Ansættelserne i DSB har været ude af kontrol

HK Trafik & Jernbanes medlemmer af HSU protesterede på mødet over, at DSB stik imod tidligere tilsagn nu alligevel agter at gennemføre en fyringsrunde.

Sidst DSB gennemførte en sparerunde var i 2013. Den gang lovede daværende direktør HK Trafik & Jernbane, at nu var virksomheden trimmet, og at man ville fastholde niveauet, så der ikke længere var behov for sparerunder. Siden er der blot blevet flere ansatte. Det er og har været ude af ledelsens kontrol, og den mangelfulde ledelse af virksomheden medfører nu, at der igen skal ske afskedigelser.

”Hvad hjælper det at afskedige, hvis ikke ledelsen har styr på virksomheden? ” spørger næstformand i HK Trafik & Jernbane Lone Riis. HK Trafik & Jernbane opfordrer DSB’s ledelse til at få styr på virksomheden, da vi ellers står i samme situation inden længe igen.

”På HSU stillede Martin Elkjær Petersen fra Jernbanekredsen og jeg en række kritiske spørgsmål om, hvordan DSB overhovedet kan undvære 100 administrative ansatte, nu hvor vi ved, hvor travlt kollegerne har” siger Lone Riis, og hun fortsætter: ” En årsag kan være, at også DSB på forhånd høster forventede gevinster fra indførelsen af nye systemer mv., selv om det slet ikke har kunnet aflæses på effektiviteten endnu. ”

HK Trafik & Jernbane har krævet, at DSB redegør for visdommen i, at højtlønnede grupper i højere og højere grad udfører en række HK-opgaver. Det er hverken effektivt eller økonomisk forsvarligt. Martin Elkjær Petersen erindrede ledelsen om, at man ved tidligere fyringsrunder havde afskediget en række HK ’er. Opgaverne skulle dog fortsat udføres, hvorfor man ansatte nogen fra andre faggrupper i de stillinger som en HK’erne tidligere havde. Det blev altså dyrere, samtidig med at DSB mistede den kontoradministrative kompetence og den virksomhedskendskab, som HK’erne besidder. 

Bistand til medlemmerne

HK Trafik & Jernbane er straks gået i gang med at forberede bistanden til medlemmerne. Det gælder både de medlemmer, der risikerer afskedigelse, men også de medlemmer, der bliver tilbage.

”Vi har jo desværre kunnet samle erfaringer fra tidligere afskedigelsesrunder, og vi ved, hvordan vi bedst hjælper vores medlemmer” siger Lone Riis og fortsætter: ”men vi kan og vil ikke tage medansvar for DSB’s beslutninger. ”

Spørgsmål fra medlemmerne

Lone Riis oplyser, at hun allerede nu har fået spørgsmål fra medlemmerne, om de fratrædelsesordninger, som DSB tilbyder, er gode.

”Der skal en individuel vurdering til for hvert enkelt medlem” siger Lone Riis, ”men samlet set kan jeg ikke forestille mig, at det vil være særligt attraktivt at tage imod tilbuddet. ”

”Medlemmerne kan henvende sig til deres tillidsrepræsentanter, hvis de overvejer at forhandle med DSB om fratrædelse, men giv dem lige et par dage til at sætte sig ind i tilbuddet – og brug tiden til at tænke over din situation.” opfordrer Lone Riis. 

Følg med her på vores hjemmeside. Den vil løbende blive opdateret med relevante informationer om regler mv., men også om hvordan processen vil tilrettelagt fra HK Trafik & Jernbanes side.