”Jeg kan sige med sikkerhed, at der vil brede sig en stor skuffelse over dommen hos alle de berørte medarbejdere, og at det vil skade korpsånden i Banedanmark. Medarbejderne er blevet udsat for en helt urimelig behandling, som det kommer til at tage lang tid at rette op på.”

Formand for HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen, er på flere hundrede Banedanmarkmedarbejderes vegne dybt skuffet efter en dom i Østre Landsret fredag den 22. december 2017. Her fik Banedanmarks ledelse opbakning i, at de havde ret til at inddrage medarbejdernes frikort pr. 1. februar 2016 – oven i købet uden at give en økonomisk kompensation.

Frikortet kan ifølge landsretten ikke anses som en del af de ansattes løn. Derfor kunne Banedanmark fratage de ansatte frikortet og end ikke betale for det.

 

Ansat på et forkert grundlag

Da Banedanmark i sin tid varslede inddragelsen af frikortet, anlagde HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund begge sag mod Banedanmark på vegne af deres tjenestemands- og overenskomstansatte medlemmer. Krav 1 var at få frikortet tilbage. Det alternative krav 2 var i det mindste at sikre medarbejderne en kompensation, hvis de ikke kunne få frikortet tilbage.

Ingen af kravene blev imidlertid opfyldt.

”Frikortet har været en del af lønnen og dermed en del af beslutningsgrundlaget for i det hele taget at søge job i Banedanmark. Inddragelsen af frikortet har været kostbar for mange, der i sin tid bosatte sig ét sted og tog arbejde et andet sted i sikker forvisning om, at frikortet til transport var en del af ansættelsen. ”

 

Store konsekvenser for arbejdsklimaet

”Desværre har sagen haft store konsekvenser for arbejdsklimaet i Banedanmark, og dommen gør det ikke bedre – tværtimod. Jeg håber, at ledelsen set i bakspejlet kan se, at det var en virkelig dyr beslutning at gå efter inddragelse af frikortet. På kort sigt er der helt sikkert nogle dygtige medarbejdere, der nu vælger at stoppe før, de egentlig havde planlagt, ligesom der er utilfredshed hos mange af dem, der bliver. Det er ikke lige, hvad vi har brug i de her år med store udfordringer og store investeringer, ” siger Dennis A. Jørgensen.

HK-formanden siger dog samtidig, at kampen ikke er slut.

”Der er fortsat en mulighed for at anke sagen til Højesteret, og det vil vi drøfte sammen med Dansk Jernbaneforbund og vores advokater. Vi har aftalt at mødes i den første uge af januar for at se nærmere på dommens indhold og konsekvenser. ”

Her kan du læse dommen fra Østre Landsret.