Arbejdsmiljøprisen 2018 uddeles inden for fire kategorier. For alle kategorier gælder det, at dommerkomiteen juryen lægger vægt på:

at ledelse og medarbejdere har samarbejdet omkring indsatsen,
at der er konkrete resultater,
at der er skabt vedvarende ændringer og,
at indsatsen kan eller allerede er udbredt til andre afdelinger, arbejdspladser og/eller brancher.
 
De 4 kategorier er:

Arbejdsulykker
Prisen gives til en arbejdsplads, der har styrket kulturen omkring sikkerhed fx ved at sætte fokus på holdninger og normer i forhold til de interne rutiner og processer.

Psykisk arbejdsmiljø 
Prisen gives til en arbejdsplads, der har reducere belastninger i det psykiske arbejdsmiljø og samtidig bidraget til medarbejdernes trivsel ved at skabe vedvarende ændringer i arbejdsmiljøet, fx med fokus på arbejdspladskulturen, holdninger eller interne rutiner og processer.

Muskel- og skeletpåvirkninger 
Prisen gives til en arbejdsplads, der har arbejdet systematisk med forebyggelse af belastende muskel- og skeletpåvirkninger, fx gennem reduktion af risikofaktorer, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, instruktion, korrekt anvendelse af hjælpemidler og integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø.

Forandringer og ny teknologi
Prisen gives til en arbejdsplads, der i sin forandringsproces indtænkt og skabt forbedringer i arbejdsmiljøet, fx i forbindelse med indførelse af ny teknologi, nye hjælpemidler, robotter, it-værktøjer, smart brug af data eller andre organisatoriske forandringer. 

Læs mere og indstil din arbejdsplads på  www.arbejdsmiljøprisen.dk.

Om Arbejdsmiljøprisen 
Arbejdsmiljøprisen er en national pris, der uddeles af arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet.
De nominerede og vinderne udvælges af en dommerkomité, der består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, Lederne og Akademikerne.

Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire danske arbejdspladser ved en temadag onsdag den 11. april 2018 på Axelborg i København.