HK Trafik & Jernbane har besluttet sig for at anke dommen i frikortsagen til Højesteret.

Beslutningen er taget efter et opfølgningsmøde med Dansk Jernbaneforbund og begge fagforbunds advokater. Det skal prøves ved landets højeste instans, om det kan være rigtigt, at Banedanmark havde ret til at inddrage frikortet både for de tjenestemænd og overenskomstansatte, der havde frikortet som en del af deres ansættelse.

Moralsk og juridisk forkert

”Vi er ikke enige i afgørelsen. Derfor skal den prøves ved Højesteret. Da vi samtidig kan mærke stor harme hos vores medlemmer over først Banedanmarks opsigelse af ordningen og nu landsrettens afgørelse, så har det også medvirket til beslutningen om, at sagen skal ankes. Med afgørelsen i Østre Landsret er frikortet blevet sat på linje med en frugtordning, som man bare kan opsige, og det støder vores retsopfattelse,” siger næstformand i HK Trafik & Jernbane, Lone Riis og tilføjer:

”Frikortet har for både tjenestemænd og overenskomstansatte været en del af lønnen og er direkte skrevet ind i ansættelsesbrevene. Et er det moralske i handlemåden fra Banedanmarks side, som virkelig har sat sig hos medarbejderne, noget andet er formelt juridiske, og her mener både vores og Dansk Jernbaneforbunds advokat fortsat, at vi har en god sag, så derfor har vi anket.”

”Sagen startede jo i landsretten, fordi den er principiel og har store konsekvenser, så vi skylder også vores medlemmer at føre sagen helt til tops,” siger Lone Riis.

Frikortsagen er fortsat bygget op om konkrete Banedanmark-ansatte, valgt ud som repræsentanter for forskellige grupperinger af medarbejdere, så afgørelsen i deres sager kan videreføres på resten af medlemmerne.

Pensionisternes sag i maj

Vi afventer nu besked for Højesteret om, hvornår ankesagen bliver behandlet. Inden da kommer afgørelsen på sagen om retten til fribefordring for hos de tidligere Banedanmark medarbejdere, der i deres ansættelser havde løfte om fortsat frikort, når de blev pensionister. Banedanmark og DSB opsagde også deres frikortordning, selv om de i deres ansættelse havde løfte om at beholde frikortet som pensionister, hvis de havde været ansat i mere end 25 år. Den sag er anlagt for sig selv – og den er berammet i Østre Landsret den 28-30. maj 2018.

 

Læs også: Landsretten: Banedanmark må inddrage medarbejdernes frikort