Det kompetencegivende uddannelsesmodul ”Den digitalt bevidste medarbejder” er til dig, der vil fremtidssikre dit job ved at have styr på den nye databeskyttelsesforordning. Modulet er målrettet alle HK’ere i det offentlige, og er blevet til på initiativ af HK Kommunal.
 
Modulet, der udbydes af COK, er på 10 undervisningsdage, og indeholder blandt andet fag som digital bevidsthed, styring af data og personoplysninger, forretningsprocesser og lovgivning på området.
 
- Vi har valgt at bruge kræfter på at få den her uddannelse i gang, fordi vi kan se, at der med blandt andet EU’s persondataforordning bliver behov for, at medarbejderne i det offentlige i endnu større grad ved, hvordan oplysninger om borgere og virksomheder skal håndteres korrekt og forsvarligt i henhold til lovgivningen, siger HK Kommunals næstformand, Mads Samsing:
 
- HK’erne har en stor viden om regler og love, og hvordan de skal håndteres. Det er kernen i deres faglighed, og derfor vil de også være de bedste til at tage sig af det. Og de vil desuden være rigtig gode til at vejlede og hjælpe andre faggrupper i kommunerne, siger Mads Samsing, der også ser området som en god sikring af HK’ernes jobmuligheder i fremtiden:
 
- Efterspørgslen på de digitale kompetencer vil stige, så begiver man sig ind i det, bliver man en mere attraktiv arbejdskraft, og man fremtidssikrer sit job - også fordi, at en del eksisterende administrative opgaver forsvinder i takt med digitaliseringen, understreger Mads Samsing.

Ikke teknologisk tungt

Modulet er velegnet for alle HK’ere i det offentlige, ikke kun it-medarbejdere, oplyser Nicoline Lind-Holm Kuhnt, uddannelsespolitisk konsulent i HK Kommunal.
 
- Alle HK’ere har i fremtiden behov for viden om, hvordan de skal håndtere personfølsomme oplysninger om borgerne, så de lever op til den nye lovgivning. Og modulet er ikke teknologisk tungt, men derimod et, der er relevant for alle HK’ere, fordi man får indsigt i, hvordan man kan håndtere sine arbejdsopgaver på ret vis i forhold til databeskyttelsesforordningen. Jeg er sikker på, at det også gør ens arbejde mere spændende, siger Nicoline Lind-Holm Kuhnt, der minder om, at man kan få langt den største del af modulet betalt af Kompetencefonden.

- Som HK’er kan du få penge fra vores Kompetencefond. Det betyder, at du får dækket 80 procent af prisen på modulet. Din arbejdsgiver skal altså kun betale 20 procent af de samlede udgifter til modulet. Regionernes kompetencefonde er desværre opbrugt, men vi håber, at arbejdsgiverne vil være med til at fylde den op igen. Det er en del af forhandlingerne om HK’ernes nye overenskomst, siger HK Kommunals uddannelsespolitiske konsulent.

 

skolestue på arbejdspladsen

De to første moduler foregår på COK i henholdsvis Herlev og Odense, men COK tilbyder også at undervise ude på de enkelte arbejdspladser. Man skal blot være 10 personer for at oprette et lokalt hold, og så har man også den fordel, at indholdet af undervisningen kan blive skræddersyet til arbejdspladsen.

- Det er en god ide at tilpasse uddannelsen til den enkelte arbejdsplads, da det så bliver endnu mere relevant for deltagerne. Så jeg kan kun anbefale tillidsrepræsentanter og medarbejdere at være opmærksomme på muligheden, siger Nicoline Lind-Holm Kuhnt.
 

Fakta om valgmodulet:

Titel: Den digitalt bevidste medarbejder
Modulet kan tages som et valgfrit fag på kommunom-uddannelsen eller som et enkeltstående fag
Udbyder: COK (Center for offentlig kompetenceudvikling)
Undervisningssted: Herlev og Odense samt mulighed for at oprette hold på den enkelte arbejdsplads
Antal undervisningsdage: 10 (70 timer)
Antal ects-point: 10 (akademiniveau)
Undervisningsperiode: Maj - september
Tilmeldingsfrist: 15. April
Pris: 12.750 kroner kroner
Du kan få penge fra vores kompetencefonde til modulet - læs om fondene her
Læs mere og tilmeld dig her: www.cok.dk/digitalt-bevidste-medarbejder