Kurset omkring rollen som bisidder, samt DSB’s fratrædelsespakke er på onsdag den 10. januar fra kl. 12.30 – 17.00 i HK Huset i Weidekampsgade.

 

Såfremt du som medlem overvejer, i et eller andet omfang, at tage mod DSB’s fratrædelsespakke, anbefaler vi at du tager kontakt til din kredsformand eller lokale tillidsrepræsentant inden du skriver under på noget.

 

HK Trafik & Jernbane vil informere mere konkret på vores hjemmeside og på facebook side torsdag.