Et nyt år er begyndt med et sæt nye pensionsregler. Det er hverken første eller sidste gang. Men hvad betyder det for dig i denne omgang?

Højere indbetaling til aldersopsparing

De nye regler gælder for indbetaling til den såkaldte aldersopsparing og betyder, at du kan indbetale 46.000 kroner om året, når du har mindre end 5 år tilbage til folkepensionsalderen. Tidligere var den maksimale indbetaling 29.600 kroner uden modregning i form af skat eller indflydelse på din eller ægtefælles øvrige sociale ydelser.

Afdelingschef i Sampension Niels Lolk Vester glæder sig over, at man har øget incitamentet til at indbetale til sin pension.

- For de typiske statsansatte HK'ere er det positivt, at man nu har fået et godt alternativ til at undgå en for høj beskatning af pensionsindbetalingen. Det giver dem en god mulighed for at begrænse eller helt fjerne den modregningseffekt, der har været de seneste år, siger han.

Men for Niels Lolk Vester er der også nogle torne på rosen. Den ene torn er, at man ikke længere kan have delpension og samtidig indbetale til aldersopsparing.

- Det er en lille torn, for der er ikke ret mange statsansatte HK'ere, der benytter sig af muligheden.

Torn nummer 2 er noget større – men rummer også den positive del, siger han:

- Nu er der kommet et nyt pensionsprodukt, som de statsansatte HK'ere har brug for at vide noget om. De fleste synes, at pension er svært nok i forvejen. En ny sammenhæng til ens økonomi, som man skal forholde mig til – det gør ikke ens verden nemmere.

Derfor opfordrer han også til, at man ringer ind til Sampensions rådgivere, så man kan få indblik i, hvilken løsning, der er bedst for den enkelte.

De nye regler for aldersopsparing

 Før du har 5 år tilbage til din folkepensionsalder, kan du indbetale 5.100 kroner til din aldersopsparing om året uden at blive modregnet i offentlige ydelser ved udbetaling.

Har du mindre end 5 år til din folkepensionsalder kan du fra 2018 indbetale 46.000 kroner om året uden modregning. Tidligere var det 29.600. I 2023 stiger det beløbet til 51.000 kroner om året uden modregning.

Den maksimale udbetalingsperiode af ratepensioner ændres fra 25 til 30 år. Vær opmærksom på, at aldersopsparing kan øge din skattepligtige indkomst og derfor have indflydelse på din eller ægtefælles øvrige sociale ydelser.

Kilde: Sampension

Nye regler for udbetaling

Udover regelændringerne for indbetaling, er der også udbetaling. De nye regler gælder for alle, der får deres første pensionsordning i 2018. Men det gælder også for dem, som skifter job og får en ny pensionsordning – eller hvis et firma vælger en ny pensionsordning. De gunstigere regler, som gælder for din gamle pensionsordning, kan du beholde, hvis du straks får flyttet den med til din nye pensionsselskab.

Se, hvornår du kan få din pension udbetalt

Er din pensionsordning oprettet efter 1. januar 2018, kan udbetalingen først begynde 3 år før folkepensionsalderen. For pensionsordninger oprettet før 2018, kan udbetalingen begynde 5 år før folkepensionsalderen. Er din ordning fra før 1. maj 2007, kan udbetalingen begynde, når du fylder 60 år.

Kilde: Politiken

Højt afkast på din pension

Den typiske statsansatte HK'ers pensionsordning følger markedsrenten. Mens færre stadig følger depotrenten. Det har dog været godt år for begge, fortæller Niels Lolk Vester.

- 2017 har været et godt år for pensionsformuerne hos statsansatte HK'ere. Kunder i markedsrente har fået 7,5 procent i gennemsnit. Som ung har man en stor aktieandel og her var afkastet 11,2 procent. Er man tæt på pensionsalderen har man fået godt 5,9 procent. Hvis man har benyttet sig af muligheden for at vælge højere risiko, har alle aldre opnået et endnu bedre afkast. Depotrenten for 2018 bliver som i 2017 på 5,3 procent.

Eksempler på 3 forskellige afkast for statsansatte HK'ere 

1. Det laveste renteafkast (tæt på pensionsalderen og derfor stor sikkerhed): 4,8 procent
2. Det højeste renteafkast (de unge): 13,3 procent
3. Den typiske statsansatte HK'er (den 45-årige): 9,8 procent

Du kan altid tjekke dit personlige periodeafkast ved at logge ind og se dine tal på sampension.dk