Laborantprisen er en pris, der gives til et medlem, som har gjort en enestående indsats indenfor DL-F’s område.

Kender du et medlem, der har gjort en ekstraordinær indsats inden for DL-F og fagets område, så er det nu, du kan indstille vedkommende til Laborantprisen 2018.

Du kan indsende dit forslag og anbefaling til DL-F på dlf@hk.dk senest den 1. februar 2018. 

Afsløringen vil ske på delegeretmøde 17.-18. marts 2018 i Svendborg.

LABORANTPRISEN gennem årene
Her kan du se, hvem der har modtaget Laborantprisen, siden den første gang blev givet i 1993. 

1993

Henning Rasmussen

For at have vist det mod, der skal til ved at melde sin daværende læreplads, Proms Kemiske Fabrik, til myndighederne fremfor at dække over virksomhedens miljøsvineri

1994

Tove Andersen

For stor indsats gennem 10 år som underviser på DL-F’s arbejdsmiljøkurser

1996

Jørgen Stage Johansen

For forbedring af arbejdsforholdene i laboratorierne på de højere læreanstalter

1998

Preben Friis Hansen

For udbredelse og integrering af Det Udviklende Arbejde

2000

Susanne Binzer

For arbejdet som redaktør på Lab-Link

2002

(Delt)

Lone Jeppesen, Roskilde

Jorna Bennetsen, Thisted

 

For sej og mangeårig kamp for at bevare brancheklubben

For særdeles aktiv brancheklub trods størrelsen (40 medlemmer)

2004

Christa Persson Nielsen

For utrætteligt arbejde i uddannelsesudvalget og for laborantuddannelsen i øvrigt

2006

Frank V. Jensen

For stor indsats for DL-F i forbindelse med oprettelse og ajourføring af web-mail, e-mails og adresser

2009

(Delt)

Ulla Morin

Tove Wiegers

Begge for deres udvalgsarbejde igennem mange år

2012

Laila Egå Rossen

For sit lokale brancheklubarbejde igennem mange år

2015

Peder Blom

For sit arbejde som en ægte DL-F ildsjæl