Normalt hjælper Den Digitale Hotline (DDH) borgere i over 30 kommuner med digitale udfordringer, fx i forbindelse med digitale selvbetjeningsløsninger, som kommunerne og andre myndigheder stiller til rådighed. 

Men op til kommunal- og regionsvalget i november havde medarbejderne fået en ekstra opgave på paletten.

Hvis en borger havde spørgsmål i forbindelse med valget kunne hotline hjælpe med svar og vejledning.

Og forsøget var en succes, kan Lene Hartig Danielsen, chef for borgerservice i Aarhus Kommune og leder af styregruppen for DDH, fortælle.

- I løbet af de 14 dage vi gav support til valget fik vi 1600 henvendelser, og det synes jeg vidner om et stort behov for servicen. 

Succesen bør gentages ved andre valg

De spørgsmål, som borgerne typisk havde handlede fx om om valgkort/udeblevet valgkort, valgsted/ændring af valgsted, tjek af borgerens afstemningssted, sørgsmål om at brevstemme, hvornår det var sidste chance for at brevstemme og hjælp til at stemme i eget hjem.

Som hjælp til at vejlede borgerne havde DDH fået mulighed for på tværs af kommunerne at kunne slå op i KMD Valg og se hvor borgeren skulle stemme. 

Ligesom medarbejderne kunne trække på en række guides i Selvbetjening.nu, fx til at hjælpe med ansøgninger om brevstemme i eget hjem.

DDH udvider med nye kommuner

Med de positive erfaringer, er Lene Hartig Danielsen ikke i tvivl om, at DDH også kommer i spil til andre kommende valg, lokale såvel som landsdækkende.

- Når ting lykkes og går godt er der ingen grund til ikke at gentage. Vi har cirka et valg om året. Kommunerne har ansvaret for selve afviklingen, men vi kan med fordel hjælpe hinanden.

Den digitale hotline har desuden fået vokseværk.

Egedal, Roskilde, Halsnæs, Furesø, Fredensborg og Holbæk har valgt at blive en del af det tværkommunale samarbejde Den Digitale Hotline, sådan at DDH nu består af 36 kommuner fra alle landets regioner med undtagelse af Syddanmark.