DSB har i forbindelse med, at virksomheden vil spare 100 administrative stillinger, tilbudt en meget ringe fratrædelsespakke, der slet ikke matcher rettighederne for de ansatte ved afskedigelse. ”De fleste medlemmer vil blive stillet meget dårligt, hvis de vælger at tage imod tilbuddet. ” siger formand Dennis A. Jørgensen, formand fra HK Trafik & Jernbane. ”Derfor opfordrer vi kraftigt til, at medlemmerne kontakter deres tillidsrepræsentant, så de kan få en individuel vurdering. ”

”Vores overenskomstansatte medarbejdere vil typisk have krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder og krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Hvilken motivation skulle der så være til selv skal sige sit job op og få en fratrædelsespakke på 3 måneders løn og 10.000 til konsulenthjælp til at komme videre? ” ”Slet ingen”, siger Dennis A. Jørgensen.

”Dertil kommer, at medlemmerne risikerer karantæne fra A-kassen, fordi de selv siger op med et kortere varsel end det, de egentlig har krav på” fortæller Dennis A. Jørgensen.

Tjenestemændene skal også have is i maven. Såfremt der sker stillingsnedlæggelser, og tjenestemændene ikke kan tilbydes passende stilling, har de krav på 3 års rådighedsløn med efterfølgende ret til pension.

”DSB bør stille sig det spørgsmål, hvad skal der til, for at de ansatte finder det attraktivt at forlade virksomheden. Med det tilbud, som DSB er kommet med, er der jo slet intet økonomisk incitament for overhovedet at overveje at forlade sit nuværende job. ” siger Dennis A. Jørgensen. ”HK Trafik & Jernbane og vores medlemmer er meget uforstående over, at fratrædelsespakken ikke er skruet mere fordelagtigt sammen. Medlemmernes første indskydelse var, at DSB nok skulle finde midler til et dyrt gyldent håndtryk med et stort fratrædelsesbeløb til en chef eller direktør. ”

”Vi beder ikke om ordninger i samme størrelsesorden – alene på grund af, at 100 ansatte skal fyres. Men vi beder om et incitament til de, der ønsker at fratræde. På den måde kan DSB reducere behovet for afskedigelser. ” siger Dennis A. Jørgensen.

”Som ansvarlig arbejdsgiver bør DSB behandle deres ansatte ordentligt og tilbyde dem vilkår, der, som et absolut minimum, svarer til deres opsigelsesvarsel, og dertil lægge en passende godtgørelse. Alt andet er uacceptabelt.” slutter Dennis A. Jørgensen.