Jobcentrene træffer engang imellem afgørelser, der er urimelige over for de ledige og de syge. I hvert fald ifølge beskæftigelsesmedarbejderne selv. Det fremgår af en undersøgelse, HK Kommunal har foretaget i samarbejde med Ugebrevet A4 blandt mere end et tusinde sagsbehandlere på landets jobcentre.

I undersøgelsen svarer 55 procent af HK-sagsbehandlerne, at de personligt har været involveret i sager, hvor en afgørelse efter deres opfattelse var urimelig - uanset om sagsbehandlingen var i overensstemmelse med lovgivningen.

Samtidig erklærer knap halvdelen – 48 procent - af medarbejderne sig enige eller overvejende enige i, at der er for mange tilfælde, hvor jobcentre presser syge for meget.

Faglighed under pres

I HK Kommunal betegner næstformand Mads Samsing det som bemærkelsesværdigt, at så mange af HK’erne i jobindsatsen giver udtryk for, at deres faglige vurderinger ikke altid flugter med lovgivningens bestemmelser.

- Det er et udtryk for, at medarbejderne forstår borgernes frustrationer. Det er ikke den enkelte medarbejder, der presser borgeren. Medarbejderne agerer ud fra den lovgivningsmæssige ramme, de er underlagt, siger Mads Samsing.

Mads Samsings udsagn bliver i vid udstrækning bakket op af nogle af de mange anonyme tilkendegivelser, beskæftigelsesmedarbejderne har givet i undersøgelsen.

- Jeg havde det rigtig dårligt og prøvede at forklare borgeren, at jeg godt kunne forstå hans frustration, men at jeg ikke kunne gøre noget, lyder en af tilkendegivelserne.

HK Kommunals næstformand understreger samtidig, at det ikke vil løse nogen problemer, hvis sagsbehandlerne nedlægger arbejdet i protest mod reglerne, som nogle har foreslået.

- Sagsbehandlerne skal følge gældende lovgivning og selvfølgelig vejlede borgerne om klagemuligheder, når de træffer afgørelser, lyder det fra Mads Samsing.

Svært at være dommer

Formanden for landets socialchefer, Helle Linnet, er overrasket over undersøgelsens resultater.

- Det skal vi som ledere i den offentlige sektor tage alvorligt. Vi skal se på vores forvaltning af lovgivningen og på, om vores medarbejdere er klædt godt nok på til opgaven. Det er svært at være dommer i disse situationer, det kræver en stor personlig involvering, og man skal samtidig være professionel, siger Helle Linnet til Ugebrevet A4.