Med et regelsæt for vilkårene for de berørte medarbejdere er regeringen formentlig klar til inden længe at præsentere sin plan for anden runde udflytninger af tusindvis af statslige arbejdspladser.

En af de væsentligste forbedringer af vilkårene for udflytningsramte er, at de nu vil kunne få op til 25.000 kroner til hjælp til såkaldt outplacement eller kompetenceudvikling. Hidtil var der kun mulighed for at få op til 15.000 kroner, hvis man stod tilbage uden arbejde efter en udflytning. Outplacement vil sige råd og støtte til at finde et nyt arbejde.

De statsansattes faglige organisationer i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen er blevet enige om vilkårene, som udover støtte til outplacement omfatter aftaler om blandt andet fastholdelsesbonus til dem, der bliver på en arbejdsplads, og udligningstillæg til dem, der ellers ville gå ned i løn, når de flytter med deres arbejdsplads til provinsen.

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, er tilfreds med, at der ved den kommende udflytning bliver lidt bedre vilkår for de mange, der formentlig må sige farvel til jobbet, fordi de ikke kan følge med arbejdspladsen et andet sted hen i landet.

- Det er kun 3-6 procent af vores medlemmer, der flytter med, når arbejdspladsen flytter til den anden side af Storebælt, viser erfaringen. Resten står tilbage uden job. Derfor står vi med en stor gruppe af mennesker, som skal finde nyt job, og vi er glade for, at der nu er bedre muligheder for at hjælpe dem, siger Rita Bundgaard til Politiken.

Læs på politiken.dk: Ny aftale klar: Statsansatte, hvis arbejdsplads skal flytte, vil få mere hjælp

Samtidig er hun optaget af, at der følger penge nok med til alle udgifter, når arbejdspladser flytter ud.

- Det er afgørende, at en kommende udflytning ikke er underfinansieret. Hvis der ikke følger penge med til samtlige udgifter til flytning, nyetablering, rekruttering af nye medarbejdere og mange andre udgifter, efterlader staten regningen hos den enkelte udflyttede styrelse. Regningen kan kun betales med besparelser på driften og dermed færre medarbejdere og hvad deraf følger af fx fald i service og kvalitet og længere sagsbehandlingstider, siger Rita Bundgaard.

Læs på dr.dk: Statslige arbejdspladser: Flere penge til udflytningsramte medarbejdere 

 

 

Pengesedler