Tekst: Lars Madsen
Foto: Colourbox

- Jeg blev rigtig glad og lettet.

Sådan reagerede HK it, medie & industri Hovedstaden-medlemmet Marco, da HK i formiddags kunne overbringe ham nyheden om landsrettens kendelse.

- Jeg er lettet over, det er slut, og retfærdigheden er sket fyldest. Nu kan jeg få sagen ud af hovedet, sagde han.

Arbejdsgiver var vred over pensionssag

Rettens tre dommere har enstemmigt stadfæstet en byretsdom fra januar 2017, ifølge hvilken Marcos daværende arbejdsgiver, en bilforhandler i Farum, under en ophedet diskussion i 2015 råbte ad sin elev og greb ham i kraven. Arbejdsgiveren var tilsyneladende indebrændt over en sag om manglende pensionsindbetaling, som HK bistod Marco med på det tidspunkt.

I både byret og landsret har Marco forklaret, hvordan hans daværende arbejdsgiver greb ham i kraven med begge hænder og ruskede ham. I byrettens afgørelse bliver arbejdsgiverens opførsel over for sin elev betegnet som ”særdeles upassende og uacceptabel”.

Efter episoden var Marco sygemeldt i en periode, hvorefter han ophævede sin uddannelsesaftale. 

HK indbragte sagen for Tvistighedsnævnet og fik medhold, men arbejdsgiveren har siden anket den til først byretten og dernæst landsretten og altså tabt i alle instanser.

Tilfredsstillende dom

Dagens afgørelse fra Østre Landsret pålægger bilforhandleren at betale Marco 92.984 kr., primært som efterbetaling af løn og erstatning for løn samt som godtgørelse for usaglig afskedigelse. Forhandleren skal endvidere betale HK 30.750 kr. i sagsomkostninger.

Mia Mørch, faglig medarbejder i HK it, medie & industri Hovedstaden, har siddet med sagen under hele forløbet og deltaget i retsmøderne sammen med HK Privats advokat. Hun erklærer sig meget tilfreds med dommen og siger: 

- Jeg er glad for, at vi endnu en gang har fået slået fast, at arbejdsgivere ikke må være fysiske over deres ansatte. Og især ikke, når der er tale om en elev. Elever er typisk unge og uerfarne og netop ude for at lære reglerne på arbejdsmarkedet, siger hun og kommer ind på den pensionssag, arbejdsgiveren var frustreret over.

- Det er også vigtigt, at vi her får slået fast, at man skal kunne klage over manglende pensionsindbetalinger og lignende, uden at det får negative konsekvenser for én. Vi oplever desværre ofte, at elever bliver mødt af ubehageligheder, blot fordi de kræver deres ret. Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt.