterede Forhandlingsfællesskabet de fælles krav for både de kommunale og regionale arbejdsgivere - herunder krav om reallønsstigninger til alle, en fritvalgsordning med valg mellem frihed, pension og udbetaling. Samt et krav om at fastholde og udvikle seniorordningerne.

Se alle kravene til din overenskomst på hk.dk/ok18

Fakta: forhandlinger på standby

Hvorfor er forhandlingerne på standby, Bodil Otto?

- Det er afgørende for os og de andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet, at der kommer reelt indhold i forhandlingerne om lærernes arbejdstid. Jeg har noteret mig, at det endnu ikke er tilfældet. Ved at sætte vores forhandlinger på standby giver vi lærerne og arbejdsgiverne mere tid til at få gang i forhandlingerne

Hvad er det for forhandlinger der skal gang i, før vi kan gå i gang i HK Kommunal? KL og Moderniseringsstyrelsen skal optage reelle, frie og fair forhandlinger om en aftale om arbejdstid med organisationerne på undervisningsområdet. Herunder skolelærerne.

Organisationerne i Forhandlingsfællesskabet har meddelt arbejdsgiverne, at der vil blive gjort status over situationen den 12. januar 2018.

Læs mere hos Forhandlingsfællesskabet

Artiklen er opdateret 21. december 2017