Hidtil har alle nye medlemmer haft en karensperiode på et år, før de blev omfattet af HK Stats kollektive lønforsikring. Uanset om de havde en lønforsikring i forvejen. Fremover kan de tage deres anciennitet fra andre forsikringer med.

Det betyder, at nye medlemmer kan blive dækket af lønforsikringen fra første dag, hvis de kommer fra en lønforsikring, hvor de havde opnået ret til at få penge fra forsikringen ved ledighed. Det har ingen betydning, om lønforsikringen er individuel eller kollektiv (som HK Stats), fra en anden faglig organisation, forretning, bank eller anden udbyder af forsikringer.

Det er dog en betingelse, at den tidligere lønforsikring har en udbetalingsperiode på mindst 6 måneder. Det fremgår af de reviderede forsikringsbetingelser.

Flere medarbejdere i HK’s lokale afdelinger har tidligere oplevet, at statsansatte undlod at melde sig ind i HK, fordi de ikke kunne få ancienniteten fra deres lønforsikring med ind i HK Stat. Det fortæller Laila Klausen, faglig sagsbehandler og specialist i lønforsikringen i HK Stats sekretariat.

- Rigtig mange faglige kolleger fra vores afdelinger har ringet om reglerne for overflytning af anciennitet i andre lønforsikringer. Jeg er overbevist om, at de forbedrede betingelser vil gøre det ekstra attraktivt for flere at melde sig ind i HK Stat, siger Laila Klausen.

Udover HK Stat har blandt andre HK Kommunal en kollektiv lønforsikring.

Hvis man ikke længere er medlem af HK Stat, HK Kommunal eller af HK’s a-kasse, ophører retten til dækning fra lønforsikringen.

For nylig forbedrede HK Stat dækningen fra lønforsikringen markant. For en ledig med en månedsløn på 25.000 blev forsikringsydelsen næsten tredoblet, nemlig fra 581 til 1.597 kroner om måneden. Forbedringen målt i procenter er størst for dem med de laveste indtægter.

Læs også: Medlemskab får større værdi: To-tre gange mere i lønforsikring