Julefrokoster på arbejdet betragtes som en del af arbejdet og dermed er skader og uheld i forbindelse med arrangementet som udgangspunkt også en omfattet af arbejdsskadeloven.

Men en spidsfindig sag om en knæskade viser, at der er mange forhold og omstændigheder, der skal tages med i ligningen.

En kvinde besvimede under natmaden til julefrokosten på sit arbejde, vred sit knæ i faldet, og slog det ned i nogle fliser og fik en meniskskade i knæet.

En meniskskade, der kunne tilskrives arbejdets forhold og udgjorde en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, havde Ankestyrelsen vurderet.

Hvornår skete skaden faktisk??

Godt nok kunne selve besvimelsen ikke anerkendes som en arbejdsskade, da den skyldtes kvindens egne forhold, men Ankestyrelsen vurderede samtidig, at følgerne efter besvimelsen var blevet alvorligere på grund af arbejdet eller de forhold, det var foregået under. 

Men arbejdsgiverens forsikringsselskab var ikke enig i vurderingen og indbragte sagen for Østre Landsret.

Og her bliver et spidsfindigt, fordi et fald strengt taget skal deles op i forskellige tempi.

For som det hedder fra landsretten: ”.. knæskaden er alene en følge af, at hun under faldet, mens der var vægtbelastning på knæet, og dermed inden hun ramte fliseunderlaget, vred sit knæ..”.

Ligesom besvimelsen skete af private årsager, som det hedder, og derfor ikke kan anerkendes som arbejdets skyld.

 
Artiklen er opdateret 05. januar 2018